X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26739
Przesłano:

Narkotyki a życie człowieka - scenariusz zajęć otwartych

Scenariusz zajęć otwartych
przeprowadzonych
14 stycznia 2009 roku
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Białej Rawskiej


TEMAT: NARKOTYKI A ŻYCIE CZŁOWIEKA


Program spotkania:

1. Powitanie gości i uczestników.
2. Przedstawienie celów zajęć otwartych.
3. Zajęcia otwarte ,, Narkotyki a życie człowieka.”
4. Dyskusja – uwagi, propozycje.


Przebieg zajęć:
1. Przedstawienie uczniom gości uczestniczących w zajęciach.
2. Zaprezentowanie fragmentu filmu ,, Skazany na bluesa ”, który pozwoli uczniom sprecyzować temat lekcji.
3. Podanie tematu i celów lekcji ( zawieszenie na tablicy tematu).
Cele:
•uświadomienie, w jakich sytuacjach i z jakich powodów można sięgnąć po narkotyki ,
•poznanie pojęcia uzależnienia,
•uświadomienie skutków uzależnienia się od narkotyków ,
•rozwijanie umiejętności radzenia sobie z presją rówieśników
•kształtowanie postaw asertywnych ,
•doskonalenie umiejętności dyskutowania i pracy w grupie
Metody pracy :
•burza mózgów,
• dyskusja,
•łańcuch skojarzeń,
•mapa pojęciowa,
•praca w grupach,
•scenki sytuacyjne

Materiały pomocnicze:
•prezentacja multimedialna Power Point,
•film „Skazany na blusa” – fragm..
•Słownik języka polskiego,
•Encyklopedia PWN,
•Słownik pojęć – wychowanie do życia w rodzinie,
•Płyty, kasety z nagraniami zespołu Dżem.
•kartki samoprzylepne,
•flamastry,
•papierowe plansze

Czas trwania:
•2 X 45 minut
4. Zawieszenie planszy ze słowem ,, narkotyki”, zadanie uczniom pytania:
Z czym kojarzy się Wam się w/w słowo, pojęcie?- łańcuch skojarzeń. Wszystkie skojarzenia uczniowie zapisują wokół hasła ,, narkotyki”.
5. Odczytanie przez uczniów hasła ,, narkotyki” z różnych źródeł:
- Słownik języka polskiego
- Encyklopedia
- Słownik pojęć – wychowanie do życia w rodzinie.
6. Podstawowe rodzaje narkotyków i środków psychoaktywnych i ich krótki opis ( plansza z nazwą narkotyku i opis na ekranie).
7. Podział klasy na 3 grupy, każda z nich otrzymuje arkusz papieru z zapisanym pytaniem:
Grupa I: Jak myślisz, co może być przyczyną sięgania po narkotyki?
Grupa II: Jak sądzisz, jakie mogą być konsekwencje zażywania narkotyków?
Grupa III :W jaki sposób możemy uchronić się przed narkotykami?
8. Uczniowie odczytują swoje wypowiedzi, następuje prezentacja multimedialna uzupełniająca, rozszerzająca przemyślenia uczniów.
9. Nauczyciel zadaje pytanie : Może ktoś z Was spotkał się z sytuacją, w której zaproponowano narkotyki.? Proszę opowiedzieć jak zachowaliście się w tej sytuacji.
11. Nauczyciel proponuje odegranie scenek sytuacyjnych, w których uczniowie powinni odmówić.
12. Odegranie scenek przez uczniów. ( 2 scenki)
13. Pytanie nauczyciela ,, Jakim słowem określilibyście sztukę odmawiania, mówienia nie?
14. Nauczyciel prosi o doczytanie z monitora słowa ,, asertywność”
15. Wystąpienie policjanta, który krótko informuje młodzież o ilości przestępstw i wykroczeń popełnianych pod wpływem narkotyków na terenie województwa łódzkiego.
16. Aspekt prawny – narkotyki i prawo, testy do wykrywania narkotyku w moczu.
17. Wysłuchanie utworu zespołu ,,Dżem”.
18. Prezentacja instytucji, adresów, numerów telefonów, które mogą być pomocne i przydatne osobom, które zetknęły się z narkotykami bądź środkami psychoaktywnymi.
Gdzie szukać pomocy
1. Antynarkotykowy Telefon Zaufania 0801 199 990
2. Narkomania – Pomoc Rodzinie 0801 109 696
3. Ogólnopolski Telefon Zaufania Komendy Głównej Policji 0800 120 226

Iwona Strulak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.