X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26606
Przesłano:

Przykładowa opinia z przebiegu praktyki pedagogicznej w przedszkolu

Miejscowość, dn......

pieczęć przedszkola

PPRZYKŁADOWA OPINIA
Z PRZEBIEGU PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU


Studentka drugiego roku logopedii, Pani ........................ odbyła praktykę pedagogiczną w Przedszkolu nr ... w ......... w oddziale dzieci 6letnich w dniach od ............ do ..................
W trakcie odbywanej praktyki, Pani Karolina poznała organizację pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej ze zwróceniem szczególnej uwagi na specyfikę pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Analizowała statut, koncepcję przedszkola, plan rozwoju przedszkola, itp. dokumenty. Poznała obowiązujące na terenie placówki regulaminy. Zapoznała się z dokumentacją związaną z pracą w grupie: plany miesięczne, prowadzenie dziennika zajęć, plan współpracy z rodzicami i ze środowiskiem, itp.
Praktykantka obserwowała zajęcia prowadzone przez nauczyciela oraz wspólnie z nim dokonywała szczegółowej analizy i oceny ich przebiegu. Miała możliwość uczestniczenia w zajęciach z dogoterapii oraz w zajęciach terapii logopedycznej. Obserwowała także zajęcia związane z realizacją treści zawartych w programie własnym nauczycielki. Ponadto pełniła funkcję opiekuna podczas wyjazdu dzieci na konkurs recytatorski organizowany na terenie innej placówki.
Studentkę cechuje duże zaangażowanie, zdyscyplinowanie, umiejętność szybkiego nawiązywania kontaktu z dziećmi i nauczycielami, miły, serdeczny i opiekuńczy stosunek do dzieci. Praktykę oceniam na bardzo dobry.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.