X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2598
Przesłano:

Sprawozdanie z działalności dydaktyczno - wychowawczej - język niemiecki

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ
za semestr II rok szkolny 2007/2008
język niemiecki

Imię i nazwisko nauczyciela: ........................................

Praca z dziećmi z klas IV-VI przebiegała spokojnie i bez żadnych problemów. Przez cały rok pracowałam z serią podręczników „Der, die, das neu” dla klas IV-VI szkoły podstawowej, zgodną z Programem nauczania języka niemieckiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej z kontynuacją w gimnazjum w klasach 1-3 (nr DKW-4014-213/99). Zakres materiału leksykalnego i gramatycznego prezentowany w podręcznikach dostosowany jest do potrzeb komunikacyjnych dzieci. Pełne wdzięku i fantazji rysunki, przemawiając do wyobraźni uczniów, sprzyjały utrwaleniu poznanego słownictwa i konstrukcji gramatycznych. Zamieszczony materiał ilustracyjny wzbogacał również wiedzę uczniów na temat niemieckiego obszaru językowego. Wiersze, piosenki, gry i zabawy dydaktyczne oraz proponowane projekty, takie jak Leporello, film czy pisanie dziennika, z pewnością uatrakcyjniły naukę.

Bogaty zestaw różnorodnych ćwiczeń umożliwił mi rozwijanie sprawności językowych takich jak pisanie, czytanie, słuchanie i mówienie w sposób uporządkowany i konsekwentny. Testy dla ucznia zamieszczone w zeszycie ćwiczeń pozwalały dzieciom na samodzielne sprawdzenie zdobytych umiejętności. Podczas prowadzenia lekcji z uczniami korzystałam również z dodatkowych podręczników tj. „Der, die, das gry i zabawy językowe” oraz „Der die, das Grammatik”. Gry i zabawy językowe odegrały ogromną rolę nie tylko ze względu na podtrzymywanie uwagi uczniów, wprowadzenie elementu relaksacyjnego czy wykształcanie pozytywnego stosunku do przedmiotu, mały także duże znaczenie dydaktyczne, pomagały uczniom w przyswajaniu zasad ortografii, przezwyciężaniu trudności artykulacyjnych, przyswajaniu lub rozszerzaniu zasobu leksykalnego czy rozwijaniu kompetencji gramatycznej.

Dzięki miłej atmosferze i ogromnego zaangażowania uczniów udało mi się zrealizować, powtórzyć i utrwalić zaplanowany na ten rok program nauczania. Starałam się podczas zajęć rozwijać wszystkie sprawności: pisanie, czytanie, mówienie i słuchanie. Jednak w każdej klasie praca wyglądała inaczej.

Największy zapał i chęć do nauki wykazywały dzieci z klasy IV. Język niemiecki jest dla nich drugim językiem obcym i nie obyło się bez drobnych pomyłek i „mieszania się” języka niemieckiego z językiem angielskim podczas odpowiedzi czy pracy pisemnej. Uczniowie tej klasy są niezwykle mili, uczynni i byli zawsze gotowi do pomocy, nie sprawiali żadnych problemów wychowawczych. Bardzo szybko uczyli się nowych słówek, byli zainteresowani lekcją oraz ciekawi nowych słówek i zwrotów. Cała grupa starała się systematycznie odrabiać prace domowe i czynnie uczestniczyć z pracy na lekcji. Uczniowie często pytali o jakieś zagadnienia i szukali podobieństw do języka polskiego w wymowie i piśmie. Klasa bardzo aktywna i wesoła. Wielu uczniów zgłaszało się do odpowiedzi i było chętnych do zrobienia plakatu czy innej pracy dodatkowej. Na szczególną uwagę zasługuje ..........., ................ i .................. Te osoby, swoją całoroczną sumienną, wytrwałą pracą oraz wzorowym stosunkiem do obowiązku szkolnego, zasłużyły na ocenę celującą na koniec roku szkolnego. Reszta klasy również dzielnie radziła sobie z opanowaniem i poznaniem podstawowych zagadnień języka niemieckiego.

Podobny stosunek do mojego przedmiotu wykazywały dzieci z klasy V. Jako niewielka grupa uczniów, klasa V, świetnie radziła sobie z opanowaniem nowego materiału, wykazała ogromny zapał i zainteresowanie podczas gier i zabaw oraz często pomagała sobie w pracy. Kilkoro uczniów nie miało żadnych kłopotów z wymową nowych słówek i prawidłowym użyciem konstrukcji gramatycznych. Uczniowie bardzo chętnie przygotowywali plakaty, które z ogromną chęcią wieszały na gazetce ściennej w klasie. Dzięki temu inni uczniowie ze szkoły mogli podziwiać ich prace i talent. Także nauka wierszy na pamięć nie sprawiała im większych problemów. Postanowiłam nagrodzić oceną celującą za cały rok pracy dwoje uczniów, tj. ...............i ...................... Uważam, że są to uczniowie najlepsi z klasy i z pewnością zasługują na najwyższą ocenę. Bardzo dobre oceny otrzymali również: .............., ..................., ........................, ........................

Klasa VI jest klasą zróżnicowaną pod względem zachowania i wyników osiągniętych w nauce języka niemieckiego. Kilkoro uczniów sprawiało kłopoty wychowawcze podczas zajęć dekoncentrując resztę grupy. Niektórzy uczniowie wykazywali niski poziom motywacji i chęci do nauki. Jest też grupa uczniów, która chętnie i bardzo aktywnie włączała się w pracę na zajęciach. Sumiennie wypełniała swoje obowiązki i chętnie pomagała słabszym uczniom w nauce. Niemałym zainteresowaniem cieszyły się także prace dodatkowe, plakaty, wypracowania czy nauka wiersza. Najlepsze wyniki w nauce osiągnęło sześcioro uczniów:
................., .................., ................., ......................, ......................., ......................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.