X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25806
Przesłano:
Dział: Języki obce

In der Musikwelt - konspekt lekcji języka niemieckiego

Przedmiot
Język niemiecki
Temat lekcji
In der Musikwelt
Klasa (poziom)
III, A1/A2
Główny cel lekcji:
Zapoznanie uczniów z gatunkami muzycznymi i słownictwem związanym z muzyką
Cele szczegółowe lekcji:
1. Uczeń zna, rozpoznaje i potrafi nazwać różne rodzaje muzyki
2. Uczeń rozumie tekst piosenki
3. Uczeń zna i stosuje słownictwo dotyczące muzyki
4. Uczeń potrafi w kilku zdaniach opowiedzieć o wybranych muzykach niemieckich

Kompetencje kluczowe:
1. Kompetencja porozumiewania się w języku obcym
2. Kształcenie umiejętności samodzielnej pracy
3. Kształcenie umiejętności pracy w parach i na forum klasy
4. Posługiwanie się strategiami komunikacyjnymi
5. Świadomość społeczna
6. Kształcenie umiejętności poprawnego ustnego formułowania wypowiedzi
Treści podstawy programowej:
1. 9. Kultura (twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze)
2. 15. Elementy wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego
3. 2.1 Uczeń reaguje na polecenia
4. 3.1 Określa główną myśl tekstu
5. 3.2 Określa główną myśl poszczególnych części tekstu
6. 8.2 Przekazuje w języku polskim główne myśli lub wybrane informacje z tekstu w języku obcym
7. 3.3 Znajduje w tekście określone informacje
8. 4.1 Opisuje ludzi
9. 4.5 Wyraża i uzasadnia swoje opinie
Metody nauczania
1. Nauka przez nauczanie
2. Metoda podająca, poszukująca, zajęć praktycznych
3. Komunikacyjna
Formy organizacyjne nauczania
1. Plenum i frontalnie
2. Praca w parach
3. Indywidualnie
Pomoce dydaktyczne
1. Tablica, karty pracy
2. Wystawa z Instytutu Goethego
3. Tekst piosenki
4. Płyta CD z różnymi utworami
5. Podręcznik z repetytorium Das ist Deutsch

1.Zapoznanie z tematem lekcji i sprawdzenie pracy domowej.
2.Zapis tematu i przeczytanie przez wybranych uczniów pracy domowej.
3.Nauczyciel wyjaśnia uczniom ćwiczenie, pokazuje różne style muzyczne na plakatach z wystawy.
4.Uczniowie zapoznają się z informacjami na kartach pracy.
5.Nauczyciel odtwarza kilka utworów z różnymi gatunkami muzycznymi.
6.Uczniowie słuchają i uzupełniają łącząc artystę i informacje o nim z danym rodzajem muzyki.
7.Uczniowie zapisują nowe wyrażenia związane z muzyką wraz z podaniem ich znaczenia.
8.Nauczyciel prosi uczniów o wybór najlepszego ich zdaniem utworu i uzasadnienie swojego wyboru.
9.Uczniowie opowiadają o utworze i najciekawszym artyście.
10.Nauczyciel prosi wybranych uczniów o przeczytanie tekstów dotyczących znanych niemieckich wokalistów i zespołów.
Uczniowie czytają tekst, odpowiadają na pytania.
10. Nauczyciel podsumowuje zakres tematyczny lekcji w formie zgadywanek.
11.Uczniowie opisują wybranego artystę lub zespół.
12.Pracę domowa - opis ulubionego muzyka polskiego bądź zagranicznego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.