X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26575
Przesłano:
Dział: Języki obce

Sprawdzian z czasów j. angielski

SPRAWDZIAN GRAMATYCZNY

PRESENT SIMPLE, PRESENT CONTINUOUS, PAST SIMPLE

I. Czasowniki w nawiasach wyraż w formie czasu Present Simple lub Present Continuous:

1. My mother _____________(travel) to Warsaw now.
2. He often _______________(play) football.
3. They usually _____________(drink) coffee for breakfast, but today they ____________(drink) tea.
4. Look! Peter _____________(go) to the cinema.
5. Roger ___________(live) in London.
6. The boys are in the garden. They ____________( play) basketball.
7. Tom and Ann_____________(not, dance) at the moment.
8. Paul______________(not, eat) oranges every day.
9. She ______________(wear) a coat and trousers today.
10. My father seldom ___________(cook) dinner for us.
____/20

II. Zapytaj o podkreśloną część zdania.

1. Your sisters usually buy fruit at the market.
________________________________?

2. She is going to school by bus today.
_________________________________?

3. Paul found my key under the table yesterday.
__________________________________?

4. I read novels.
__________________________________?

5. She is working in the garden.
__________________________________?

6. They gave her flowers.
__________________________________?

7. We play tennis every day.
__________________________________?

8. She lived in France when she was young.
__________________________________?
9. Brenda and Tom drove to Scotland.
________________________________?

10.They are going to school at the moment.
_________________________________?

____/20
III. Uzupełnij dialog czasownikami w poprawnej formie.

1. A: Where ____________ (your neighbours/go) last winter holidays?
B: They ______________(spend) it in the mountains.

2. A: _____________( Sally, often, go) to the theatre?
B: She __________(drive) to the theatre every Friday.

3. A: What __________(you, do) now?
B: I_____________(watch) TV.
____/12

IV. Wybierz poprawna formę czasownika.

1. Look! Janek ________ into the water. a) jumps b) is jumping.
2. I _____ lunch in the cafeteria every Monday. a) am having b) have
3. Frank _____ to the mountains every year. a) went b) goes
4. Two months ago I _______ to London. a) moved b) is moving
5. Last summer, Diane _________ at home. A) is b) was
6. ____________Alice on a train to Warsaw last week? a) Are you meeting
b) Did you meet
7. The Browns are in the garden. They ___________ fruit. a) are picking b) picked
8. Who always ____________you at the weekends? a) visits b) visited

_____/8
TOTAL _____/ 60

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.