X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26680
Przesłano:

Szkolny konkurs wiedzy o życiu i twórczości Juliusza Słowackiego

1. Juliusz Słowacki urodził się w:
a. Zaolziu koło Nowogródka
b. Paryżu
c. Krzemieńcu na Wołyniu
d. Laskowie-Głuchach

2. Rok urodzin Juliusza Słowackiego to:
a. 1798
b. 1809
c. 1812
d. 1821

3. Juliusz Słowacki studia uniwersyteckie podjął:
a. we Lwowie
b. w Warszawie
c. w Wilnie

4. W latach młodości Słowackiego jego ukochaną była:
a. Ludwika Śniadecka
b. Maria Kalergis
c. Celina Szymanowska

5. Miłość romantyczna powinna:
a. zakończyć się ślubem
b. dążyć do duchowego złączenia (komunia dusz)
c. opierać się o materialne (intercyza) podstawy

6. Która z wymienionych osób nie była przyjacielem Słowackiego:
a. Ludwik Spitznagel
b. Adam Mickiewicz
c. Cyprian Kamil Norwid
d. Zygmunt Krasiński

7. Powstanie Listopadowe stało się przyczyną emigracji Słowackiego. Najpierw poeta znalazł się
z misją rządu polskiego:
a. we Francji
b. w Anglii
c. w Niemczech

8. Zaznacz państwo, w którym nigdy nie był Juliusz Słowacki:
a. Italia
b. Grecja
c. Egipt
d. Palestyna
e. Hiszpania
f. Francja

9. W 1844 r.Słowacki wyłożył uporządkowaną wizję świata w poetyckim traktacie filozoficznym pt.
a. Anhelli
b. Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu
c. Genezis z Ducha

10. Wraz z upadkiem powstania listopadowego Słowacki wyemigrował za granicę. W ostatnich
miesiącach życia poeta:
a. odwiedził Polskę
b. pragnął odwiedzić ojczyznę, ale musiał pozostać za granicą

11. Słowacki zmarł w 1849 roku na:
a. cholerę
b. gruźlicę
c. ospę
d. tyfus

12. Ciało Słowackiego początkowo złożono na cmentarzu:
a. Montmartre
b. Montmorency
c. Perl la chaise

13. W 1927 r. prochy Słowackiego sprowadzono z Paryża do Polski i złożono:
a. w Gnieźnie
b. w Warszawie (kościół Św. Krzyża)
c. obok Mickiewicza na Wawelu
d. w Krypcie Zasłużonych na krakowskiej Skałce

14. Słowacki, któremu zabroniono ponownego wjazdu do Francji, osiadł w Szwajcarii. W Genewie,
w pensjonacie pani Pattey napisał Kordiana. Był to rok:
a. 1831
b. 1833
c. 1835

15. Kordian jest:
a. skończoną całością kompozycyjną
b. częścią zamierzonej trylogii
c. jednym z cyklu siedmiu dramatów historycznych

16. ,,Przygotowanie” – część Kordiana, rozgrywa się:
a. w nocy 31 XII 1799 r.
b. 1 I 1800 r.
c. 31 XII 1800 r.

17. Sługa Kordiana, dawny żołnierz Napoleona miał na imię:
a. Jan
b. Walery
c. Grzegorz

18. Kordian w poszukiwaniu utraconego sensu życia odbył podróże do:
a. Anglii i Watykanu
b. Szwajcarii oraz grobu Chrystusa w Jerozolimie
c. Grecji i Egiptu

19. Imię głównego bohatera dramatu Słowackiego - Kor¬dian, pochodzi z j. łacińskiego - cor, cordis, i oznacza:
a. sztylet
b. moc
c. serce
20. „Polska Winkelriedem narodów": hasło to pada na górze Mont Blanc. Winkelried to legendarny bohater:
a. włoski
b. szwajcarski
c. niemiecki

21. O Kordianie Juliusza Słowackiego można z pewnością powiedzieć, że:
a) tak surowy osąd przywódców powstania i spiskowców spowodo¬wany był zupełną nieznajomością spraw przez autora
b) gorzki to, ale bardzo trafny osąd powstania, mimo braku dystansu czasowego i młodego wieku autora
c) został napisany na prośbę Mickiewicza
22. Kordian kończy się:
a. śmiercią głównego bohatera
b. ułaskawieniem
c. zakończenie nie jest jednoznaczne

23. W Grobie Agamemnona Słowacki przywołuje znany z historii starożytnej przykład heroicznej walki, w której
garstka obrońców, odpiera atak ogromnej armii. Fragment ten dotyczy:
a. bitwy o Termopile
b. bitwy pod Cheroneą
c. bitwy pod Akcjum24. Grób Agamemnona jest:
a. analizą przyczyn, które doprowadziły do rozbiorów Polski, klęski powstania listopadowego oraz
wewnętrznego podziału narodu polskiego
b. chęcią zabrania głosu w sprawie sporu wokół odnalezionego właśnie grobu Agamemnona (skarbca
Atreusza)
c. opisem klęski powstania styczniowego, które zostało porównane do klęski Greków pod Cheroneą

25. Grób Agamemnona jest fragmentem dzieła J. Słowackiego pod tytułem:
a. Godzina myśli
b. Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu
c. Ojciec zadżumionych
d. Arab

26. Adresatką wiersza Rozłączenie była prawdopodobnie:
a. matka Juliusza Słowackiego
b. Joanna Bobrowa, w której Słowacki był zakochany
c. upersonifikowana ,,matka Polka”

27. Wiersz Rozłączenie jest pięknym opisem:
a. orientalnej przyrody Krymu
b. podróży morskiej poety do Aleksandrii
c. krajobrazu szwajcarskiego nad jeziorem Leman (Genewskim)

28. Hymn J. Słowackiego to:
a. poetycki monolog z Bogiem
b. poetycki monolog skierowany do Leonidasa, wodza 300-stu Spartan w bitwie pod Termopilami
c. poetycki monolog skierowany do Polaków, którzy zaprzepaścili szansę zwycięstwa w powstaniu
listopadowym

29. W Hymnie poecie przypomina się ukochana ojczyzna, gdyż:
a. otrzymał list od swego przyjaciela z kraju
b. widzi lecące bociany
c. słyszy głos z Litwy (,,ciągnące żurawie”)

30. W Hymnie Słowacki wyraża głębokie przekonanie że:
a. zdoła powrócić do kraju choćby na kilka dni i zobaczyć się z matką
b. nigdy nie wróci już do Polski
c. jego ostateczny powrót do ojczyzny jest już bliski

31. „A kiedy trzeba - na śmierć idą po kolei /Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec" Cytat ten pochodzi z wiersza Słowackiego pt.:
a. Testament mój
b. Hymn
c. Wyjdzie stu robotników...
32. Lilla Weneda - tragedia rozgrywająca się w czasach przedhistorycznych mówi o upadku Wenedów. Władca Wenedów nazywa się: a. Derwid b. Seul c. Gorgon
33. Beniowski Słowackiego należy do gatunku:
a. powieść historyczna
b. poemat komiczny
c. poemat dygresyjny
34. Tłem historycznym Beniowskiego jest m.in.:
a. konfederacja barska (1768) i tzw. koliszczyzna
b. powstanie listopadowe
c. powstanie Chmielnickiego
35. Beniowski był:
a. spolszczonym szlachcicem węgierskim o awanturniczych kolejach życia, uczestniczącym w konfederacji barskiej i zesłanym na Kamczatkę
b. uczestnikiem koliszczyzny, straconym przez Rosjan
c. bojownikiem o niepodległość w powstaniu listopadowym, auto¬rem pamiętników
36. Słowa dygresji w Beniowskim:
„A tak się żegnają nie wrogi
Lecz dwa na słońcach swych przeciwnych - Bogi" dotyczą sporu z:
a. Krasińskim
b. Norwidem
c. Mickiewiczem
37. Niedokończony poemat Słowackiego Beniowski - skła¬da się z:
a. 12 pieśni
b. 10 pieśni i luźnych fragmentów
c. 8 pieśni
38. Narzeczona Beniowskiego miała na imię:
a. Aniela
b. Diwa
c. Rózia

39. Jedną z cech poematu dygresyjnego jest autotematyzm. Chwyt ten polega na:
a. konsekwentnej narracji trzecioosobowej
b. szczerości narratora - prawdzie wyznania
c. komentowaniu procesu tworzenia

40. Sen Srebrny Salomei- dramat ten jest historiozoficzną interpretacją koliszczyzny. Koliszczyzna to:
a. rodzaj obsolutnych rządów w Rosji
b. powstanie chłopskie na Ukrainie
c. wojna polsko-czeska

41. Akcja Balladyny rozgrywa się:
a. nad jeziorem Gopłem
b. na Łysej Górze w Górach Świętokrzyskich
c. na wyspie o nazwie Utopia

42. Rycerz, wzór moralności w Balladynie, podejmujący walkę w obronie ludu i prawowitego
władcy Popiela III, który utracił koronę, to:
a. Gralon
b. Kostryń
c. Kirkor
d. Grabiec

43. Balladyna zostaje ukarana za bezmiar zbrodni, których dokonała w następujący sposób:
a. zostaje otruta
b. zabija ją piorun
c. ginie z rąk Kostrynia
d. zostaje zamieniona w nimfę wodną (świteziankę)
e. zostaje zamieniona w przydrożne drzewo (wierzbę)

44. Balladynę napisał J. Słowacki będąc na emigracji w:
a. Paryżu
b. Dreźnie
c. Genewie

45. Juliusz Słowacki wzbogacił polską literaturę dramatyczną o kil¬kanaście dzieł. Wskaż błąd:
a) Kordian, Balladyna, Samuel Zborowski;
b) Maria Stuart, Fantazy, Sen srebrny Salomei;
c) Horsztyński, Lilla Weneda, Ksiądz Marek;
d) Irydion, Kleopatra i Cezar, Krakus.OCENA TESTU
Test sprawdza zakres wiedzy o życiu i twórczości Juliusza Słowackiego. Jest on testem, składającym się z 45 zadań jednokrotnego wyboru (zamkniętych)
Zadania wyboru oceniane są po 1 punkcie.
- 45 zadań po 1 pkt = 45 pkt
W sumie uczeń może uzyskać z testu 45 punktów.

Tabela poprawnych odpowiedzi
1. c
2. b
3. c
4. a
5. b
6. b
7. b
8. e
9. c
10. a
11. b
12. a
13. c
14. b
15. b
16. a
17. c
18. a
19. c
20. b
21. b
22. c
23. a
24. a
25. b
26. a
27. c
28. a
29. b
30. b
31. a
32. a
33. c
34. a
35. a
36. c
37. b
38. a
39. c
40. b
41. a
42. c
43. b
44. a
45. d

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.