X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26674
Przesłano:
Dział: Świetlica

Książka moim przyjacielem - scenariusz zajęć świetlicowych

Scenariusz zajęć świetlicowych „Książka moim przyjacielem”
1.Temat: Książka moim przyjacielem
2.Cel operacyjny: Uczeń poznaje podstawowe wiadomości na temat literatury dziecięcej.
3.Cele szczegółowe:
•uczeń poznaje, czym jest książka,
•potrafi wskazać różne rodzaje literatury: powieści, bajki, poezja itp,
•przypomina oraz utrwala tytuły najpopularniejszych bajek dziecięcych,
•wypowiada się pełnymi zdaniami,
•kształtuje umiejętności manualne,
•uczy się układania czynności w ciągu chronologicznym,
•integruje się z grupą świetlicową,
•wie czym jest biblioteka oraz gdzie znajdują się biblioteki w jego najbliższej okolicy,
•kształtuje umiejętność aktywnego słuchania.
4.Formy pracy: indywidualna i grupowa
5.Metody:
•metody praktycznego działania uczniów: praca plastyczna, zabawa dydaktyczna, zabawa ruchowa,
•metody werbalne: pogadanka, dyskusja,
•metody oglądowe: prezentacja książki.
6. Środki dydaktyczne: pudełko lub koszyk, woreczek, arkusze kolorowego brystolu, kartoniki z literami, pastele, kleje, kolorowe wycinanki, krepina, różne rodzaje literatury (fragmenty przygotowane przez nauczyciela według własnego uznania), wydrukowane obrazki i fotografie przedstawiające etapy powstawania książki.


Przebieg zajęć:
1.Wspólne przywitanie. Śpiewanie piosenki: „Wszyscy są – witam Was”
2.Przypomnienie podstawowych zasad obowiązujących podczas zajęć świetlicowych. Zaproszenie dzieci do zajęcia miejsc w kole. Zajęcia odbywają się na dywanie.
3.Zabawa wprowadzająca:
•Nauczyciel zaprasza dzieci do wspólnego przeniesienia się do krainy zabawy. W ręku trzyma niewielki koszyk lub pudełko. Prosi dzieci, aby kolejno podawały sobie koszyk, wkładając do niego jednocześnie wyrazy, które kojarzą im się z dobrą zabawą. Dzieci najczęściej odpowiadają: piłka, plac zabaw, plaża, klocki, kredki itp.
4.Część właściwa:
•Nauczyciel prowadzi pogadankę z dziećmi na temat książek. Zadaje dzieciom pytania: Z czym kojarzy Wam się książka? Jakie książki znacie? Gdzie można czytać książki? Czy potraficie opisać, jak wygląda książka?
•Nauczyciel dokonuje prezentacji książki (warto, żeby książka było większych rozmiarów). Wyjaśnia dzieciom jak wygląda książka, jak jest zbudowana. Następnie dzieci biorą udział w zabawie dydaktycznej „Historia powstania książki”. Dzieci siedzą na dywanie w kole. Nauczyciel w środku koła rozkłada kartki, na których widnieją obrazki i fotografie przedstawiające kolejne etapy powstawania książki. Zadaniem uczniów jest ułożenie obrazków we właściwej kolejności. Uczeń, który właściwe dobierze kolejny etap, zabiera kartkę i ustawia się w widocznym dla wszystkich uczniów miejscu. Nauczyciel omawia z uczniami kolejne etapy (od ścinania drzewa – do druku książki), wyjaśnia trudniejsze zagadnienia.
•Zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem ruchu – nauczyciel wyjaśnia dzieciom, że skoro wiedzą już jak powstaje książka, muszą również dowiedzieć się jakie rodzaje książek posiadamy. W środku koła nauczyciel rozkłada kolorowe arkusze z wypisanymi rodzajami literatury: opowiadanie, poezja, literatura dziecięca, powieść historyczna, bajka itp. W trakcie ćwiczenia uczniowie maszerują na dywanie wokół kolorowych arkuszy. Nauczyciel w międzyczasie czyta fragmenty utworów literackich. Uczniowie muszą zadecydować, jaki rodzaj literatury jest czytany przez nauczyciela i stanąć wokół odpowiedniego arkusza. Po przeczytaniu fragmentu nauczyciel wyjaśnia uczniom charakterystykę danego rodzaju literatury, wyjaśnia pojęcia dzieciom, które błędnie określiły rodzaj.
•Zabawa słowami: Uczniowie zajmują miejsca w kole. Każdy z nich losuje z magicznego woreczka dwie karteczki. Na karteczkach wypisane są różne litery. Zadaniem uczniów jest zastanowienie się i przedstawienie tytułów książek, bajek, baśni, opowiadań, rozpoczynających się od wylosowanych liter np. uczeń, który wylosował literę „k” oraz „r” odpowiada: „Kot w Butach” oraz „Roszpunka”. Każdy z uczniów kolejno przedstawia swoje tytuły.
•Zabawa plastyczna: Zajęcia odbywają się przy stolikach. Uczniowie otrzymują kolorowe, sztywne kartki wycięte w długie i szerokie pasy. Zadaniem uczniów jest wykonanie ciekawej zakładki do książki. Uczniowie ozdabiają pasek używając krepiny, dziurkaczy, kolorowych wycinanek oraz pasteli. Następuje prezentacja wykonanych prac.
5.Zakończenie zajęć:
•Uczniowie sprzątają swoje stanowiska pracy.
•Następnie siadają na dywanie, następuje ocena zajęć przez uczestników.
•Podziękowanie za pracę na zajęciach i wspólne pożegnanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.