X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26551
Przesłano:

Na czym polega gra miejska? Wspólne przygotowanie scenariusza gry o mieście

Scenariusz zajęć z zakresu edukacji regionalnej

Temat : Na czym polega gra miejska ? .
Wspólne przygotowanie scenariusza gry o naszym mieście.

Cele operacyjne:
Uczeń/ wychowanek :
- rozumie i wie na czym polega gra miejska ,
- potrafi wskazać najciekawsze miejsca w Siemianowicach Śląskich , gdzie szukać śladów przeszłości ,
-potrafi korzystać z materiałów źródłowych ,
- potrafi napisać zarysy scenariusza gry ,
- zna odpowiedź na pytanie : Czy nasze miasto można określić mianem : Siemianowice Śląskie miastem węgla i stali ?

Pomoce do zajęć : kartki papieru , mazaki , tablica, foldery ,opracowania , książki o Siemianowicach Śląskich , pozycje książkowe o grach miejskich –wydawnictwo Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie .

Czas zajęć : 1 h .

Forma pracy : praca w grupach .

1. Wprowadzenie ( 5- 10 minut) .

Mini wykład nauczyciela na temat gry miejskiej i zdefiniowania pojęcia .
Rozmowa z uczniami na temat mocnych i słabych stron gry.
Dokonanie analizy SWOT , wspólne określenie korzyści z organizacji , możliwości z gry, określenia ryzyka i nakładów do zorganizowania gry miejskiej.

2 . Organizacja gry .

a. Próba odpowiedzi na pytanie :Po co chcemy zrealizować grę miejską i czy forma przekazywania wiedzy i umiejętności jest dobrym nośnikiem treści , jakie chcemy dostarczyć uczestnikom ?

Poszukiwanie odpowiedzi na pytania w grupach :
- Jakie cele ma pełnić gra : czysto rozrywkowa, edukacyjna , poznawcza, edukacyjno- poznawcza, integracyjna ?
- Jaką wiedzę chcemy przekazać uczestnikom gry ?
- Jakie umiejętności chcemy wykształcić ?
- Jakie cele chcemy osiągnąć poprzez realizację gry miejskiej ?
- Jakie zasoby ( ludzkie i finansowe) mogą nam pomóc w realizacji gry?
b. Usystematyzowanie wiedzy na temat miejsca , w którym będą realizować grę oraz zapoznanie z walorami historycznymi – z wykorzystaniem materiałów źródłowych. .
c. Sztuka pisania scenariusza - praca w grupach , poznawanie zasad.
- mechanika gry : określenia czasu gry , określenie sposobu , w jaki drużyny będą rozwiązywać poszczególne zadania,
- określenie , w jaki sposób będzie przebiegał finał gry – czy uczestnicy otrzymują określoną liczbę punktów za prawidłowo wykonane zadanie , wygrywa zespół , który jako pierwszy wykona zadanie
-określenie w jaki sposób drużyny będą docierać do kolejnych punktów gry i zadań
- opis postaci ,osób stojących w poszczególnych punktach itp. .

3. Wspólne pisanie scenariusza i przygotowanie karty gry – burza mózgów .

4. Zakończenie i podsumowanie zajęć .

Uczniowie wypełniają karteczki :
„ Najważniejsza rzecz , którą wyniosłem z zajęć , to......”
Przyklejają karteczki we wskazanym miejscu .

W scenariuszu wykorzystano materiały Centrum Edukacji Obywatelskiej .

Załącznik do scenariusza zajęć :

Karta gry

Gra miejska : „Czy miasto Siemianowice Śląskie można określić mianem miasta węgla i stali ?”

Godz. rozpoczęcia gry :
Każda prawidłowa odpowiedź będzie punktowana od 1-6 punktów .

Zadanie 1

Dowiedz się od mieszkańców miasta , kto był założycielem Fabryki Elementów Złącznych -obecnie siedziba znajduje się przy ulicy Fabrycznej .

Miejsce na odpowiedź :


Ilość punktów :


Zadanie 2


Obecnie na ulicy Powstańców znajdują się Zakłady Rosomak ( dawniej : Wojskowe Zakłady Mechaniczne) , zapytaj napotkanych ludzi co produkowano w tych zakładach przed rosomakami ?


Miejsce na odpowiedź :


Ilość punktów :

Zadanie 3

Dowiedz się , kto był właścicielem huty w Siemianowicach przed I wojną światową ?
Możesz wykorzystać do tego zasoby Biblioteki Miejskiej .

Miejsce na odpowiedź :

Ilość punktów :

Zadanie 4

W Muzeum Miejskim poszukaj odpowiedzi na pytania :
Gdzie znajdował się pierwszy szyb kopalniany w Siemianowicach Śl. ?
Ile było szybów w Siemianowicach Śl. ?
W którym roku zlikwidowano Kopalnię Węgla Kamiennego „Siemianowice”

Miejsce na odpowiedź :

Ilość punktów :

Zadanie 5

Przejdź do Parku Tradycji w dzielnicy Michałkowice , zapoznaj się z ekspozycją i opisz jakie ślady po zasobach kopalnianych znajdują się w tym miejscu ?
Miejsce na odpowiedź :

Odpowiedz także na pytanie :

Czy Park Tradycji Górnictwa i Hutnictwa jest znany na Śląsku , jeśli tak to dlaczego ?

Ilość punktów :

Czas zakończenia gry :

Podsumowanie gry ( w miejscu wskazanym przez organizatora) :

a. Wspólne omówienie pozyskanych informacji , grupy dzielą się wiedzą z wykorzystaniem kart gry .

b. Ewaluacja gry : dokonuje indywidualnie każdy uczestnik ; odpowiedź na pytanie :
Jaka pozyskana informacja na temat miasta była dla Ciebie najciekawsza, którą chciałbyś podzielić się z innymi ?

c. Wspólne zjedzenie pizzy – forma nagrody dla wszystkich uczestników gry .

Opracowanie Barbara Nowara

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.