X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25945
Przesłano:

Program zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w klasie II- edukacja wczesnoszkolna

Program zajęć dydaktyczno – wyrównawczych w klasie II
w roku szkolnym 2014/2015

Program zajęć dydaktyczno – wyrównawczych jest zgodny z Nową Podstawą Programową oraz programem edukacji wczesnoszkolnej dla klasy II. Uwzględnia realizację podstawowych treści programu w zakresie edukacji polonistycznej i matematycznej.
Celem zajęć wyrównawczych jest przybliżenie uczniom obowiązujących, podstawowych treści w/w edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które sprawiają największe problemy uczniom.
Zajęcia te mają na celu wyrównanie zaległości w opanowaniu poszczególnych, wiodących zagadnień oraz rozwijanie i doskonalenie niezbędnych umiejętności: czytania, pisania, liczenia.
Celem głównym programu , jest wspomaganie ucznia poprzez wyrównywanie braków i zaległości w wiadomościach i umiejętnościach z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej oraz wdrażanie uczniów do posługiwania się zdobytymi umiejętnościami w życiu codziennym.
Cele szczegółowe , które towarzyszyły mojej pracy to :
1. Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach będących przyczyną trudności szkolnych.
2. Przezwyciężanie skutków niepowodzeń szkolnych , tj. trudności w czytaniu, pisaniu liczeniu oraz przywrócenie prawidłowych postaw uczniów wobec dalszej nauki.
3. Stymulowanie i usprawnianie zaburzonych procesów psychomotorycznych istotnych w opanowywaniu umiejętności czytania i pisania, tj. konieczności wszechstronnego ćwiczenia analizatora wzrokowego , słuchowego i kinestetyczno- ruchowego.
4. Ćwiczenia sprawności czytania, pisania, liczenia, które muszą sprzyjać usprawnianiu zaburzonych funkcji oraz służyć przezwyciężaniu konkretnych trudności w nauce, a tym samym prowadzić do opanowania umiejętności czytania, pisania i liczenia.
5. Właściwe gospodarowanie w procesie dydaktyczno- wychowawczym zasobami psychicznych i fizycznych sił dziecka.
6. Tworzenie na zajęciach lekcyjnych klimatu bezpieczeństwa i wzajemnej akceptacji.
7. Rozbudzanie zainteresowania otaczającymi zjawiskami, wywoływania aktywności poznawczej oraz motywacji do nauki.
W oddziaływaniach terapeutycznych starałam się usprawniać pamięć i koordynację wzrokowo- słuchową, percepcję słuchową, orientację w schemacie własnego ciała i przestrzenną, umiejętność koncentrowania uwagi i pamięci oraz sprawność manualną i ruchową.
Metody pracy:
- podające, poglądowe;
- eksponujące,
- aktywizujące, poszukujące;
- praktycznego działania,
- gier i zabaw.
Formy pracy:
- zbiorowa,
- grupowa,
- indywidualna.

Tematyka zajęć:
1. Ćwiczenia w umiejętnym , logicznym opowiadaniu na proste pytania. Swobodne wypowiedzi na temat wakacji.
2. Ćwiczenia w naśladowaniu ruchów współćwiczącego i wyrażaniu ruchem pojęć. Praca z wyrazem – dzielenie na sylaby głoski.
3. Doskonalenie słownej, graficznej analizy, syntezy głoskowej, literowej, sylabowej wyrazów
4. Tworzenie rymowanek sylabowych, wyrazowych
5. Wyznaczanie zbiorów przedmiotów. Ćwiczenia w głośnym, indywidualnym czytaniu poznanych tekstów.
6. Liczby parzyste i nieparzyste w zakresie 20. Ćwiczenia manualne- splatanie sznurków.
7. Ćwiczenia w dzieleniu wyrazów na głoski, sylaby, litery. Pisanie po śladzie. Ćwiczenia relaksacyjne przy muzyce.
8. Ćwiczenia manualne – lepienie z plasteliny na temat dowolny. Pisanie ruchem ciągłym wyrazów. Ćwiczenia w odejmowaniu liczb z użyciem konkretów.
9. Odpowiadanie na pytania na podstawie głośno i cicho przeczytanego tekstu
10. Ćwiczenia w starannym łączeniu liter .Improwizowanie przez uczniów tekstu ,, Kwoka” J, Brzechwy czytanego przez nauczyciela.
11. Zaznaczanie liczb parzystych na osi liczbowej
12. Zabawa relaksująca „ Podróż w wyobraźni ” ćwiczenia ruchowo- oddechowe wg opowiadania „ Wesoły zwierzyniec”
13. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20- zadania różne
14. Dobieranie par jednakowych obrazków . Układanie zadań tekstowych do działań.
15. Ćwiczenia wymowy . Odczytywanie godzin na zegarze
16. Rozpoznawanie treści obrazków ukazywanych w różnych ekspozycjach. Czytanie i pisanie wyrazów a „ó” wymiennym
17. Tworzenie wyrazów rozpoczynających się od podanej sylaby – domino sylabowe. Zabawy ruchowe z tworzeniem zbiorów
18. Sztafeta sylabowa . Posługiwanie się kalendarzem – wyróżnianie dni w tygodniu, tygodni w miesiącu, szukanie wskazanych dat
19. Podział roku na miesiące, ćwiczenia z kalendarzem. Pisanie z pamięci fragmentu wiersza „ Choinka”
20. Ćwiczenia na tarczy zegarowej . Ćwiczenia w wycinaniu z papieru sylwetek , ptaków i drobnych elementów ( spirali, kół)
21. Ćwiczenia w głośnym czytaniu i pisaniu – uzupełnianie brakujących elementów liter. Gra w domino literowe.
22. Dobieranie podpisów do obrazków i głośne ich odczytywanie. Pisanie ze słuchu prostego tekstu .
23. Odtwarzanie układów przestrzennych na podstawie wzoru.
24. Zabawa ruchowa z piosenką „ Zima”
25. Odgadywanie zagadek i rozwiązywanie rebusów
26. Ćwiczenia w poprawnej artykulacji głosek szumiących ( sz, cz)
27. Gra w domino ortograficzne. Pisanie z pamięci wyrazów z „ó” wymiennym
28. Czytanie tekstów – zagadek , wybieranie wyrazów ze wskazaną trudnością ortograficzną. Wielka litera w pisaniu imion.
29. Uzupełnianie brakujących elementów liter w zdaniach . Utrwalenie nazw miesięcy i dni tygodnia.
30. Zabawa w skojarzenia związane z tematem „ Wiosna” . Czytanie ze zrozumieniem – wybieranie z tekstu pojedynczych informacji.
31. Giełda pomysłów , czyli układanie wesołych historyjek na podstawie obrazka. Rysowanie szlaczków.
32. Układanie obrazka z kilku części . Opowiadanie treści obrazka . Ćwiczenia w dzieleniu wyrazu na sylaby.
33. Ćwiczenia w głośnym czytaniu tekstu „ Słoń Trąbalski”
34. Wyznaczanie połowy liczb parzystych oraz jednostek czasu i pieniężnych – ćwiczenia manipulacyjne z klockami
35. Dobieranie fragmentów tekstu do obrazków. Wydzielanie z liczb setek, dziesiątek, jedności
36. Układanie prostych zadań tekstowych do sytuacji przedstawionej ruchowo w zabawie , zapisywanie działań
37. Ćwiczenia na tarczy zegarowej . Ćwiczenia gramatyczno- ortograficzne
38. Rozwiązywanie zadań na konkretach. Składanie zdań z rozsypani i odczytywanie ich
39. Gry i zabawy ruchowe zwalniające napięcie mięśniowe

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.