X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26085
Przesłano:

Scenariusz lekcji z podstaw turystyki w klasie I technikum obsługi turystycznej

SCENARIUSZ LEKCJI DLA KLASY I Technikum Obsługi Turystycznej

M1 Podstawy działalności gospodarczej w turystyce
M1J6 Podstawy turystyki
Temat: Czynniki rozwoju turystyki polskiej

TREŚCI KSZTAŁCENIA
PKZ (T.g) – uczeń wskazuje czynniki determinujące rozwój turystyki

CELE ZOPERACJONALIZOWANE:
Uczeń:
wyjaśnia terminy: czynniki ekonomiczne, czynniki społeczno-psychologiczne, czynniki podażowe
wymienia czynniki determinujące rozwój turystyki,
grupuje czynniki rozwoju turystyki na ekonomiczne, społeczno-psychologiczne i podażowe

NABYWANE UMIEJĘTNOŚCI:
Uczeń:
wskazuje czynniki determinujące rozwój turystyki
poprawnie wskazuje przykłady
zdobywa, gromadzi i przetwarza informacje,
samodzielnie uczy się,
współpracuje w grupie.

1. CELE LEKCJI:
Po zakończeniu lekcji uczeń powinien:
wiedzieć:
jakie czynniki determinują rozwój turystyki polskiej
umieć:
współpracować z zespołem klasowym
zabiegać o kulturę dyskusji, kulturę zawodu;
dbać o poprawną formę wypowiedzi.

2. METODY NAUCZANIA:
- pogadanka mająca na celu wprowadzenie do lekcji
- prezentacja multimedialna- „mini -wykład”
- praca w grupach

3. POMOCE DYDAKTYCZNE:
- podręcznik do podstaw turystyki
- prezentacja przygotowana przez nauczyciela
- kartki z poleceniami i arkusze papieru do wykonania zadania

4. CZAS TRWANIA - 2 godz. lekcyjne

5. STRUKTURA LEKCJI:
1. WPROWADZENIE:
Wprowadzenie do tematu: nauczyciel prowadzi pogadankę na temat przyczyn rozwoju turystyki.
Zapoznanie uczniów z celem lekcji.

2. MINI- WYKŁAD
Prezentacja multimedialna na temat czynników rozwoju turystyki polskiej
3. PODZIAŁ KLASY
na 6 osobowe zespoły,
rozdanie kartek z pytaniami;
3. PRACA W ZESPOŁACH –
Polecenie: Korzystając z podręcznika oraz bazując na materiale omówionym na lekcji odpowiedzcie na pytania.
1. W jaki sposób rozwój bazy noclegowej i transportu wpływa na rozwój turystyki? Podajcie przykłady.
2. Jakie znaczenie dla rozwoju turystyki ma polityka państwa?
3.Jak rozumiecie sformułowanie, że turystyka powinna być „paszportem do pokoju”?

4. Prezentacja wyników pracy zespołów

5. Sformułowanie wniosków i przygotowanie notatki z zajęć
6. Ocena najbardziej aktywnych uczniów
7. Zadanie pracy domowej
Wymień biura podróży mające siedzibę w twoim miejscu zamieszkania lub w okolicy. Napisz, do jakich grup turystów skierowana jest ich oferta.

Autorka scenariusza: Agnieszka Stanuch-Sierocka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.