X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26407
Przesłano:

Program kółka informatycznego dla klas 5 i 6

PROGRAM
KÓŁKA INFORMATYCZNEGO
DLA
KLAS PIĄTYCH I SZÓSTYCH

PROWADZONEGO W
SZKOLE PODSTAWOWEJ
im. ks. Jana Twardowskiego
W CHODLU

PLAN ZAJĘĆ KÓŁKA INFORMATYCZNEGO KLAS 5 i 6

W ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych kółka informatycznego uczniowie zdobędą umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł. Osiągną to poprzez przygotowanie do posługiwania się komputerami i technologią informacyjną. Opracowany plan ma przybliżyć uczniom świat komputerów tak, aby wiedzieli jak je wykorzystywać w pracy, nauce, zabawie i realizacji własnego hobby. Praca z komputerem to także propozycja sposobu uzupełnienia braków w wiadomościach uczniów niechętnych do nauki, którzy będą mogli doświadczyć, że komputer to także okazja do przyjemnej nauki. Program ten będę realizować w czasie stażu.
Pod koniec roku szkolnego uczniowie wypełnią przygotowane przeze mnie ankiety. Wyniki tych ankiet pozwolą na wprowadzenia zmian, bądź nie, w sposobie prowadzenia zajęć i doborze treści na zajęciach kółka w następnych latach.


Podstawowymi celami zajęć w pracowni komputerowej są:

- zdobycie umiejętności obsługi sprzętu komputerowego,
- poznanie budowy komputera PC,
- umiejętność drukowania dokumentów,
- poznanie systemu operacyjnego Windows 7,
- zapoznanie z zasadami tworzenia tekstów i grafiki
przy użyciu edytorów Word Pad, Word, Paint,
- zdobycie umiejętności obsługi programów pakietu Microsoft Office 2010
- zdobycie umiejętności korzystania z Internetu.
Uczniowie na zajęciach poszerzą swoją wiedzę z informatyki, poznają zaawansowane możliwości pakietu Microsoft Office 2010 oraz zapoznają się dokładniej z budową sprzętu podczas ćwiczeń w demontażu i montażu podzespołów komputera.
Na zajęciach wykorzystywana będzie możliwość dostępu do Internetu oraz praca z programem Word, PowerPoint i Excel. Uczniowie nauczą się zakładać własne konta, wysyłać i odbierać korespondencję, dodawać do korespondencji załączniki oraz stworzą własne prezentacje multimedialne.
Zajęcia umożliwią uczniom przygotowanie prezentacji multimedialnej na konkurs szkolny i gminny.
Uczniowie poznają również programy narzędziowe takie jak: programy antywirusowe i programy pakujące oraz ich zastosowanie.
Program na zajęcia pozalekcyjne
„Kółko informatyczne”
dla klas 5

Tematyka zajęć Liczba godzin Termin realizacji
1. Edytor graficzny
Program Paint. 1 wrzesień- październik
Posługiwanie się paletą kolorów, pola tekstowe na rysunku, rysowanie z gotowych elementów. 1
Pola tekstowe na rysunku. 1
Podstawowe operacje (kopiuj, wklej, wytnij). 1
Wykonywanie kart okolicznościowych. 2
2. Edytor tekstu
Edytory tekstu:
• Notatnik,
• Word pad,
Word. 1 listopad- grudzień
Podstawowe operacje :
• Kopiowanie,
• Wklejanie,
Wycinanie. 1
Tworzenie i formatowanie tekstu. 2
Tworzenie tekstu zawierającego dane zebrane w tabeli. 2
3. Poczta elektroniczna
Zakładanie kont pocztowych. 1 styczeń-luty
Odbieranie i wysyłanie wiadomości. 1
Wysyłanie wiadomości z załącznikami:
• Tekstowymi,
• Graficznymi,
• Zdjęciami,
Kilkoma załącznikami. 2
4. Internet
Przeglądarki internetowe. 1 marzec
Portale internetowe. 1
Wyszukiwanie informacji w Internecie. 1
5. Power Point
Program Power Point – wprowadzenie. 1 kwiecień –maj–czerwiec
Tworzymy prezentację
• Slajd tytułowy,
Slajd końcowy. 1
Dodawanie efektów do prezentacji 2
Wstawianie do prezentacji:
• Tekstów,
• Obrazów,
Zdjęć. 1
Tworzenie własnej prezentacji. 3
Przegląd prezentacji. 1
Konkurs na najlepsza prezentację. 1

Program na zajęcia pozalekcyjne
„Kółko informatyczne”
dla klas 6

Tematyka zajęć Liczba godzin Termin realizacji
1. Piszemy teksty
Edytory tekstu. Podstawowe operacje na plikach. 1 wrzesień-październik
Redagowanie tekstu. 2
Wstawianie do tekstu rysunków, zdjęć, tabel. 1
Tworzymy własny dokument. 1
Projektujemy stronę gazety szkolnej. 2
2. Internet źródło wiedzy i rozrywki
Przeglądarki internetowe. 1 listopad
Szukamy informacji. Korzyści i zagrożenia związane z rozwojem techniki komputerowej. 1
Nauka z pomocą komputera. 1
3. Tworzenie prezentacji
Poznajemy metodę tworzenia slajdów. 1 grudzień –styczeń
-luty
Zasady tworzenia prezentacji. 2
Tworzymy slajdy( tytułowy i końcowy, slajd z opisem, rysunkiem, zdjęciem, tabelą wykresem, animacją). 2
Dodajemy animacje w slajdach. 2
Tworzymy własna prezentację. 3
Konkurs prezentacji. 1
4. Wykorzystanie komputer do wspomagania uczenia się
Arkusz kalkulacyjny jako kalkulator. 1 marzec - kwiecień
Tworzenie tabel w arkuszu. 1
Wykonywanie obliczeń w arkuszu. 1
Wykres jako graficzne przedstawianie zależności. 1
Wykonujemy wykresy
• Kolumnowy,
• Kołowy,
Liniowy. 2
Dostosowanie typu wykresu do danych. 1
5. Prace samodzielne
Moja szkoła w liczbach (tabele, wykresy) 2 maj - czerwiec
Moja szkoła w liczbach (wykonanie prezentacji) 3

Baza do realizacji programu:
• sale lekcyjne Szkoły Podstawowej w Chodlu,
• pracownia komputerowa,
• programy komputerowe.
Diagnoza ewaluacyjna:
Zakres badań będzie dotyczyć:
• pogłębienia wiedzy z zakresu korzystania z technologii informacyjnej;
• korzyści jakie widza uczniowie z prowadzonych zajęć;
Cele diagnozy:
• stopień realizacji programu,
• ocena skuteczności programu,
• sformułowanie wniosków zmierzających do eliminacji niepowodzeń.
Narzędzia i metody badawcze:
ankieta,
Sformułowanie zaleceń dla dalszych działań.


Opracował
Jacek Rukasz


Zatwierdzam do realizacji


........................................
data pieczęć podpis

Ankieta

1. Sposób prowadzenia zajęć był dla mnie atrakcyjny dzięki:
........................................
2. W sposobie prowadzenia zajęć nie podobało mi się:
........................................
3. Jeżeli nie umiałem wykonać ćwiczeń, to (właściwą odpowiedź podkreśl):
- rezygnowałem z ich wykonania dlatego, że były zbyt trudne.
- prosiłem o pomoc kolegów.
- prosiłem o pomoc nauczyciela.
4. Możliwość bycia aktywnym w realizacji na zajęciach kółka informatycznego oceniam w skali trzystopniowej na (właściwą odpowiedź podkreśl):
I. bardzo wysoką
II. tylko częściową
III. bardzo słabą

5. Atmosfera panująca na lekcjach
a) zachęcała mnie do własnej aktywności, bo .............................
........................................

b) nie zachęcała mnie do aktywności, bo ..................................
........................................

6. Lubię pracować:
a) indywidualnie bo ........................................
b) zespołowo, bo
........................................
7. Czy chętnie bierzesz udział w konkursach komputerowych? (zaznacz)
TAK - NIE -
8. Swoje umiejętności po zajęciach kółka informatycznego oceniam na ............................
(stopień od 1-6)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.