X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26846
Przesłano:
Dział: Języki obce

Forest Tales - słuchanie historyjki. Opisywanie potworów. Konspekt lekcji języka angielskiego w klasie I

Konspekt lekcji otwartej w Publicznej Szkole Podstawowej

Nauczyciel:
Przedmiot: Język angielski
Klasa: I
Czas trwania: 45 minut
Podręcznik: Super Sparks 1, wydawnictwo OXFORD

Temat: Forest Tales – słuchanie historyjki. Opisywanie potworów.
Cel ogólny: Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz utrwalanie nazw części
twarzy i ciała.

Cele operacyjne:
- uczeń umie nazwać części twarzy i ciała
- uczeń poprawnie wymawia ich nazwy
- uczeń potrafi rozpoznać formę pisemną nazw części twarzy i ciała
- uczeń doskonali umiejętność słuchania ze zrozumieniem, osłuchuje się z intonacją języka
angielskiego słuchając historyjki obrazkowej
- uczeń potrafi zaśpiewać piosenkę o częściach ciała
- uczeń potrafi narysować „potwora” zgodnie z instrukcją nauczyciela

Metody pracy:
• TPR (Total Physical Respond) metoda reagowania całym ciałem
• gry i zabawy językowe

Formy pracy:
• praca indywidualna (kierowana przez nauczyciela)
• praca cała klasą
• praca w parach

Pomoce dydaktyczne:
• podręcznik i zeszyt ćwiczeń
• karty obrazkowe przedstawiające części twarzy i ciała (flashcards)
• karty z napisanymi nazwami części twarzy i ciała (wordcards)
• odtwarzacz CD, płyta CD
• karty przedstawiające scenki z historyjki (przygotowane przez nauczyciela)
• arkusze papieru do rysowania potwora


PRZEBIEG LEKCJI
1. Część wstępna
• Sprawdzenie listy. Powitanie uczniów piosenką „Hello Zabadella”.
• Gra „Fast-fast”. Nauczyciel pokazuje bardzo szybko obrazki przedstawiające części ciała i twarzy a uczniowie musza jak najszybciej podać ich nazwę.
• Gra „Lustro:. Dzieci staja parami naprzeciw siebie i wykonują polecenia nauczyciela zachowując się jak odbicie w lustrze,
np.”head to head – głowa do głowy
leg to leg – noga do nogi,
back to back – plecy do pleców,
hand to hand – dłoń do dłoni,
feet to feet – stopa do stopy,
body to body – brzuch do brzucha.
• Oglądanie i śpiewanie piosenki pt. „Head, shoulders, kenes and toes” z wykorzystaniem Internetu.
• Gra „Spadochroniarz”. Dzieci nazywają obrazki ułożone na podłodze i tym samym „wspinają się” na wysoką górę. Jeśli dobrze nazwą wszystkie karty „zdobywają” szczyt na którym nauczyciel rysuje flagę z ich imieniem. Jeśli źle - odpowiedzą „spadają” z góry.

2. Zasadnicza część lekcji
• Słuchanie historyjki.
Nauczyciel wprowadza słowo: monster. Przyczepia na tablicy śmiesznego potwora z różną liczbą części ciała i twarzy. Następnie mówi: It's a monster!. Opisując potwora, nauczyciel mówi: It's got (4 Iegs), it's got (3 hands) itp.
Nauczyciel prosi o otwarcie podręcznika na s. 56 i po polsku rozmawia z dziećmi o obrazkach. Gdzie są Swish i Roly? Jaka to pora dnia? Co Swish trzyma W ręce?. Ile oczu ma potwór?. Czy wiewiórka i jeż boją się potwora? Kto przebrał się za potwora?
Następnie uczniowie słuchają nagrania i wskazują odpowiednie dymki.
• Oglądanie wersji animowanej historyjki
Nauczyciel prezentuje animowaną wersję historyjki i prosi uczniów aby oglądali dokładnie ponieważ za chwilę będą musieli ułożyć ja w kolejności.
• Układanie historyjki na tablicy
Następnie nauczyciel zawiesza na tablicy powiększone obrazki z historyjki a zadaniem dzieci jest ułożyć je w odpowiedniej kolejności.
• Dyktando obrazkowe – rysownie potwora
Dzieci sięgają po koperty ukryte pod ich ławką i odczytują ukryta w niej nazwę części ciała. Następnie musza odnaleźć odpowiedni obrazek na planszach zawieszonych w klasie i przy niej stanąć. Każdy uczeń ma inny kolor planszy.
Następnie uczniowie rysują potwora zgodnie z instrukcją nauczyciela.
Nauczyciel dyktuje im jego opis. Mówi: Draw a monster. lt's got two heads. It's got five eyes and seven ears... Uczniowie porównują swoje rysunki.
• Gra” Spot and write”. Dzieci muszą odczytać nazwę części ciała pokazaną przez nauczyciela a następnie podejść do rozwieszonych za ławkami kart obrazkowych i zapamiętać numer tego obrazka. Po powrocie na swoje miejące uczniowie zapisują numer na kartce.
3. Zakończenie lekcji Dzieci śpiewają piosenkę o częściach ciała pt: „Wiggle your arms”.

Proponowana praca domowa Nauczyciel prosi uczniów, aby narysowali w zeszytach śmiesznego potwora. Wyjaśnia, że potwór powinien mieć dziwną liczbę rąk, nóg, oczu itd. Uczniowie mają również podpisać jego części ciała.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.