X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26740
Przesłano:

Konkurs literacki ze znajomości życia i twórczości Czesława Miłosza

KONKURS LITERACKI ZE ZNAJOMOŚCI ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI CZESŁAWA MIŁOSZA „INSPIRACJE MIŁOSZA”
POWODZENIA!

1. Jakie 2 wydarzenia zostały ukazane w wierszu Campo di Fiori? Podaj ich daty. (4pkt)

1........................................
2........................................

2.Jakie znaczące nagrody literackie otrzymał Czesław Miłosz? (3pkt)

1........................................
2........................................
3........................................

3. Jak wygląda apokalipsa w Piosence o końcu świata? (1pkt)
........................................

4.Wyjaśnij tytuł Oeconomia divina. (1pkt)

........................................

5. Pseudonim Czesława Miłosza to: (1pkt)
a. Jan Syruć
b. Jan Kirkor
c. ks. P. Skarga

6. Co symbolizuje porcelana w wierszu Czesława Miłosza Piosenka o porcelanie? (1pkt)
........................................

7. Jak Miłosz w wierszu Walc postrzega rolę poety? (1pkt)
„ A gdzieś tam daleko poeta się rodzi.
Nie dla nich, nie dla nich napisze ich pieśń.”
........................................
8. W Zniewolonym umyśle znajdziemy cztery studia pisarzy, którzy byli w latach 50 bardzo znani. Są oni ukryci za pseudonimami. Rozszyfruj je. (4pkt)
Alfa -........................................
Beta –........................................
Gamma – ........................................
Delta – ........................................
9. Wskaż adresata wiersza Który skrzywdziłeś? (1pkt)
........................................

10. W którym z podanych poniżej utworów Miłosz pisze o „samotności ginących”? Zaznacz prawidłową odpowiedz. (1pkt)

a. Piosenka porcelanie
b. Campo di Fiori
c. Oeconomia divina

11. Wskaż tytuł utworu Czesława Miłosza z którego pochodzi poniższy fragment: (1pkt)

Rozumiesz. Jest taka cierpienia granica,
Za którą się uśmiech pogodny zaczyna,
I mija tak człowiek, i już zapomina,
O co miał walczyć i po co.

Tytuł wiersza........................................

12. Podaj rok debiutu Czesława Miłosza w piśmie „Alma Mater Vilnensis”. (1pkt)

........................................
13. Debiut książkowy Miłosza przypada na rok 1933 i tomik: (1pkt)

a. Trzy zimy
b. Poemat o czasie zastygłym”
c. Ocalenie

14. Czesław Miłosz urodził się: (1pkt)

a. w Krakowie 1911 roku
b. w Szejtanach 1911 roku
c. w Warszawie 1915 roku

15. Do władz jakiego kraju zwraca się Miłosz z prośbą o azyl: (1pkt)

a. Stanów Zjednoczonych
b. Kanady
c. Francji

16. W którym roku i gdzie Czesław Miłosz odbiera Nagrodę Nobla? (2pkt)
( podaj dokładna datę i miejsce).

........................................
17. W którym roku Czesław Miłosz po raz pierwszy przyjeżdża do Polski po latach wygnania.
(1pkt)

a.1981
b.1971
c.1986
18. Miejsce pochówku Miłosza to: (1pkt)

a. Kościół św. Anny w Krakowie
b. Krypta na Wawelu
c. Krypta Zasłużonych w kościele na Skałce

19. Na pomniku Poległych Stoczniowców w Gdańsku widnieje cytat z wiersza Czesława Miłosza. Wskaż tytuł tego wiersza: (1pkt)

a. Walc
b. Który skrzywdziłeś
c. Piosenka o końcu świata

20. Miłosz przez 20 lat był wykładowcą na Wydziale Literatur i Języków Słowiańskich.
Zaznacz na którym uniwersytecie. (1pkt)

a. Uniwersytet Harvardzki w Cambridge
b. Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley
c. Uniwersytet Jagielloński

21. Czy Czesław Miłosz pracował w rozgłośni wileńskiej Polskiego Radia? (1pkt)

a. tak
b. nie

22. Czesław Miłosz był także wybitnym tłumaczem. Z jakich języków przekładał? (3pkt)
(wymień 3)
1.
2.
3.

23. Miłosz zostaje Honorowym Obywatelem: (1pkt)

a. Warszawy
b. Krakowa
c. Gdańska

24. Czesław Miłosz był współtwórcą znanej awangardowej grupy literackiej dwudziestolecia międzywojennego. Podaj jej nazwę. (1pkt)

........................................


25. Miłosz studiował na Uniwersytecie im. Stefana Batorego w Wilnie: (1pkt)

a. historię
b. prawo
c. kulturoznawstwo


W pytaniach zamkniętych ( typu a, b, c) prawidłową odpowiedź podkreślamy. W przypadku zmiany odpowiedzi, proszę błędną odpowiedź przekreślić, a właściwą zaznaczyć w kółku.
W pytaniach zamkniętych jest jedna odpowiedź prawidłowa.
Łączna suma punktów wynosi 36.
Czas przeznaczony na rozwiązanie testu: 45 minut
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się we wtorek 25.10.2011 roku o godzinie 9.50 ( 3 godz. lekcyjnej).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.