X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26003
Przesłano:
Dział: Języki obce

It's yummy! Food vocabulary. Nazwy produktów spożywczych. Scenariusz zajęć dydaktycznych z języka angielskiego w przedszkolu

DATA: 07.01.2014 r
TEMAT: It's yummy! Food vocabulary. Nazwy produktów spożywczych w języku angielskim.
SŁOWNICTWO:
jedzenie: grapes, juice, ice cream, cake, orange, apple, banana, broccoli, soup, pizza, popcorn, donut
słownictwo związane z zimą: snow, snowman, snowflakes, Father Christmas, presents, sledge
WYRAŻENIA I STRUKTURY ZDANIOWE:
Wyrażenia występujące w piosence: „Do You Like Broccoli Ice cream?”: Do you like...? Yes, I do. No, I don't.
CELE OGÓLNE:
utrwalanie poznanego słownictwa
kształtowanie umiejętności ruchowych
zachęcanie do wspólnej zabawy
rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
rozwijanie umiejętności mówienia w języku angielskim
wzbogacanie słownictwa o nowe słowa oraz wyrażenia

CELE OPERACYJNE:
Dziecko:
umie wymienić nazwy poznanych produktów spożywczych/jedzenia
umie nazwać rzeczy/obiekty związane z zimą
dziecko potrafi zareagować prawidłowym gestem na polecenia wydawane przez nauczyciela
dziecko rozumie znaczenie wyrażenia „Do you like...?”, potrafi je prawidłowo wypowiadać i udzielać na nie odpowiedzi „Yes, I do./No, I don't.”
dziecko próbuje zaśpiewać piosenkę „Do you like broccoli ice cream?”, rozumie jej tekst, reaguje prawidłowymi gestami na wyrażenia w niej występujące
METODY:
Total Physical Response – Metoda reagowania całym ciałem.
Audiovisual Method – Metoda audiowizualne z użyciem rekwizytów, kart obrazkowych etc.
elementy Metody Berlitza – nauczyciel mówi tylko po angielsku posługując się ilustracjami, gestami i mimiką
elementy Metody audiolingwalnej (Audiolingual Method) – słuchanie piosenek, rymowanek, wierszyków i powtarzanie ich; dryl językowy
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
odtwarzacz CD
płyty CD z muzyką
karty obrazkowe przedstawiające słownictwo związane z zimą oraz jedzeniem
koperty

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ
Na powitanie nauczyciel wraz z dziećmi stojącymi w kółeczku śpiewa piosenkę „Hello Hello!
powtórzenie materiału z poprzednich zajęć – słownictwo związane z zimą
zabawa „Memory”
Nauczyciel prosi dzieci by usiadły w kółeczku: Sit in a circle, please. Następnie rozkłada na podłodze zestaw kart obrazkowych przedstawiających przedmioty związane z zimą. Zadaniem dzieci jest zapamiętanie kolejności ułożonych kart. Następnie nauczyciel odwraca wszystkie karty ilustracją do podłogi i dzieci muszą odtworzyć ich kolejność podając prawidłowe nazwy ukrytych ilustracji.
PREZENTACJA MATERIAŁU
Nauczyciel rozkłada na dywanie koperty, w których znajdują się karty obrazkowe przedstawiające produkty żywnościowe. Następnie prosi wybrane osoby o podejście i wylosowanie po jednej z kopert: Ola, take an envelope, open it and look inside. What's this? Dziecko po wylosowaniu koperty otwiera ją i sprawdza co jest w środku. Następnie w ojczystym języku podaje nazwę wylosowanego produktu. Kiedy wszystkie koperty są otwarte nauczyciel prezentuje obrazki i podaje nazwy produktów w języku angielskim. Dzieci powtarzają za nauczycielem najpierw całą grupą, następnie indywidualnie.
Dzieci słuchają piosenki „Do You Like Broccoli Ice cream?” i reagują odpowiednimi gestami na wyrażenia w niej występujące.
Dzieci słuchają poznaną piosenkę po raz drugi, próbując powtarzać pojedyncze słowa lub wyrażenia w niej występujące.
Do you like broccoli?
Yes, I do!
Do you like ice cream?
Yes, I do!
Do you like broccoli ice cream?
No, I don't. Yucky!
Do you like donuts?
Yes, I do!
Do you like juice?
Yes, I do!
Do you like donut juice?
No, I don't. Yucky!
Do you like popcorn?
Yes, I do!
Do you like pizza?
Yes, I do!
Do you like popcorn pizza?
No, I don't. Yucky!
Do you like bananas?
Yes, I do!
Do you like soup?
Yes, I do!
Do you like banana soup?
No, I don't. Yucky!
ĆWICZENIA UTRWALAJĄCE
zabawa „Matching”
Nauczyciel rozkłada na dywanie karty obrazkowe przedstawiające pojedyncze produkty żywnościowe występujące w piosence. Następnie prosi wybrane osoby by podeszły do obrazków i wybrały jeden z nich starając się odtworzyć kolejność występujących w piosence produktów. Po wybraniu odpowiedniego obrazka dziecko musi dodatkowo podać nazwę produktu, który się na nim znajduje.
zabawa „Fast guessing”
Nauczyciel trzyma w dłoniach obrazki wszystkich poznanych dotychczas produktów żywnościowych w taki sposób by dzieci nie widziały co się na nich znajduje. Następnie bardzo szybko odkrywa i zasłania trzymane obrazki, tak by dzieci mogły jedynie przez moment spojrzeć co się na nich znajduje. Zadaniem dzieci jest odgadnięcie nazwy produktu znajdującego się na odkrytej chwilowo karcie obrazkowej.
Na pożegnanie dzieci śpiewają piosenkę „Do You Like Broccoli Ice cream?” reagując prawidłowymi gestami na wyrażenia w niej występujące. Po piosence wszyscy żegnają się słowami „Bye Bye!”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.