X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26571
Przesłano:

Zdania złożone współrzędnie - scenariusz lekcji

KONSPEKT LEKCJI
klasa VI

Temat: O zdaniach złożonych współrzędnie

Cele operacyjne:
- teoretyczno – poznawcze:
UCZEŃ POWINIEN ZNAĆ:
• podstawowy podział zdań (na pojedyncze i złożone)
• definicję zdań złożonych współrzędnie
• rodzaje zdań złożonych współrzędnie
• wykresy zdań złożonych współrzędnie

- praktyczno-kształcące:
UCZEŃ POWINIEN UMIEĆ:
• tworzyć zdania złożone współrzędnie za pomocą odpowiednich spójników
• określić rodzaj zdania złożonego współrzędnie
• narysować wykres danego zdania złożonego współrzędnie

Metody pracy: problemowa, praktycznego działania
Formy pracy: praca indywidualna pod kierunkiem nauczyciela, praca zbiorowa
Środki dydaktyczne: karta pracy, prezentacja, ocenianie kształtujące (kartki, patyczki)

I
Wprowadzenie
1. Przypomnienie wiadomości o rodzajach zdań.

2. Przytoczenie fragmentu „Wielkiej przygody” Williama Goldinga (można zastąpić innym tekstem)
-Jakiego rodzaju zdania przeważają w tekście? (zd. złożone)
-W jakim czasie względem siebie odbywają się czynności? (są równoczesne)
-Czy można stwierdzić, która czynność/stan w zdaniu jest ważniejszy, bardziej istotny, znaczący? (nie, brak części nadrzędnej i podrzędnej)

3. Zapisanie tematu lekcji:
O zdaniach złożonych współrzędnie

4. Zapoznanie się z ocenianiem kształtującym.

II
Rozwinięcie
1. Wprowadzenie definicji zdania złożonego współrzędnie.

ZDANIE ZŁOŻONE WSPÓŁRZĘDNIE –konstrukcja zdań, z których każde może istnieć osobno jako sensowna całość.

2. Ułożenie przekładowych zdań złożonych współrzędnie – uzupełnienie pierwszej części kart pracy. (karta pracy to tabela, poszczególne części:przykłady zdań-tu wpisujemy po trzy zdania do każdego podpunktu a/b/c/d, spójniki-tu wpisujemy spójniki za pomocą których połączyliśmy zdania pojedyncze w złożone oraz dopisujemy inne im odpowiadające, rodzaj zdań współrzędnych,wykres)

a) Zdaniem pojedynczym odpowiadasz mamie, jakie lekcje już odrobiłeś.
UCZEŃ 1: Odrobiłem już j. polski.
UCZEŃ 2: Odrobiłem już matematykę.
-Połącz oba wypowiedzenia w zdanie złożone.
UCZEŃ 3: Odrobiłem już j. polski i odrobiłem matematykę.

b) Zdaniem pojedynczym mówisz, co będziesz robić w sobotę.
UCZEŃ 1:
UCZEŃ 2:
-Połącz oba wypowiedzenia w zdanie złożone wiedząc, że jesteś niezdecydowany.
UCZEŃ 3:

c) Zdaniem pojedynczym przyznaj się do czegoś, co zrobiłeś.
UCZEŃ 1:
-Jak myślisz, jakie będą tego konsekwencje? (zd.poj.)
UCZEŃ 2:
-Połącz oba wypowiedzenia w zdanie złożone.
UCZEŃ 3:

d) Zdaniem pojedynczym zdradź, o czym zawsze marzyłeś?
UCZEŃ 1
-Jak myślisz, czemu tak się nie stało? (zd.poj.)
UCZEŃ 1:

3. Wprowadzenie spójników współrzędności – uzupełnienie drugiej i trzeciej części kart pracy.

a)W każdym z powstałych zdań złożonych podkreśl wyrazy łączące zdania pojedyncze.

b)Jakimi innymi spójnikami możemy zastąpić w każdym ze zdań te już przez nas podane?

4. Wprowadzenie nazewnictwa rodzajów zdań złożonych współrzędnie – uzupełnienie trzeciej części kart pracy.

a)Jak spójniki wpłynęły na treść zdań pojedynczych?
-połączyły (zd. wsp. zł. ŁĄCZNE)
-rozłączyły (zd. wsp. zł. ROZŁĄCZNE)
-druga część wyniknęła z pierwszej (zd. wsp. zł. WYNIKOWE)
czynności się przeciwstawiają (zd. wsp. zł. PRZECIWSTAWNE)

5. Wprowadzenie wykresów poszczególnych zdań.

III
Podsumowanie
1.Odwołanie się do oceniania kształtującego z I fazy lekcji.

2. Zadanie domowe:
Ułóż po jednym zdaniu z każdego rodzaju zdań złożonych współrzędnie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.