X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25851
Przesłano:

Diagramy - konspekt lekcji

Temat: Różne rodzaje diagramów i ich zastosowanie.

Klasa: VIb

Odniesienie do podstawy programowej:
Gromadzenie i porządkowanie danych, przedstawianie graficzne danych.

Cel ogólny:
Odczytywanie i interpretacja danych z różnych diagramów.
Rysowanie diagramów.

Cele operacyjne:
Uczeń:
• odczytuje i interpretuje dane z diagramu obrazkowego,
• posługuje się pojęciem średniej arytmetycznej i oblicza średnią arytmetyczną,
• przedstawia dane za pomocą różnych diagramów,
• odczytuje i interpretuje dane z danego diagramu,
• odczytuje dane z tabeli i przedstawia je w postaci dowolnego diagramu,
• przedstawia dane na diagramie słupkowym.

Forma pracy:
praca w parach

Pomoce:
• ekran, rzutnik, komputer, prezentacja multimedialna.
• arkusz z zadaniami – załącznik (1 egzemplarz dla każdej pary uczniów).


Przebieg lekcji:
1. Powitanie uczniów.
2. Przedstawienie tematu.
3. Podanie uczniom celu zajęć.
4. Omówienie sposobu pracy na lekcji. Praca w parach. Podanie sposobu oceniania rozwiązań (np. plusy, ustna pochwała).
5. Pokazanie i omówienie prezentacji multimedialnej.
6. Rozwiązywanie zadań.
Rozdanie uczniom zadań zawartych w załączniku. Każda para wspólnie rozwiązuje kolejne zadania.
7. Sprawdzenie poprawności rozwiązań. Po przewidzianym czasie na rozwiązanie każdego zadania nauczyciel wraz z uczniami dokonuje analizy danego zadania.
Uczniowie wymieniają się z sąsiednią parą swoimi pracami. Jedna osoba z wybranej przez nauczyciela pary prezentuje rozwiązanie zadania, wyjaśniając trudne jego elementy. Uczniowie sprawdzają poprawność rozwiązań swoich kolegów.
8. Omówienie efektów pracy. Podsumowanie lekcji. Po rozwiązaniu wszystkich zadań nauczyciel podsumowuje lekcję, zadając uczniom pytania typu: Co się nam udało, a co nie? Które zadanie było najłatwiejsze, które najtrudniejsze? Rozwiązanie którego zadania zabrało najwięcej czasu?


ZAŁĄCZNIK

1. Uczniowie klasy szóstej pojechali na wycieczkę. Na diagramie przedstawiono, jakie
kieszonkowe mieli uczestnicy wycieczki.

☺ oznacza dwóch uczniów
☺☺
☺☺ ☺ ☺☺
☺☺ ☺☺ ☺☺ ☺☺
25 zł 20zł 15zł 10zł

Korzystając z diagramu, oblicz:
a) ilu uczniów wyjechało na wycieczkę,
b) ilu uczniów miało po 25 zł, ilu po 20 zł, ilu po 15 zł, a ilu po 10 zł kieszonkowego,
c) ile pieniędzy mieli wszyscy uczniowie razem,
d) ile kieszonkowego średnio przypadało na jednego ucznia.

2. Karol był chory. Codziennie rano mierzył temperaturę swojego ciała. Oto wyniki jego pomiarów:

Odpowiedz: Którego dnia Karol miał najwyższą temperaturę?
W jakim dniu temperatura wynosiła 36,5 ⁰C?

3. Diagram do zadania:

a) O ile mniej chomików niż psów hodują uczniowie?
b) Z diagramu wynika, że uczniowie hodują:
I. Pięć razy więcej kotów niż papug
II. Tyle samo psów, co chomików i kotów łącznie
III. Sześć razy więcej kanarków niż psów.
c) Jaką część wszystkich zwierząt hodowanych przez uczniów stanowią ptaki?

4. Wojtek przez cały tydzień sprawdzał codziennie o ósmej rano jaka jest temperatura powietrza. Wyniki notował w tabelce. Na podstawie wyników z tabelki sporządź wykres kolumnowy.

Dzień 1 2 3 4 5 6 7

Temperatura w ⁰C
6 6 8 10 9 8 9
Odpowiedz na pytania:
a) W jakim dniu temperatura była najniższa?
b) Jaka była średnia temperatura w tym tygodniu?
c) W które dni temperatura miała taką samą wartość?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.