X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25849
Przesłano:

Pola figur płaskich - scenariusz zajęć

Scenariusz lekcji otwartej z matematyki.
Temat lekcji: Pola figur płaskich - powtórzenie.

Celem lekcji jest rozwijanie umiejętności rozpoznawania i klasyfikowania wielokątów, obliczania pól figur oraz utrwalanie potrzebnych wzorów.

Pomoce dydaktyczne:
- plansze do gry – Czy znasz figury płaskie?,
- tablica interaktywna – „Figury płaskie i ich pola’’-wzory na wyznaczanie pól,
- modele figur płaskich przygotowane do gry w kręgu: „Po mojej lewej stronie siedzi...".
- przybory geometryczne, podręcznik.

Czas realizacji: 1 godzina lekcyjna.

Przebieg lekcji
I. Część wprowadzająca
1. Czynności wstępne:
- podział uczniów na trzy grupy (losowo) , uczniowie zajmują miejsca w ławkach, rozdanie materiałów
2. Omówienie zasad gry ”Czy znasz figury płaskie?” (Zał. nr 1)
3. Omówienie zasad korzystania z tablicy interaktywnej.
II. Część właściwa
1. Gra - „Czy znasz figury płaskie?” - uczniowie w każdej grupie układają
puzzle, rozpoznając, o które figury chodzi, na podstawie odpowiedzi na pytania
z planszy.
2. Uczniowie rysują na dużych kartkach rozpoznane figury oraz wycinają ich
modele, każdy uczeń rysuje i wycina jeden.
3. Członkowie grupy wypełniają kartę pracy grupy, zdając w ten sposób raport
z wykonania zadania w karcie podane są nazwiska uczniów, informacja, jakie
modele wielokątów wykonali, samoocena pracy.
4. Uczniowie siadają w kręgu, w którym jedno krzesło pozostaje wolne.
W środku układają modele figur. Poprzez zabawę ”Po mojej lewej stronie
siedzi np. trapez, a tym trapezem jest... „ (zał. nr 2) uczniowie omawiają
własności trójkątów i czworokątów. Wybrany uczeń podaje jedną własność
wskazanej przez kolegę figury. Wszyscy uczniowie biorą udział w tej zabawie,
podawane własności nie mogą się powtórzyć.
5.Uczniowie na tablicy interaktywnej rozwiązują zadanie dotyczące rozpoznawania wzorów na poszczególne figury. Ćwiczenie polega na dopasowaniu wzoru do konkretnego wielokąta. Po dokonaniu poprawnej odpowiedzi odsłonią się obraz ukryty pod danym wielokątem.

III. Część końcowa
Podsumowanie: ocena pracy uczniów (zgodnie z obowiązującym w szkole WSO).

Załącznik nr l
Puzzle: Czy znasz figury płaskie?
Uczniowie otrzymują plansze - prostokąty podzielone na 12 części. Na każdej
części znajduje się opis wielokątów.
Przykład:

Czworokąt, który ma
wszystkie kąty proste

Trójkąt, który ma
wszystkie boki
równej długości
Czworokąt, który ma
cztery osie symetrii
Czworokąt, który ma
przynajmniej jedną
parę boków
równoległych

Czworokąt, który ma
wszystkie boki
równej długości

Czworokąt, który ma
dwie pary boków
równoległych
Suma miar kątów
wewnętrznych
czworokąta jest
równa ....
Trójkąt, który ma
jeden kąt prosty

Trójkąt, który ma
jeden kąt rozwarty

Suma miar kątów
wewnętrznych
trójkąta jest
równa ....
Czworokąt, który ma
dokładnie jedną oś
symetrii

Trójkąt, który ma
dokładnie jedną oś
symetrii
Dodatkowo

Dodatkowo uczeń otrzymuje 12 wyciętych części, na których znajdują się
odpowiednie nazwy wielokątów lub odpowiednia własność, a na drugiej stronie
rysunek.

TRAPEZ

KWADRAT
TRÓJKĄT
RÓWNOBOCZNY
PROSTOKĄT

TRÓJKĄT
PROSTOKĄTNY

360o

RÓWNOLEGŁOBOK
ROMB

TRÓJKĄT
RÓWNORAMIENNY


TRAPEZ
RÓWNORAMIENNY
180o
TRÓJKĄT
ROZWARTOKĄTNY

W przypadku czworokąta, który ma jedną oś symetrii możemy skomentować, że trapez równoramienny jest tylko jednym z przykładów takiej figury. Mógłby to być również deltoid. Poza tym tylko niektóre trapezy równoramienne spełniają ten warunek (równoległobok na przykład).

Załącznik nr 2
Gra w kręgu: „Po mojej lewej stronie siedzi..."
Uczniowie przygotowują krzesła do zabawy w kręgu. Ustawiają jedno krzesło więcej, a wewnątrz kręgu układają wycięte modele wielokątów. Zabawę rozpoczyna uczeń, po którego lewej stronie jest wolne miejsce, mówiąc np.: Po mojej lewej stronie siedzi trapez prostokątny, a tym trapezem jest Kasia. Wymieniona Kasia wybiera spośród wielokątów odpowiedni model, siada na wolnym miejscu i podaje jedną własność figury, którą ma w ręku. Dalej postępuje się tak samo, tj. kolejny uczeń, który po lewej stronie ma wolne miejsce mówi: - Po mojej lewej stronie siedzi. Nie wolno powtarzać wymienionych cech figur. Grę kończymy, gdy każde dziecko będzie trzymało w ręce jakąś figurę. W tej zabawie powtórce wiadomości o czworokątach i trójkątach biorą udział wszyscy uczniowie, a zatem każdy ma okazję do zaprezentowania swojej wiedzy. Nad całością czuwa nauczyciel.

Osoby obecne na lekcji otwartej:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.