X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26219
Przesłano:

Kultura osobista pracownika hotelu - scenariusz lekcji dla uczniów w technikum hotelarstwa

Scenariusz lekcji dla uczniów w technikum hotelarstwa.

Temat: Kultura osobista pracownika hotelu.

Cele operacyjne:
Po zakończonej lekcji uczeń potrafi:
określić pojęcia: kultura, kultura osobista;
określić cechy fizyczne i psychiczne pracownika hotelu;
wymienić cechy wyglądu profesjonalnego hotelarza;
przedstawić znaczenie norm moralnych w środowisku i pracy zawodowej;
zweryfikować swoje zachowanie

Metody nauczania:
burza mózgów;
pogadanka;
prezentacja multimedialna;

Formy pracy:
indywidualna i praca w grupie

Czas : 90 minut

Środki dydaktyczne:
-prezentacja multimedialna przygotowana przez nauczyciela;
- artykuł S. Bortniaka, Dyskretna elegancja hotelarzy .
(„Hotelarz” 9/2008)
-arkusze papieru, markery. 


Przebieg zajęć:

I. Wprowadzenie. (10 min. )
Uczniowie na zasadzie burzy mózgów wypowiadają się, co według nich kryje się pod pojęciem kultury osobistej hotelarza. Spostrzeżenia zostają zapisane na tablicy.
- Co, waszym zdaniem, kryje się pod pojęciem kultury osobistej hotelarza?
Uzupełnienie nauczyciel, że kulturę osobistą zdobywamy przez całe życiem że naszym życiem kierują normy społeczne.

II. Zapoznanie uczniów z celami lekcji. Zapisanie tematu. (5 min)

III. Ćwiczenia. Praca w grupie. (25 min.)
Uczniowie dobierają się w grupy 4-5 osobowe i „opracowują” sylwetkę wzorowego hotelarza. Pomocnym w zadaniu ma być artykuł S. Bortniak, Dyskretna elegancja hotelarzy .
( „Hotelarz” 9/2008) 
-Przeczytajcie artykuł S. Bortniak, Dyskretna elegancja hotelarzy .( „Hotelarz” 9/2008) , następnie wspomagając się artykułem, ale także wcześniejszymi spostrzeżeniami, na arkuszach papieru wypiszcie cechy wyglądu zewnętrznego i właściwości psychiczne, które powinien posiadać profesjonalny hotelarz. (higiena osobista, nawyki)

IV. Prezentacja wyników pracy. Sformułowanie wniosków. (25 min.)

V. Podsumowanie. Krótka prezentacja multimedialna przygotowana przez nauczyciela- Kultura osobista hotelarza. (20 min) Uzupełnienie notatek.

VI. Praca domowa. (5 min)
Przejrzyjcie czasopisma branżowe znajdujące się w czytelni szkolnej lub skorzystajcie z innych źródeł informacji i znajdźcie artykuły, które poruszają problematykę związaną z kulturą osobistą pracowników hotelu. Opracujcie jeden z wybranych artykułów- zróbcie jego streszczenie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.