X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27037
Przesłano:

Wewnątrzszkolny system oceniania z języka angielskiego dla klasy I LO

Wewnątrzszkolny system oceniania z języka angielskiego dla klasy I LO
na rok szkolny ...............
mgr .............................

Na ocenę bardzo dobrą uczeń:
- potrafi sformułować krótką wypowiedź ustną dotyczącą spraw życia codziennego, która jest spójna i logiczna;
- posługuje się strukturami leksykalnymi i gramatycznymi na poziomie „elementary;
- potrafi wziąć udział w rozmowie;
- wypowiada się komunikatywnie, a wymowa i intonacja nie zakłócają zrozumienia wypowiedzi;
- potrafi napisać spójny, w pełni zrozumiały, zgodny z tematem tekst użytkowy z całkowitym zachowaniem wymogów danej formy, choć mogą pojawić się sporadyczne błędy gramatyczno-leksykalne, ortograficzne i interpunkcyjne, które jednak nie zakłócają komunikacji;
- zachowuje właściwą formę graficzną;
- pisze teksty mieszczące się w granicach określonych w poleceniu.

Na ocenę dobrą uczeń:
- przeważnie potrafi sformułować krótką wypowiedź ustną dotyczącą spraw życia codziennego, która jest spójna i logiczna;
- posługuje się dość szerokim zakresem struktur leksykalnych i gramatycznych na poziomie „elementary”;
- zazwyczaj potrafi wziąć udział w rozmowie;
- wypowiada się komunikatywnie, choć w jego wypowiedzi pojawiają się nieliczne błędy gramatyczne i leksykalne, które jednak nie zakłócają komunikacji, jednak wymowa i intonacja mogą sprawiać drobne trudności w zrozumieniu;
- potrafi napisać spójny, zrozumiały, zgodny z tematem tekst użytkowy z zachowaniem wymogów danej formy, choć mogą pojawiać się nieliczne błędy gramatyczno-leksykalne i dość liczne błędy interpunkcyjne i ortograficzne, które nie zakłócają komunikacji;
- przeważnie potrafi dostosować styl wypracowania do wymaganej formy;
- przeważnie zachowuje właściwą formę graficzną w wypracowaniach.

Na ocenę dostateczną uczeń:
- czasem potrafi z powodzeniem sformułować krótką wypowiedź ustną dotyczącą spraw życia codziennego, która bywa niespójna i nielogiczna;
- próbuje czasem wziąć udział w rozmowie;
- próbuje czasem wypowiadać się, ale w jego wypowiedzi pojawiają się liczne błędy gramatyczne i leksykalne, które częściowo zakłócają komunikację, a wymowa i intonacja czasami sprawiają trudności w zrozumieniu;
- posługuje się dość wąskim zakresem struktur leksykalnych i gramatycznych na poziomie „elementary”;
- potrafi napisać w większości zrozumiały tekst użytkowy, lecz czasem brak w nim logicznej ciągłości i nie zachowuje on założonej formy, może także częściowo odbiegać od tematu i mogą pojawiać się liczne błędy gramatyczno-leksykalne, interpunkcyjne i ortograficzne, które częściowo zakłócają komunikację;
- czasem potrafi dostosować styl wypowiedzi pisemnej do założonej formy;
- czasem nie zachowuje właściwej formy graficznej.

Na ocenę dopuszczającą uczeń:
- z trudem potrafi sformułować krótką wypowiedź dotyczącą sytuacji życia codziennego, która przeważnie jest niespójna i nielogiczna;
- rzadko próbuje wziąć udział w rozmowie;
- próbuje wypowiadać się, ale popełnia bardzo liczne błędy gramatyczne i leksykalne, które znacznie zakłócają komunikację, a wymowa i intonacja często sprawiają trudności w zrozumieniu;
- posługuje się bardzo wąskim zakresem struktur leksykalnych i gramatycznych na poziomie „elementary”
- potrafi napisać tekst użytkowy, lecz najczęściej brak w nim logicznej spójności i nie zachowuje on założonej formy, znacznie odbiega od tematu i jest trudny do zrozumienia, a liczne błędy gramatyczne, leksykalne, interpunkcyjne i ortograficzne jeszcze bardziej utrudniają komunikację;
- rzadko udaje sssię mu dostosować styl wypowiedzi pisemnej do założonej formy;
- rzadko zachowuje właściwą formę graficzną.
Na ocenę niedostateczną uczeń:
- nie potrafi sformułować nawet bardzo krótkiej wypowiedzi ustnej lub jego wypowiedź jest całkowicie niezrozumiała lub nie na temat;
- nie potrafi napisać prostego tekstu użytkowego lub liczne błędy gramatyczne, leksykalne, interpunkcyjne i ortograficzne uniemożliwiają komunikację;
- nie bierze udziału w zajęciach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.