X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26552
Przesłano:

Na czym polega biznes plan? Scenariusz zajęć z przedsiębiorczości i edukacji regionalnej

Scenariusz zajęć z zakresu przedsiębiorczości i edukacji regionalnej
Czas trwania zajęć : 90 minut
Temat zajęć : Co to jest biznes plan ?

Cele operacyjne:
- uczestnik zajęć umie uzasadnić celowość sporządzania biznes planu , korzystać z materiałów źródłowych ,
- zna i potrafi wymienić główne elementy biznes planu , zna metodę planowania biznesowego,
- uczestnik potrafi zrozumieć znaczenie planowania działań gospodarczych i prognozowania zjawisk ekonomicznych ,
- uczestnik nabył umiejętności postępowania wg planu ,
- uczestnik umie zbudować prosty biznes plan
Materiały i pomocy :
przykład biznes planu , materiały do ćwiczeń , foliogramy, rzutnik pisma, tablice i schematy.
Metody : eksponujące, metoda warsztatowa.
Formy pracy : praca w grupach , indywidualna

Przebieg zajęć :

1 .Wprowadzenie do zajęć :
Podanie tematyki zajęć. Przypomnienie , co należy zrobić przed podjęciem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne – burza mózgów.
2. Zapoznanie z elementami biznes planu metodą planowania biznesowego.
3. Prezentacja planu –krótkie omówienie przykładowego biznes planu.
4. Dyskusja na temat cech profesjonalnie przygotowanego biznes planu.
5. Analiza w grupach przykładowego biznes planu.
6. Przedstawienie instrukcji wykonania projektu planu , próba planowania biznesowego.
7. Wykonanie w grupach biznes planu.
8. Podsumowanie zajęć , ewaluacja: dzielenie się refleksjami na temat wykonanej pracy .

Załącznik

Gospodarstwo Edukacyjne „CIGA” ( Koza)

I. Streszczenie

Przedmiotem niniejszego biznes planu jest przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na zainicjowaniu i prowadzeniu zagrody z parą kóz, grządek z najchętniej spożywanymi warzywami, wykorzystywanymi w prowadzonej naturalnej, zdrowej kuchni.

Atutem firmy będą malownicze pola w mieście, urozmaicone widoki, duża nieuporządkowana przestrzeń. Planuje się: naukę gotowania i wspólne zdrowe, naturalne gotowanie, prowadzenie zagrody z kozami i obserwacja zachowania zwierząt przez kamerkę internetową.

Celem sporządzania biznes planu jest wystąpienie do programu Unii Europejskiej o sfinansowanie części inwestycji , udział Szkoły w konkursie Edukacji regionalnej.

Przewidywane nakłady wynoszą 40.000 zł. Wkład własny wyniesie 4.000 zł. Pozostałe 36.000 zł planuje się pokryć w 50% z funduszy wspierających działania agroturystyczne (SAPARD), a pozostałe 50% z kredytu bankowego.

W kwocie 40.000 zł zawierają się:
Koszty urządzenia szkolnej kuchni: 4 piece w tym jeden tradycyjny opalany węglem i drewnem, z piekarnikiem do wypieku chleba wiejskiego
Meble i wyposażenie ;
Koszty wyposażenia kuchni;
Koszty wyposażenia telekomunikacyjnego: telefon, fax, Internet, serwer, kamera internetowa zewnętrzna i wewnętrzna. ;
Koszty zagospodarowania podwórka chodniki, kwiaty, trawa, grządki, miejsce dla kóz, piec do wędzenia;

II. Opis przedsięwzięcia
1. Produkt i usługi

Atuty:
malownicze pola w mieście, urozmaicone widoki, duża nieuporządkowana przestrzeń.
Lokalizacja i dojazd
Budynek szkoły, wybudowany 30 lat temu, położony jest na skraju dzielnicy Michałkowice w Siemianowicach Śląskich , na granicy miast , między polami Siemianowic, Chorzowa, Piekar Śląskich. Do Szkoły dojeżdżają autobusy z Katowic, Tarnowskich Gór, Piekar Śląskich, Świerklańca, Kochłowic, Chorzowa, Wojkowic, Siemianowic Śląskich. Świetna lokalizacja, duże parkingi dla osób z własnym samochodem.

Wyposażenie obiektu
Dostęp do telefonu ,Internetu, parking w obrębie szkoły, pełny dostęp do kuchni - możliwość przygotowania gorących posiłków, posiłków na wynos, korzystania z naczyń kuchennych. Możliwość korzystania z gotowych przepisów regionalnych i własnych.

Atrakcje
Zagroda z kozami. Koza dawniej to najlepszy prezent dla dziecka, dziecko w sposób harmonijny uczyło się poczucia obowiązku, odpowie, więcej daję z siebie ,lepiej się zajmuję moim zwierzątkiem, więcej mam mleka, radości, ciepła. Minął wiek, zmieniło się wiele , dlatego nasza śląska koza będzie obserwowana przez kamerę w Internecie i każdy zobaczy jak rośnie, je, bawi się, jak doi się kozę. Zawsze będzie można odwiedzić kozę, popaść ją na nieużytkach wokół szkoły. Porozmawiać, wygłaskać, zaprzyjaźnić się. Terapia dla każdego, terapeuta gwarantuje dotrzymanie tajemnicy.

Inna atrakcja to śląskie gotowanie regionalnych ( i nie tylko )smakołyków. Samodzielne, lub wspierane przez animatorów kuchni, gotowanie , pieczenie na spotkania, przyjęcia, imprezy. Taka zabawa z jedzeniem dla grup i osób indywidualnych. W Internecie umawiamy się na gotowanie regionalnego dania, propozycja rozrasta się, dojrzewa, my pełnimy funkcję moderatora. Wypisujemy w Internecie , drogą e-mailową skład potraw, potrzebne produkty, robimy wycenę. Osoby spotykają się w naszej kuchni i zaczynamy wspólnie gotować, rozmawiamy, poznajemy się, nasze spotkanie może być obserwowane kamerą internetową, być widziane w Internecie. Po ugotowaniu można wspólnie zjeść dania, lub zabrać na wynos. Tu wybór należy do grupy, osób. Kuchnia pełni rolę klubu, Sali konferencyjnej, miejsca na dyskusję, rozmowę, zawierania znajomości, poznania regionu, Śląska.

Stała atrakcja to oferta zakupu ciasteczek: „Śląskich i Gorolskich” według receptury z domowych zeszytów rodowitej Ślązaczki z Siemianowic Śląskich i współczesnej lubelskiej ślązaczki ( rodzice ze wschodu dawnej Polski po wojnie osiedlili się w Gliwicach)

2.Inwestor i sponsorzy projektu
Inwestorem inwestycji jest Spółdzielnia Socjalna głównie absolwenci Szkoły.

3.Wymagania formalno-prawne
Działalność będzie opodatkowana 8,5% ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

4.Cel i zakres działalności
Cel inwestycji:
Uzasadnienie dla inwestycji:
- tania turystyka całotygodniowa,
- tanie lekcje przyrodnicze w kontakcie z naturą,
- mała konkurencja w okolicy, innowacyjność pomysłu ,
- nowa forma kulinarna,
- wykorzystanie Internetu

III. Firma
Siedziba firmy: ZSOiZ w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Budryka2 .
Firma będzie posiadać rachunek mBiznes w mBanku.

IV. Rynek

1.Opis otoczenia :

Szkoła usytuowana jest terenie osiedla mieszkaniowego oraz domków jednorodzinnych , występuje brak małej gastronomii , co zwiększa szansę na wynajem pomieszczeń i możliwość wykorzystania kuchni na wspólne gotowanie, przygotowania posiłków .
Zagroda kóz będzie stanowić dodatkową atrakcję dla mieszkańców i korzystających z usług .

2.Potrzeby, upodobania klientów

W dobie fast –food wspólne śląskie gotowanie daje możliwość integracji , komunikacji międzypokoleniowej, nawiązania więzi rodzinnych, a także poznania tajników kuchni regionalnej . Jesteśmy w stanie zabezpieczyć wszelkie upodobania klienta .
Spotkania takie stanowią specyficzną formę rekreacji , jest także nawiązaniem do zwyczaju śląskich spotkań w gronie znajomych i wykonywania wspólnie różnych zadań , np. tradycji zdobienia kroszonek. To powrót do życia rodzinnego i prawdziwych smaków.

3.Analiza SWOT

Mocne strony
Realizacja projektów edukacyjnych , profilaktycznych , wymiana młodzieży w programie Młodzież , Młodzież w Działaniu, Erasmus +, doświadczenie 10 –letnie w realizacji projektów edukacji pozaformalnej .
Zarządzanie zasobami ludzkimi –znajomość absolwentów , ich umiejętności , kreatywności ,możliwości zrealizowania inwestycji .
Słabe strony
Małe doświadczenie w zakresie tworzenia spółdzielni socjalnej ,
Szanse
Innowacyjność na rynku , nowatorski pomysł zgodny z trendami , możliwość utworzenia miejsc pracy dla absolwentów szkoły, niskie nakłady finansowe ,
Zagrożenia
Brak kapitału , możliwość nieudzielania inwestycji kredytu bankowego ,

V.Strategia marketingowa

1.Zakres usług
Zagroda z kozami
W zagrodzie przez całą dobę włączona kamera internetowa do obserwacji zwierząt. Przy okazji reklama naszych usług, produktów.

Usługi specjalne
-organizowanie spotkań z kozą,
-organizowanie wypasu kozy,
-organizowanie dojenia kozy,
-organizowanie zajęć dla dzieci, młodzieży
Wspólne gotowanie
-organizowanie spotkań tematycznych np. cebula w kuchni śląskiej,
-organizowanie gotowania na świątecznego,
-organizowanie gotowania na imprezy towarzyskie,
-organizowanie zajęć z gotowania naturalnego

2.Ceny
Zajęcia z kozą : 20 zł /h
-Wspólne gotowanie z własnych produktów 30zł /h , z powierzonych wg kalkulacji
-Pieczenie 30 zł/h
-Wyrób ciasteczek 20zł/h

3.Upusty
Oferujemy zniżki 10% przy powtórnym przyjeździe tych samych gości.

VI. Plan zatrudnienia
1.Pracownicy
Pracę przy obsłudze gospodarstwa prowadziła będzie spółdzielnia socjalna.
2.Informacja o kierownictwie
Za organizację zagrody odpowiedzialna będzie osoba z kwalifikacjami rolnika.
Będzie ona prowadziła listę rezerwacji.
Za organizację pracy kuchni odpowiedzialna będzie osoba z kwalifikacjami –absolwentka zasadniczej szkoły zawodowej –kucharz malej gastronomii.

VII.Plan finansowy

Przychody
Cena 20 zł od osoby i 10% rabatu dla stałych gości.

Planowana liczba przyjazdów:

(+) weekendy: 52 weekendy =
(+) wakacje: 10 tygodni x 7 dni x 8 osób = 560
Razem: 1.200
Przychód maksymalny: 1.200 osobodni x 20 zł = 24.000 zł

Przyjmuje się, iż w początkowym okresie ilość gości będzie znacząco mniejsza niż wyliczone powyżej wartości średnie. W pierwszym roku ok. 20% tej wartości, w drugim roku 50% tej wartości, w trzecim roku i dalszych 80%.

Przyjmuje się, że 20% zysku osiągniemy z reklam w Internecie, reklama warta jest ok 20 zł.
W skali roku przychody wyniosą 2000 zł
Składki statutowe : 4 x 60 zł.

Koszty
• marketing - koszt 6.000 zł rocznie przez pierwsze dwa lata i przed pierwszym rokiem, a w latach następnych po 3.000 zł rocznie,
• prąd - zwiększone zużycie o 1 kWh na osobodzień (koszt brutto za prąd 0,1822 zł/kWh + 0,1845 zł/kWh za przesył,
• woda - zwiększone zużycie o 100 litrów na osobodzień (koszt netto 1,88 zł/m3 za wodę i 2,66 zł/m3 za ścieki),
• posiłki - koszty produktów spożywczych wyniosą ok. 50% ceny wyżywienia, około 20000 zł
• podatki - ryczałtowy podatek dochodowy w wysokości 8,5% od obrotu,
• koszty transportu : 3600 zł
• koszt kredytu - 13% z prowizją za udzielenie kredytu 1%, obsługa kredytu 2600 zł
• usługi bankowe : 28 zł x 12 miesięcy
• usługi pocztowe : 100 zł
• Koszty wynajmu kuchni , sal -2000 zł
• Amortyzacja 10 % w skali roku .

Rachunek wyników:
RACHUNEK WYNIKÓW ZA ROK OBROTOWY od dnia 1.01.12 do dnia 31.12.12
ZA ROK
POPRZEDNI 2013 BIEŻĄCY 2014
A. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 48 000,00
I. Składki brutto określone statutem 240,00
II. Inne przychody określone statutem 0.,00
1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatej 0.,00
1. Przychody z działalności statutowej odpłatnej 49 760,00
B. KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ 20 000,00
1. nieodpłatnych 0,00
2. odpłatnych 20 000,00
C. WYNIK FINANSOWY (A-B) 29 760,00
D. KOSZTY ADMINISTRACYJNE 29 436,00
1. Zużycie materiałów i energii 4 800,00
2. Usługi obce 4 036,00
3. Podatki i opłaty , koszty obsługi kredytu 2 600,00
4. Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia 8 000,00
5. Amortyzacja 2000,00
6. Pozostałe 8 000,00
E. POZOSTAŁE PRZYCHODY (NIE WYMIENIONE W POZ. A i G) 0,00
F. POZOSTAŁE KOSZTY (NIE WYMIENIONE W POZ. B, D, H) 0,00
G. PRZYCHODY FINANSOWE 0,00
H. KOSZTY FINANSOWE 0,00
I. WYNIK FINANSOWY ZYSK/STRATA BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI (C-D+E+F+G-H) 324,00
J. ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE 324,00
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia 324,00
II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna 0,00
K. WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM (I-/+J) 324,00
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) 0,00
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) 324,00

Bilans

AFA REGON:
(nazwa jednostki)
na dzień 31.12.12

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)

Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan na
1 2 początek roku koniec roku 1 2 początek roku koniec roku
A Aktywa trwałe 24000 22000 A Fundusze własne 0,00 0,00
I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 I Fundusz statutowy 0,00 324,00
II Rzeczowe aktywa trwałe 24000 22000 II Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
III Należności długoterminowe 0,00 0,00 III Wynik finansowy netto za rok obrotowy 0,00 324,00
IV Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 1 Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 0,00 324,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 2 Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) 0,00 0,00
B Aktywa obrotowe 0,00 324 B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00
I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0,00 0,00 I Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 24000 20000
II Należności krótkoterminowe 0,00 0,00 II Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 0,00 0,00
1 Kredyty i pożyczki 0,00 0,00
2

Inne zobowiązania 0,00 0,00
3 Fundusze specjalne 0,00 0,00
III Inwestycje krótkoterminowe 0,00 324 III Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00
1 Środki pieniężne 0,00 324 IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
2 Pozostałe aktywa finansowe 0,00 0,00 1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0,00 0,00
C Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 324 2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
Suma bilansowa 24000 20324 Suma bilansowa 24000 20324

Przepływy pieniężne
Wszystkie operacje finansowe będą dokonywane drogą bankową , spółdzielnia ma konto i kartę bankomatową , co ułatwia dostęp do pieniędzy.

VIII. Wnioski
W następnym roku działalności mniejsza kwota pieniędzy zostanie wydana na marketing , reklamę , można także wzbogacić ofertę , wtedy wynik finansowy może ulec zwiększeniu .

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.