X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26404
Przesłano:

Diagramy procentowe - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego. Konspekt lekcji matematyki

Konspekt lekcji matematyki
klasa 6a

Temat: Diagramy procentowe-wykorzystanie arkusza
kalkulacyjnego.

Cel główny:
Odczytywanie i wykonywanie diagramów procentowych.
Cele operacyjne:
Uczeń umie:
Zebrać dane na podstawie różnych źródeł informacji.
Przedstawić dane w postaci diagramów i wykresów.
Odczytywać i analizować diagramy i wykresy.
Uczeń rozumie:
Zasady doboru odpowiedniego wykresu do przedstawionych danych.
Uczeń potrafi:
Odczytywać, analizować i interpretować dane przedstawione na diagramie.
Wykonać diagram słupkowy i kołowy na podstawie danych.
Metoda:
Praca z komputerem .
Środki, pomoce:
Stanowisko komputerowe z zainstalowanym programem Microsoft Excel
Zeszyt
Kartki z zadaniami.
Kartki z danymi.


Przebieg lekcji:
I. Sprawdzenie listy obecności.
II. Podanie i omówienie tematu zajęć.
III. Przypomnienie wiadomości z ostatnich zajęć.

IV. Analizowanie diagramów procentowych - oceny z matematyki praca klasowa.
Uczniowie otwierają pliki:
a) wykres słupkowy
b) wykres kołowy
Zadanie 1. Odczytaj z diagramu słupkowego i diagramu kołowego:
1. Jaki procent stanowią poszczególne oceny?
2. Jakich ocen było najwięcej?
3. Ile procent uczniów otrzymało ocenę bardzo dobrą?
4. Jaki procent uczniów otrzymało ocenę co najmniej dostateczną?
5.* Ilu uczniów liczy klasa, jeżeli 5 uczniów otrzymało ocenę dopuszczającą
6.* Który wykres nadaje się lepiej do przedstawiania udziału procentowego ocen?

Wykres słupkowy

Wykres kołowy

V. Tworzenie diagramów procentowych przy pomocy komputera.

Zadanie 2. Wpisz do tabeli przygotowane dane (przykładowe) dotyczące
ilości poszczególnych ocen jakie otrzymał pewien uczeń na
świadectwie z klasy szóstej. Po wpisaniu danych obliczenia
zostaną wykonane automatycznie. Oblicz średnią ocen.
(Oblicz samodzielnie lub z pomocą nauczyciela).
Wykonaj wykres słupkowy i kołowy.

Rozwiązanie zadania przedstawione na ekranie po sprawdzeniu wykonania zadań przez uczniów.
Ocena Liczba ocen Procent
cel 2 18%
bdb 4 36%
db 3 27%
dst 1 9%
dop 1 9%
ndst 0 0%
średnia ocen: 4,45

VI. Tworzenie diagramów procentowych przy pomocy komputera, poprzez zmienianie danych w tabeli.
Zadanie 3. Wpisz do tabeli przygotowane przez siebie dane dotyczące ilości
poszczególnych ocen jakie chciałbyś/chciałabyś mieć na
świadectwie z klasy szóstej. Zaobserwuj, co dzieje się z
wykresami.
Ocena Liczba ocen Procent
cel 2 18%
bdb 4 36%
db 3 27%
dst 1 9%
dop 1 9%
ndst 0 0%
średnia ocen: 4,45
Zapisz wnioski dotyczące obliczeń w tabeli oraz wykresów słupkowego i kołowego
VII. Podsumowanie pracy.
VIII. Ocena pracy uczniów.
IX. Praca domowa
Wykonaj wykres słupkowy i kołowy przedstawiający procentowy rozkład ocen na twoim świadectwie z klasy V.
Opracował
Jacek Rukasz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.