X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25785
Przesłano:
Dział: Języki obce

Grammar in context: There is/There isn't, There are/There aren't. Scenariusz zajęć

Temat lekcji:
Wyrażenia: There is, There isn't/ There are, There aren't. Opis miejsc pod kątem obecności różnych elementów; przyimki miejsca.

Klasa:IV
Przedmiot: j.angielski

Czas trwania zajęć: 45 minut

Zagadnienia programowe:
Dom: 'My home'
Zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi,opis mieszkania lub domu, pomieszczeń w domu i wyposażenia.

Cele lekcji:
Ocena postępów nauczania w zakresie nazw pomieszczeń znajdujących się w domu/mieszkaniu i aranżacji wnętrz.
Zapoznanie uczniów z konstrukcją gramatyczną: There is/There are i przyimkami miejsca-Prepositions of place (in, in front of, next to, on, under, behind, below, between).
Nauka głośnego czytania i poprawnej wymowy brytyjskiej.

Metody nauczania:
Oglądowe, aktywizująco twórcze, komunikacyjne, TPR, praca z całą klasą, praca samodzielna, praca w parach.

Typ lekcji:
Mieszana.

Zastosowane środki dydaktyczne:
Plakat, płyta CD z nagraniem, odtwarzacz CD, xero ćwiczenia przygotowanego wcześniej przez nauczyciela,tablica multimedialna,pisak do tablicy, podręcznik Steps1.

Tok lekcji:
- Powitanie uczniów, sprawdzenie listy obecności, przygotowanie się do lekcji.
- Sprawdzenie pracy domowej, zanotowanie nieprzygotowań lub braku pracy domowej w ćwiczeniach.
-Jeden z uczniów przypomina temat poprzedniej lekcji.
-Odpytanie uczniów ze znajomości słownictwa z poprzedniej lekcji.
- Poinformowanie uczniów o celach lekcji i zapisanie tematu lekcji.
- Uczniowie zapoznają się z plakatem i rysunkiem domu, który zawieszony zostaje na tablicy klasowej.
-Nauczyciel przedstawia konstrukcje gramatyczne; uczniowie zapisują je w ramce na kolorowo w zeszytach.
- Nauczyciel rozdaje uczniom xero ćwiczenia(rozsypane słowa:przyimki miejsca wraz z ponumerowanymi rysunkami; na obrazkach znajduje się wiewiórka, która siedzi w różnych miejscach w domu z ogrodem). Uczniowie indywidualnie próbują dopasować słowa do obrazków (czas 4-5 minut), następnie nauczyciel wraz z uczniami podpisuje obrazki przyimkami miejsca; uczniowie sprawdzają swoje odpowiedzi, poprawiają błędy lub stawiają plus przy poprawnej odpowiedzi.(Nauczyciel ma dodatkowe, powiększone xero, które wyświetlone zostaje na tablicy multimedialnej).
-Uczniowie poproszeni zostają o zapoznaniem się z dialogiem z książki 'Steps in English' i podkreśleniem nieznanego słownictwa.
-Nauczyciel wyjaśnia słownictwo i wyrażenia z którymi uczniowie mają kłopot.
-Uczniowie odsłuchują dialog grupki przyjaciół opisujących swój dom zwracając szczególną uwagę na wymowę, śledząc tekst w podręczniku.
- Uczniowie wybrani przez nauczyciela poproszeni zostają o zaprezentowanie i odegranie scenki na forum klasy. Uczniowie słuchają scenki, nauczyciel koryguje wymowę prosząc wszystkich uczniów o powtórzenie wybranych wyrażeń lub danych słów.
- Klasa poproszona zostaje o opisanie mieszkania, które znajduje się na plakacie zawieszonym na tablicy starając się używać konstrukcji: There is/There are wraz z przyimkami miejsca.
-Nauczyciel prosi klasę o otworzenie podręcznika w którym uczniowie uzupełniają piosenkę:'My castle'.
- Następnie w parach uczniowie uzupełniają ćwiczenie gramatyczne. Wybrane pary prezentują uzupełnione ćwiczenie- jeden z uczniów zadaje pytanie, drugi udziela krótkiej odpowiedzi:n.p "Yes, there is a chair lub No,there isn't ...lub there are lub there aren't...
- Uczniowie odsłuchują nagranie z opisem domu,
- następnie poproszeni zostają o podsumowanie najważniejszych wiadomości z lekcji i zapisanie pracy domowej.

- Praca domowa:
Projekt: Uczniowie rysują, wyklejają (forma dowolna) swoje mieszkanie lub dom a następnie opisują wraz z zastosowaniem słownictwa, które zostało poznane do tej pory.
Uczniowie zapisują nazwę słownika multimedialnego,który pomoże poznać nowe słownictwo, ale i zapozna uczniów z poprawną wymową brytyjską i przedstawi różnorakie zwroty.

Ocena wiadomości i umiejętności uczniów:
Nauczyciel na bieżąco stosuje ocenę ustną, której celem jest uwidocznienie poprawnych lub błędnych odpowiedzi. Nauczyciel koryguje błędy gramatyczne i wymowę.
-Zakończenie lekcji: Nauczyciel dziękuje uczniom za współpracę, pożegnanie uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.