X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26878
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program zajęć pozalekcyjnych z języka niemieckiego

Program zajęć pozalekcyjnych z języka niemieckiego

Autor: Justyna Dryniak

Przedmiot: języka niemiecki

Etap edukacyjny: gimnazjum

I. WPROWADZENIE

Program zajęć z języka niemieckiego przeznaczony jest do realizacji w ramach zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia realizowane są w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Nie przewiduje on sprawdzania umiejętności uczniów poprzez ocenianie. Kompetencje uczniów sprawdzane są przy wykonywaniu praktycznych zadań.

II. CELE ZAJĘĆ:

• rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu, mówienia
• rozwijanie sprawności czytania i pisania
• umiejętność zastosowania w komunikacji wyrażeń adekwatnych do sytuacji
• opanowanie podstawowych struktur gramatycznych
• wzbogacenie słownictwa
• lepsze poznanie kultury, geografii, historii i spraw życia codziennego krajów niemieckojęzycznych
• motywować uczniów do systematycznej nauki języka niemieckiego

TEMATYKA ZAJĘĆ:

Człowiek (wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje)
Dom (członkowie rodziny, zainteresowania, czas wolny, uroczystości rodzinne, przebieg dnia)
Szkoła (nauczyciele, ulubiony przedmiot, przybory szkolne, szkolne ,życie)
Praca (zawody, pracownicy, miejsce pracy, ubieganie się o pracę)
Sport (dyscypliny sportowe, zawody sportowe, sprzęt sportowy)
Żywienie (zdrowa żywność, produkty spożywcze, odżywianie się)
Zdrowie (choroby, leczenie, wizyta u lekarza, części ciała)
Zakupy i usługi ( kupowanie, rodzaje sklepów, sprzedaż produktów)
Kultura (muzyka, film, teatr, literatura, media)
Nauka i technika (telefon komórkowy, telewizja, komputer, Internet, korzystanie z urządzeń technicznych)
Świat przyrody (pogoda, krajobraz, rośliny, zwierzęta)
Podróżowanie (urlop, przygotowanie do podróży, cel podróży, środki transportu)
Historia i kultura krajów niemieckojęzycznych (różnice językowe, obyczaje, tradycje, święta)

Oprócz tego ćwiczone będą zagadnienia gramatyczne takie jak:

Czasownik ( czasowniki regularne i nieregularne, rozdzielnie złożone i nierozdzielnie złożone, czasowniki modalne w czasie przeszłym Präteritum, tryb rozkazujący, forma „es gibt”, czasownik werden )
Przymiotnik ( odmiana przymiotnika rodzajnikiem określonym i nieokreślonym, stopniowanie przymiotnika)
Rzeczownik ( rodzajnik określony i nieokreślony, liczba mnoga, deklinacja rzeczownika)
Liczebnik (liczebniki główne i porządkowe)
Zaimek (odmiana zaimka osobowego, odmiana zaimka dzierżawczego, zaimek zwrotny „sich”)
Przyimek ( z celownikiem (aus, zu, bei, mit, nach, seit, von, ), z biernikiem ( durch, fur, gegen, ohne, um, bis) , przyimki służące do określania miejsca , czasu, przyczyny)
Zdania pytające, oznajmujące, rozkazujące, zdania okolicznikowe ze spójnikiem weil,
zdania dopełnieniowe ze spójnikiem dass i ob, zdania czasowe ze spójnikami als, wenn, bis, bezokolicznik z zu i bez zu)
Strona bierna
Strona bierna z czasownikami modalnym

III. FORMY PRACY:

- praca w grupach (GA)
- praca w parach (PA)
- praca indywidualna (EA)

IV. METODY PRACY:

- pogadanka
- dyskusja
- burza mózgów
- piramida priorytetów
- gry i zabawy dydaktyczne
- odgrywanie ról i dialogów
- uzupełnianie luk
- technika prawda/fałsz

V. ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
podręcznik (LB), zeszyt ćwiczeń (AB) , tekst z lukami (Lűckentext), sałatka słowna
(Wortsalat), płyta CD + magnetofon, kasety, sprzęt multimedialny, plakaty, mapy, repetytorium z gramatyki języka niemieckiego, podręcznik „Das ist Deutsch”, „Eine kleine Landeskunde der deutschsprachigen Länder” , słowniki niemiecko-polskie, polsko-niemieckie, materiały przygotowane przez nauczyciela

VI. EWALUACJA PROGRAMU
Ponieważ program będzie stosowany na zajęciach pozalekcyjnych, nie przewiduje on sprawdzania umiejętności uczniów poprzez ocenianie. Kompetencje uczniów sprawdzane będą przy wykonywaniu praktycznych zadań. O jego skuteczności świadczyć będą postępy uczniów w nadrabianiu zaległości, a także informacja zwrotna od ich rodziców.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.