X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26221
Przesłano:

Grzybobranie - scenariusz zajęć

SCENARIUSZ ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

Nauczyciel prowadzący: Izabela Wichura
Data: 22.10.2014 r.
Klasa: 0
Temat tygodnia: Jesień w lesie
Temat dnia: Grzybobranie

Cele ogólne:
- poznanie wyglądu i nazw grzybów;
- poznanie liczby pięć i jej znaku graficznego;
- doskonalenie umiejętności przeliczania do 5 oraz posługiwania się liczebnikami porządkowymi;
- rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej;
- przestrzeganie zasad przyjętych w klasie.

Cele szczegółowe:
Dziecko:
- wymienia nazwy grzybów, opisuje ich wygląd;
- poznaje liczbę pięć, zapamiętuje jej obraz graficzny;
- doskonali umiejętność liczenia w zakresie 5;
- uważnie słucha wiersza; zna jego treść
- przestrzega zasad współdziałania w grupie;
- aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych;
- doskonali koordynację wzrokowo-ruchową.

Metody:
- zadań stawianych do wykonania
- ćwiczeń
- obserwacji
- Metoda Dobrego Startu
- Metoda Gruszczyk-Kolczyńskiej

Formy:
- zbiorowa
- indywidualna

Środki dydaktyczne:
- wiersz ,,Grzyby”
- obrazki grzybów: borowik, kurka, muchomor, koźlak, maślak;
- kredki;
- tamburyn;
- zestaw papierowych grzybów dla każdego dziecka;
- cyfra 5 o różnej fakturze;
- tabliczka demonstracyjna z cyfrą 5

Obszary z podstawy programowej:
1.1, 1.2; 2,5; 3.1; 3.3; 3.4; 4.2; 5.4; 8.2; 12.1; 13.2; 14.2; 14.3; 14.5;


Przebieg zajęć

1. Ceremoniał powitania – piosenka ,,Wszyscy są”.
2. Zabawa ruchowa ,,Pięć razy”
Dzieci poruszają się po sali w rytm melodii wygrywanej przez nauczyciela na tamburynie. Gdy dźwięk ucichnie dzieci wykonują polecenia nauczyciela. Zabawę powtarzamy kilka razy.
3. Wprowadzenie w tematykę zajęć wierszem ,,Grzyby”.
a) omówienie treści wiersza poprzez rozmowę kierowaną pytaniami nauczyciela;
b) zapoznanie z obrazem graficznym cyfry 5,
c) wodzenie palcem po wzorze graficznym cyfry 5 o różnej fakturze.
4. Zabawa matematyczna ,,Grzyby”
Każde dziecko otrzymuje zestaw składający się z pięciu grzybów. Dzieci rozkładają je przed sobą, jeden obok drugiego. Następnie dzieci wykonują polecenia nauczyciela, mające na celu doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 5.
5. Zabawa ruchowa ,,Grzybobranie”
Dzieci rozkładają grzyby na podłodze. Następnie na dany sygnał spacerują po sali. Na hasło: ,,Szukamy grzyba”, każde dziecko podnosi jeden grzybek. Zabawę powtarzamy pięć razy. Na koniec, dzieci przeliczają ile grzybów nazbierały podczas zabawy.
6. Podsumowanie.
,,Pięć grzybów” – wykonanie ćwiczenia
a) kolorowanie cyfry 5, oznaczającej liczbę 5. Liczenie, ile jest klocków w okienku;
b) kolorowanie pięciu wybranych figur;
c) Wskazywanie: borowika (prawdziwka), kurki, maślaka, koźlaka. Nalepianie piątego grzyba – muchomora, kończenie rysowania i kolorowania pozostałych. Nalepianie kolejnych cyfr obok grzybów.
7. Podziękowanie dzieciom za udział w zajęciach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.