X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25580
Przesłano:

Program zajęć kulinarnych dla osób z autyzmem

Program zajęć kulinarnych
Klasa I Przysposabiająca do Pracy
Rok szkolny 2012/2013

Autor programu: mgr Aneta Trojanowska

Miejsce realizacji: Zespół Niepublicznych Szkół w Kup, Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Klasa: Przysposabiająca do Pracy

Warunki realizacji: 4 godziny tygodniowo

Czas realizacji: Rok szkolny 2012/2013

Procedury osiągania celów:
zdobywanie wiedzy
rozwijanie samodzielności
rozwijanie umiejętności

Każdy z tych celów operacyjnych wymaga innych oddziaływań i sposobu pracy. Zdobywanie wiedzy odbywać się będzie poprzez prezentacje i doświadczanie zjawisk, przedmiotów, osób.
Rozwijanie umiejętności odbywa się głównie poprzez prezentację zadania i podpowiadaniu, pokazywaniu czego oczekujemy od ucznia. Podpowiedzi będą manualne i słowne w zależności od potrzeby uczniów i ich kompetencji. Zadania będą wykonywane stopniowo poczynając od najłatwiejszych, by w efekcie poznawać trudniejsze techniki kulinarne i wykorzystywać coraz bardziej samodzielnie sprzęt AGD.
Zostanie wykorzystany trening wielokrotnych powtórzeń oraz uczenie incydentalne.

Program zawiera:

określone cele
zadania do realizacji ,które pozwolą na osiągnięcie podstawowych celów
przewidywane osiągnięcia uczniów zgodnie z ich możliwościami rozwojowymi, co pozwoli na dokonanie porównania założonego celu z uzyskanym efektem

Każde zadanie jest realizowane dzięki doborowi odpowiednich sposobów i strategii działania. Uczeń ma prawo wybierać stosownych dla siebie zadań. Nauczyciel zaś może dobrać i dostosować zasady stopniowania trudności wobec konkretnego ucznia. W przypadku Kamila praca będzie odbywać się z większym wspomaganiem wykonywania czynności, z zastosowaniem liczniejszych pokazów i powtórzeń. Do pracy z uczniem zostaną wykorzystane także piktogramy związane z wykonywaniem poszczególnych czynności kulinarnych tak, by dla Kamila stanowiło to dodatkową formę wyjaśnienia i ułatwionej komunikacji.

Cele główne:

zapoznawanie z zasadami zdrowego odżywiania
nauka podstawowych technik kulinarnych
nauka przygotowywania miejsca pracy do realizacji zajęć
nabywanie umiejętności odpowiedniego przygotowania składników do sporządzenia potrawy
tworzenie przepisów na podstawowe potrawy
zaznajamianie z przepisami bhp w kuchni
doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
doskonalenie sprawności manualnej
nauka zasad utrzymywania higieny na stanowisku kuchennym
umiejętność obsługiwania drobnego sprzętu kuchennego i urządzeń AGD
nauka współpracy w grupie
rozwój kompetencji w zakresie nakrywania do stołu i kulturalnego spożywania posiłku

Sposób realizacji programu zajęć kulinarnych.

Podczas zajęć zostaną wykorzystane następujące metody:
metody słowne- objaśnienia
oglądowe – obserwacja
czynne – zadania stawiane do wykonania
Będą wykorzystane formy pracy: indywidualna i zbiorowa. Podczas zajęć uczniowie będą mieli możliwość przygotowania prostych posiłków jak: kanapki, surówki, sałatki warzywne i owocowe, zupy, naleśniki, omlety, potrawki z ryżu, kaszy i ziemniaków z warzywami. Poznają obsługę takich urządzeń jak: czajnik elektryczny, robot kuchenny, kuchenka elektryczna. Uczniowie zapoznają się z zasadami zdrowego odżywiania się i dobierania odpowiednich składników do potraw.

Zagadnienia programowe
Umiejętności operacyjne/Przewidywane osiągnięcia uczestników
Obieranie warzyw i owoców za pomocą obieraczki
Uczeń będzie:
obierał warzywa i owoce obieraczką
utrwalał umiejętność właściwego trzymania warzyw i owoców w jednej ręce i nożyka w drugiej
oddzielał skórki z warzyw i owoców i odkładał je na talerz
mył obieraczki po dokonanej czynności
Krojenie warzyw i owoców w kostkę , w plastry i w słupki
Uczeń będzie:
doskonalił kompetencje w zakresie odpowiedniego trzymania w ręce warzyw i owoców
właściwe trzymał nóż w ręce z odpowiednią siłą nacisku
kroił warzywa i owoce w większą i mniejszą kostkę
kroił warzywa i owoce w plastry
kroił warzywa i owoce w słupki
usuwał większe pestki i nasiona z warzyw i owoców
kroił warzywa i owoce twarde i miękkie w zależności od preferencji i możliwości
Przygotowywanie kanapek
Uczeń będzie:
nakładał odpowiednią ilość masła, serka do smarowania na nóż
wykonywał właściwe ruchy podczas smarowania pieczywa
rozkładał masło lub serek na kanapce tak, by zawartość znalazła się na całej kanapce
nakładał odpowiednią ilość składników na kanapkę
wybierał właściwe składniki
dokładnie mył nóż i deskę do krojenia po wykonanej czynności
Mieszanie składników
Uczeń będzie:
mieszał ze sobą poszczególne składniki z użyciem jednej lub dwóch łyżek bądź łyżki i widelca w misce , na talerzu lub patelni
Nakładanie odpowiednich porcji posiłku na talerz
Uczeń będzie:
nakładał posiłki na talerz z użyciem odpowiednich sztućców
wybierał właściwe naczynia na posiłek
nakładał odpowiednią porcję jedzenia z zachowaniem zasad higieny i bezpieczeństwa
Nakrywanie do stołu
Uczeń będzie:
podawał do stołu odpowiednie naczynia na posiłek
podawał do stołu właściwe sztućce do danego dania
układał naczynia i sztućce na właściwe miejsce
Smażenie
Uczeń będzie:
rozgrzewał olej na patelni
nakładał odpowiednie porcje składników na patelnię
Smażył potrawy na patelni z obydwu stron
mieszał składniki na patelni podczas smażenia
ustawiał odpowiednią temperaturę do smażenia
Gotowanie
Uczeń będzie:
nalewał odpowiednią ilość wody do garnka
ustawiał właściwą temperaturę podczas gotowania
wrzucał produkty do garnka z wodą
mieszał składniki podczas gotowania
Umiejętność stosowania tarki
Uczeń będzie:
odpowiednio trzymał tarkę za uchwyt
zachowywał zasady ostrożności podczas tarcia warzyw
wybierał właściwą stronę tarki w zależności od efektu, jaki ma być uzyskany
wykonywał właściwe ruchy podczas tarcia
ostrożnie mył tarkę
Obsługa czajnika elektrycznego. Nalewanie odpowiedniej ilości płynu do szklanki.
Uczeń będzie:
włączał i wyłączał czajnik
nalewał odpowiednią ilość wody do czajnika
zaparzał herbatę nalewając właściwą ilość wody do kubka
przestrzegał zasad bezpieczeństwa podczas nalewania gorących płynów
Obsługarobota kuchennego
Uczeń będzie:
kształtował umiejętność obsługi z zakresu obsługi i przeznaczenia robota kuchennego
włączał i wyłączał robot kuchenny
ustawiał odpowiednią prędkość robota kuchennego
dopasowywał właściwe widełki obrotowe do robota zgodnie z celem jaki chcemy osiągnąć
dokładnie mył widełki i miskę od miksera po zakończonej czynności
Obsługa kuchenki elektrycznej
Uczeń będzie:
stosował zasady bezpiecznego zachowania podczas korzystania z kuchenki elektrycznej
włączał i wyłączał kuchenkę
dobierał odpowiednią temperaturę
Mycie i wycieranie naczyń oraz odkładanie ich na wyznaczone miejsce
Uczeń będzie:
mył naczyń z użyciem gąbki i płynu
ustawiał odpowiednią temperaturę wody do mycia
wycierał naczynia na sucho
odkładał naczynia na wyznaczone miejsce
Przygotowywanie ciasta
Uczeń będzie:
nabierał odpowiednią ilość mąki do miski
rozbijał jajka
wsypywał potrzebne składniki do masy
wyrabiał ciasto rękoma
wałkował ciasto trzymając wałek w obydwu rękach z właściwą siłą nacisku i kierunkiem ruchów
Dokonywanie zakupów
Uczeń będzie:
wiedział jak należy sporządzić listę zakupów
znał zasady kulturalnego zachowania się w sklepie
wiedział, że zakupiony towar należy zapłacić pieniądze
płacił pieniądze sprzedawcy i zabierał resztę
wybierał produkty z listy zakupów do koszyka
podawał produkty dla sprzedawcy
wkładał produkty do siatki na zakupy

Program zajęć kulinarnych
Klasa I Przysposabiająca do Pracy
Rok szkolny 2012/2013

Autor programu: mgr Aneta Trojanowska

Miejsce realizacji: Zespół Niepublicznych Szkół w Kup, Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Klasa: Przysposabiająca do Pracy

Warunki realizacji: 4 godziny tygodniowo

Czas realizacji: Rok szkolny 2012/2013

Procedury osiągania celów:
zdobywanie wiedzy
rozwijanie samodzielności
rozwijanie umiejętności

Każdy z tych celów operacyjnych wymaga innych oddziaływań i sposobu pracy. Zdobywanie wiedzy odbywać się będzie poprzez prezentacje i doświadczanie zjawisk, przedmiotów, osób.
Rozwijanie umiejętności odbywa się głównie poprzez prezentację zadania i podpowiadaniu, pokazywaniu czego oczekujemy od ucznia. Podpowiedzi będą manualne i słowne w zależności od potrzeby uczniów i ich kompetencji. Zadania będą wykonywane stopniowo poczynając od najłatwiejszych, by w efekcie poznawać trudniejsze techniki kulinarne i wykorzystywać coraz bardziej samodzielnie sprzęt AGD.
Zostanie wykorzystany trening wielokrotnych powtórzeń oraz uczenie incydentalne.

Program zawiera:

określone cele
zadania do realizacji ,które pozwolą na osiągnięcie podstawowych celów
przewidywane osiągnięcia uczniów zgodnie z ich możliwościami rozwojowymi, co pozwoli na dokonanie porównania założonego celu z uzyskanym efektem

Każde zadanie jest realizowane dzięki doborowi odpowiednich sposobów i strategii działania. Uczeń ma prawo wybierać stosownych dla siebie zadań. Nauczyciel zaś może dobrać i dostosować zasady stopniowania trudności wobec konkretnego ucznia. W przypadku Kamila praca będzie odbywać się z większym wspomaganiem wykonywania czynności, z zastosowaniem liczniejszych pokazów i powtórzeń. Do pracy z uczniem zostaną wykorzystane także piktogramy związane z wykonywaniem poszczególnych czynności kulinarnych tak, by dla Kamila stanowiło to dodatkową formę wyjaśnienia i ułatwionej komunikacji.

Cele główne:

zapoznawanie z zasadami zdrowego odżywiania
nauka podstawowych technik kulinarnych
nauka przygotowywania miejsca pracy do realizacji zajęć
nabywanie umiejętności odpowiedniego przygotowania składników do sporządzenia potrawy
tworzenie przepisów na podstawowe potrawy
zaznajamianie z przepisami bhp w kuchni
doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
doskonalenie sprawności manualnej
nauka zasad utrzymywania higieny na stanowisku kuchennym
umiejętność obsługiwania drobnego sprzętu kuchennego i urządzeń AGD
nauka współpracy w grupie
rozwój kompetencji w zakresie nakrywania do stołu i kulturalnego spożywania posiłku

Sposób realizacji programu zajęć kulinarnych.

Podczas zajęć zostaną wykorzystane następujące metody:
metody słowne- objaśnienia
oglądowe – obserwacja
czynne – zadania stawiane do wykonania
Będą wykorzystane formy pracy: indywidualna i zbiorowa. Podczas zajęć uczniowie będą mieli możliwość przygotowania prostych posiłków jak: kanapki, surówki, sałatki warzywne i owocowe, zupy, naleśniki, omlety, potrawki z ryżu, kaszy i ziemniaków z warzywami. Poznają obsługę takich urządzeń jak: czajnik elektryczny, robot kuchenny, kuchenka elektryczna. Uczniowie zapoznają się z zasadami zdrowego odżywiania się i dobierania odpowiednich składników do potraw.

Zagadnienia programowe
Umiejętności operacyjne/Przewidywane osiągnięcia uczestników
Obieranie warzyw i owoców za pomocą obieraczki
Uczeń będzie:
obierał warzywa i owoce obieraczką
utrwalał umiejętność właściwego trzymania warzyw i owoców w jednej ręce i nożyka w drugiej
oddzielał skórki z warzyw i owoców i odkładał je na talerz
mył obieraczki po dokonanej czynności
Krojenie warzyw i owoców w kostkę , w plastry i w słupki
Uczeń będzie:
doskonalił kompetencje w zakresie odpowiedniego trzymania w ręce warzyw i owoców
właściwe trzymał nóż w ręce z odpowiednią siłą nacisku
kroił warzywa i owoce w większą i mniejszą kostkę
kroił warzywa i owoce w plastry
kroił warzywa i owoce w słupki
usuwał większe pestki i nasiona z warzyw i owoców
kroił warzywa i owoce twarde i miękkie w zależności od preferencji i możliwości
Przygotowywanie kanapek
Uczeń będzie:
nakładał odpowiednią ilość masła, serka do smarowania na nóż
wykonywał właściwe ruchy podczas smarowania pieczywa
rozkładał masło lub serek na kanapce tak, by zawartość znalazła się na całej kanapce
nakładał odpowiednią ilość składników na kanapkę
wybierał właściwe składniki
dokładnie mył nóż i deskę do krojenia po wykonanej czynności
Mieszanie składników
Uczeń będzie:
mieszał ze sobą poszczególne składniki z użyciem jednej lub dwóch łyżek bądź łyżki i widelca w misce , na talerzu lub patelni
Nakładanie odpowiednich porcji posiłku na talerz
Uczeń będzie:
nakładał posiłki na talerz z użyciem odpowiednich sztućców
wybierał właściwe naczynia na posiłek
nakładał odpowiednią porcję jedzenia z zachowaniem zasad higieny i bezpieczeństwa
Nakrywanie do stołu
Uczeń będzie:
podawał do stołu odpowiednie naczynia na posiłek
podawał do stołu właściwe sztućce do danego dania
układał naczynia i sztućce na właściwe miejsce
Smażenie
Uczeń będzie:
rozgrzewał olej na patelni
nakładał odpowiednie porcje składników na patelnię
Smażył potrawy na patelni z obydwu stron
mieszał składniki na patelni podczas smażenia
ustawiał odpowiednią temperaturę do smażenia
Gotowanie
Uczeń będzie:
nalewał odpowiednią ilość wody do garnka
ustawiał właściwą temperaturę podczas gotowania
wrzucał produkty do garnka z wodą
mieszał składniki podczas gotowania
Umiejętność stosowania tarki
Uczeń będzie:
odpowiednio trzymał tarkę za uchwyt
zachowywał zasady ostrożności podczas tarcia warzyw
wybierał właściwą stronę tarki w zależności od efektu, jaki ma być uzyskany
wykonywał właściwe ruchy podczas tarcia
ostrożnie mył tarkę
Obsługa czajnika elektrycznego. Nalewanie odpowiedniej ilości płynu do szklanki.
Uczeń będzie:
włączał i wyłączał czajnik
nalewał odpowiednią ilość wody do czajnika
zaparzał herbatę nalewając właściwą ilość wody do kubka
przestrzegał zasad bezpieczeństwa podczas nalewania gorących płynów
Obsługarobota kuchennego
Uczeń będzie:
kształtował umiejętność obsługi z zakresu obsługi i przeznaczenia robota kuchennego
włączał i wyłączał robot kuchenny
ustawiał odpowiednią prędkość robota kuchennego
dopasowywał właściwe widełki obrotowe do robota zgodnie z celem jaki chcemy osiągnąć
dokładnie mył widełki i miskę od miksera po zakończonej czynności
Obsługa kuchenki elektrycznej
Uczeń będzie:
stosował zasady bezpiecznego zachowania podczas korzystania z kuchenki elektrycznej
włączał i wyłączał kuchenkę
dobierał odpowiednią temperaturę
Mycie i wycieranie naczyń oraz odkładanie ich na wyznaczone miejsce
Uczeń będzie:
mył naczyń z użyciem gąbki i płynu
ustawiał odpowiednią temperaturę wody do mycia
wycierał naczynia na sucho
odkładał naczynia na wyznaczone miejsce
Przygotowywanie ciasta
Uczeń będzie:
nabierał odpowiednią ilość mąki do miski
rozbijał jajka
wsypywał potrzebne składniki do masy
wyrabiał ciasto rękoma
wałkował ciasto trzymając wałek w obydwu rękach z właściwą siłą nacisku i kierunkiem ruchów
Dokonywanie zakupów
Uczeń będzie:
wiedział jak należy sporządzić listę zakupów
znał zasady kulturalnego zachowania się w sklepie
wiedział, że zakupiony towar należy zapłacić pieniądze
płacił pieniądze sprzedawcy i zabierał resztę
wybierał produkty z listy zakupów do koszyka
podawał produkty dla sprzedawcy
wkładał produkty do siatki na zakupy

Program zajęć kulinarnych
Klasa I Przysposabiająca do Pracy
Rok szkolny 2012/2013

Autor programu: mgr Aneta Trojanowska

Miejsce realizacji: Zespół Niepublicznych Szkół w Kup, Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Klasa: Przysposabiająca do Pracy

Warunki realizacji: 4 godziny tygodniowo

Czas realizacji: Rok szkolny 2012/2013

Procedury osiągania celów:
zdobywanie wiedzy
rozwijanie samodzielności
rozwijanie umiejętności

Każdy z tych celów operacyjnych wymaga innych oddziaływań i sposobu pracy. Zdobywanie wiedzy odbywać się będzie poprzez prezentacje i doświadczanie zjawisk, przedmiotów, osób.
Rozwijanie umiejętności odbywa się głównie poprzez prezentację zadania i podpowiadaniu, pokazywaniu czego oczekujemy od ucznia. Podpowiedzi będą manualne i słowne w zależności od potrzeby uczniów i ich kompetencji. Zadania będą wykonywane stopniowo poczynając od najłatwiejszych, by w efekcie poznawać trudniejsze techniki kulinarne i wykorzystywać coraz bardziej samodzielnie sprzęt AGD.
Zostanie wykorzystany trening wielokrotnych powtórzeń oraz uczenie incydentalne.

Program zawiera:

określone cele
zadania do realizacji ,które pozwolą na osiągnięcie podstawowych celów
przewidywane osiągnięcia uczniów zgodnie z ich możliwościami rozwojowymi, co pozwoli na dokonanie porównania założonego celu z uzyskanym efektem

Każde zadanie jest realizowane dzięki doborowi odpowiednich sposobów i strategii działania. Uczeń ma prawo wybierać stosownych dla siebie zadań. Nauczyciel zaś może dobrać i dostosować zasady stopniowania trudności wobec konkretnego ucznia. W przypadku Kamila praca będzie odbywać się z większym wspomaganiem wykonywania czynności, z zastosowaniem liczniejszych pokazów i powtórzeń. Do pracy z uczniem zostaną wykorzystane także piktogramy związane z wykonywaniem poszczególnych czynności kulinarnych tak, by dla Kamila stanowiło to dodatkową formę wyjaśnienia i ułatwionej komunikacji.

Cele główne:

zapoznawanie z zasadami zdrowego odżywiania
nauka podstawowych technik kulinarnych
nauka przygotowywania miejsca pracy do realizacji zajęć
nabywanie umiejętności odpowiedniego przygotowania składników do sporządzenia potrawy
tworzenie przepisów na podstawowe potrawy
zaznajamianie z przepisami bhp w kuchni
doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
doskonalenie sprawności manualnej
nauka zasad utrzymywania higieny na stanowisku kuchennym
umiejętność obsługiwania drobnego sprzętu kuchennego i urządzeń AGD
nauka współpracy w grupie
rozwój kompetencji w zakresie nakrywania do stołu i kulturalnego spożywania posiłku

Sposób realizacji programu zajęć kulinarnych.

Podczas zajęć zostaną wykorzystane następujące metody:
metody słowne- objaśnienia
oglądowe – obserwacja
czynne – zadania stawiane do wykonania
Będą wykorzystane formy pracy: indywidualna i zbiorowa. Podczas zajęć uczniowie będą mieli możliwość przygotowania prostych posiłków jak: kanapki, surówki, sałatki warzywne i owocowe, zupy, naleśniki, omlety, potrawki z ryżu, kaszy i ziemniaków z warzywami. Poznają obsługę takich urządzeń jak: czajnik elektryczny, robot kuchenny, kuchenka elektryczna. Uczniowie zapoznają się z zasadami zdrowego odżywiania się i dobierania odpowiednich składników do potraw.

Zagadnienia programowe
Umiejętności operacyjne/Przewidywane osiągnięcia uczestników
Obieranie warzyw i owoców za pomocą obieraczki
Uczeń będzie:
obierał warzywa i owoce obieraczką
utrwalał umiejętność właściwego trzymania warzyw i owoców w jednej ręce i nożyka w drugiej
oddzielał skórki z warzyw i owoców i odkładał je na talerz
mył obieraczki po dokonanej czynności
Krojenie warzyw i owoców w kostkę , w plastry i w słupki
Uczeń będzie:
doskonalił kompetencje w zakresie odpowiedniego trzymania w ręce warzyw i owoców
właściwe trzymał nóż w ręce z odpowiednią siłą nacisku
kroił warzywa i owoce w większą i mniejszą kostkę
kroił warzywa i owoce w plastry
kroił warzywa i owoce w słupki
usuwał większe pestki i nasiona z warzyw i owoców
kroił warzywa i owoce twarde i miękkie w zależności od preferencji i możliwości
Przygotowywanie kanapek
Uczeń będzie:
nakładał odpowiednią ilość masła, serka do smarowania na nóż
wykonywał właściwe ruchy podczas smarowania pieczywa
rozkładał masło lub serek na kanapce tak, by zawartość znalazła się na całej kanapce
nakładał odpowiednią ilość składników na kanapkę
wybierał właściwe składniki
dokładnie mył nóż i deskę do krojenia po wykonanej czynności
Mieszanie składników
Uczeń będzie:
mieszał ze sobą poszczególne składniki z użyciem jednej lub dwóch łyżek bądź łyżki i widelca w misce , na talerzu lub patelni
Nakładanie odpowiednich porcji posiłku na talerz
Uczeń będzie:
nakładał posiłki na talerz z użyciem odpowiednich sztućców
wybierał właściwe naczynia na posiłek
nakładał odpowiednią porcję jedzenia z zachowaniem zasad higieny i bezpieczeństwa
Nakrywanie do stołu
Uczeń będzie:
podawał do stołu odpowiednie naczynia na posiłek
podawał do stołu właściwe sztućce do danego dania
układał naczynia i sztućce na właściwe miejsce
Smażenie
Uczeń będzie:
rozgrzewał olej na patelni
nakładał odpowiednie porcje składników na patelnię
Smażył potrawy na patelni z obydwu stron
mieszał składniki na patelni podczas smażenia
ustawiał odpowiednią temperaturę do smażenia
Gotowanie
Uczeń będzie:
nalewał odpowiednią ilość wody do garnka
ustawiał właściwą temperaturę podczas gotowania
wrzucał produkty do garnka z wodą
mieszał składniki podczas gotowania
Umiejętność stosowania tarki
Uczeń będzie:
odpowiednio trzymał tarkę za uchwyt
zachowywał zasady ostrożności podczas tarcia warzyw
wybierał właściwą stronę tarki w zależności od efektu, jaki ma być uzyskany
wykonywał właściwe ruchy podczas tarcia
ostrożnie mył tarkę
Obsługa czajnika elektrycznego. Nalewanie odpowiedniej ilości płynu do szklanki.
Uczeń będzie:
włączał i wyłączał czajnik
nalewał odpowiednią ilość wody do czajnika
zaparzał herbatę nalewając właściwą ilość wody do kubka
przestrzegał zasad bezpieczeństwa podczas nalewania gorących płynów
Obsługarobota kuchennego
Uczeń będzie:
kształtował umiejętność obsługi z zakresu obsługi i przeznaczenia robota kuchennego
włączał i wyłączał robot kuchenny
ustawiał odpowiednią prędkość robota kuchennego
dopasowywał właściwe widełki obrotowe do robota zgodnie z celem jaki chcemy osiągnąć
dokładnie mył widełki i miskę od miksera po zakończonej czynności
Obsługa kuchenki elektrycznej
Uczeń będzie:
stosował zasady bezpiecznego zachowania podczas korzystania z kuchenki elektrycznej
włączał i wyłączał kuchenkę
dobierał odpowiednią temperaturę
Mycie i wycieranie naczyń oraz odkładanie ich na wyznaczone miejsce
Uczeń będzie:
mył naczyń z użyciem gąbki i płynu
ustawiał odpowiednią temperaturę wody do mycia
wycierał naczynia na sucho
odkładał naczynia na wyznaczone miejsce
Przygotowywanie ciasta
Uczeń będzie:
nabierał odpowiednią ilość mąki do miski
rozbijał jajka
wsypywał potrzebne składniki do masy
wyrabiał ciasto rękoma
wałkował ciasto trzymając wałek w obydwu rękach z właściwą siłą nacisku i kierunkiem ruchów
Dokonywanie zakupów
Uczeń będzie:
wiedział jak należy sporządzić listę zakupów
znał zasady kulturalnego zachowania się w sklepie
wiedział, że zakupiony towar należy zapłacić pieniądze
płacił pieniądze sprzedawcy i zabierał resztę
wybierał produkty z listy zakupów do koszyka
podawał produkty dla sprzedawcy
wkładał produkty do siatki na zakupy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.