X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25890
Przesłano:

Uczę się samodzielności - program zajęć rewalidacyjnych

Program zajęć rewalidacyjnych „Uczę się samodzielności”
kl.I

Autor programu: mgr Aneta Trojanowska

Miejsce realizacji: Zespół Niepublicznych Szkół w Kup, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kup

Klasa: I

Warunki realizacji: 2 godziny/tygodniowo

Czas realizacji: Rok szkolny 2014/2015

Istotą programu „Uczę się samodzielności” jest zorganizowanie działań prowadzących do osiągnięcia jak najwyższej samodzielności w najważniejszych czynnościach samoobsługowych. Istotne jest, by uczniowie czuli, że mogą stopniowo nabywać nowych umiejętności i dzięki temu poczuć się dumnie. Program jest ukierunkowany na wspomaganie harmonijnego rozwoju ucznia przez stworzenie mu optymalnych warunków i sytuacji potrzebnych do nabywania doświadczeń. Zadaniem będzie wyzwalanie jego aktywności poznawczej i sprawczej, realizację jego zdolności tak, by mógł być funkcjonować jak najbardziej samodzielnie w społeczeństwie. Celem niniejszego programu będzie wyposażenie ucznia w takie umiejętności, aby był on jak najlepiej przygotowany do realizacji zadań z życia codziennego. Zajęcia będą uczyły funkcji samoobsługowych uczestników, co będzie uzależnione od ich potencjału i możliwości. Ponadto uczniowie będą kształtowali umiejętność znajdowania właściwej dla swoich zainteresowań aktywności w wolnym czasie po posiłku.

Procedury osiągania celów:
treści będą realizowane w trakcie zajęć dydaktycznych, czynności higieniczno-pielęgnacyjnych, posiłków
program uwzględnia indywidualizację wymagań wobec ucznia oraz jego potrzeb
realizowane cele zawierają treści związane z poszanowaniem godności ucznia, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do intymności
program zakłada jak najczęstsze stosowanie wzmocnień pozytywnych w formie pochwał, odznak tak, by stopniowo wykształcić wśród uczniów motywację wewnętrzną do pracy
program dopuszcza modyfikację założonych celów
istotnym punktem programu będzie także współpraca ze środowiskiem rodzinnym ucznia tak, by umiejętności i sprawności uczone/wzmacniane w szkole były kontynuowane na gruncie rodzinnym; takie działanie pozwoli uczniom na osiąganie jak największej samodzielności i zaradności w życiu codziennym dzięki czemu poczują się ważni i docenieni

Cele główne programu:

kształtowanie umiejętności nakrywania do stołu
kształtowanie umiejętności podgrzewania posiłku w kuchence mikrofalowej
nauka umiejętności samodzielnego jedzenia
nauka umiejętności właściwego posługiwania się łyżką i widelcem
nauka umiejętności nabierania jedzenia na widelec
nauka umiejętności kulturalnego spożywania posiłku w towarzystwie innych osób
kształtowanie umiejętności mycia, wycierania i chowania naczyń
nauka kompetencji w zakresie organizacji tzw. wolnego czasu po posiłku

Treści programu

Program obejmuje następujące kierunki działania:
przygotowanie i spożywanie posiłków
kulturalne spożywanie posiłku
porządkowanie po posiłku
organizacja czasu wolnego

Formy, metody i organizacja pracy

Podstawowymi formami organizacyjnymi zajęć będą:
praca indywidualna
praca zbiorowa

Metody prowadzenia zajęć będą służyć realizacji założonych celów programowych, a zatem:
metody oparte na obserwacji
metody oparte na słowie
metody praktycznego działania

Nauczyciel, by zachęcić ucznia do działania, będzie wykorzystywał metody prowokujące danego uczestnika do wspólnych doświadczeń. Prowadzący korzystać będzie z metod pedagogicznych wzbogaconych o własne pomysły i przemyślenia.
Będą to m.in.:
uczenie się przez naprowadzanie: uczenie się przez podpowiadanie fizyczne, z wykorzystaniem gestów, konkretów oraz werbalne, dzielenie czynności na etapy
uczenie się przez odtwarzanie

Program zakłada jak najczęstsze stosowanie wyraźnych wzmocnień dla każdego ucznia po bezpośrednim wystąpieniu pożądanego zachowania.

Treści programowe
Umiejętności operacyjne. Przewidywane osiągnięcia uczniów.
Ilość godzin
Przygotowanie i spożywanie posiłku
Uczeń:
kładzie podkładkę pod talerz
wykłada jedzenie z pojemnika na talerz ze wsparciem
podgrzewa posiłek w kuchence mikrofalowej ze wspomaganiem
przygotowuje sztućce do posiłku ze wsparciem
uczy się samodzielnie jeść- udzielanie pomocy Danielowi w stopniowym nabywaniu tej umiejętności
uczy się właściwego posługiwania łyżką i widelcem
posługuje się sztućcami samodzielnie lub ze wsparciem: prawidłowo trzyma sztućce w dłoni, nabiera pokarm i widelec (okazywanie wsparcia fizycznego Danielowi)
nalewa herbatę/wodę do kubka ze wsparciem
28
Kulturalne spożywanie posiłku
Uczeń:
zakłada fartuch do jedzenia
nie przeszkadza koledze podczas spożywania posiłku w klasie
uczy się dobrych manier podczas spożywania posiłku: nie je palcami, nie zapycha się kęsami jedzenia, nie rozrzuca jedzenia
uczy się przestrzegania zasad bezpieczeństwa
utrzymuje prawidłową postawę podczas siedzenia przy stole
uczy się utrzymywania czystości na stole
uczy się, że śmieci wyrzucamy do kosza
kształtuje umiejętność stosowania chusteczki/ręcznika papierowego do wycierania twarzy, rąk podczas spożywania posiłku
myje twarz i ręce po posiłku
24
Porządkowanie po posiłku
Odnosi naczynia po posiłku
kształtuje umiejętność mycia naczyń ze wsparciem z wykorzystaniem gąbki i płynu do mycia naczyń
uczy się wycierania naczyń na sucho
odkłada naczynia do szafki
chowa nie zjedzony posiłek do pojemnika
uczy się wycierania stołu na mokro i na sucho
uczy się wyrzucania śmieci do kosza
15
Organizacja czasu wolnego
Kształtuje umiejętność spędzania czasu wolnego w klasie
uczy się znajdować właściwą dla siebie aktywność w wolnym czasie
kształtuje umiejętność wspólnego spędzania czasu wolnego z kolegą i nauczycielem
5

Ewaluacja programu

Ewaluacja niniejszego programu stworzy możliwość uzyskania informacji zwrotnej o tym, w jakim stopniu zaproponowane treści umożliwiają realizację zadań. Dzięki temu dowiemy się, jakie potrzeby i oczekiwania mają uczniowie wobec zajęć. Obserwacje prowadzone przez nauczyciela pozwolą na modyfikację programu wzbogaconego o nowe pomysły i doświadczenia. Ponadto pozwoli dostrzec wpływ przekazywanych treści na postawy, wiedzę i zachowanie uczniów, a zarazem stanowi podstawę do planowania dalszej pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.