X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2557
Przesłano:
Dział: Ankiety

Ankiety ewaluacyjne szkolnego programu profilaktyki

Klasy IV-VI
--------------------

ANKIETA DLA NAUCZYCIELI

Ankieta jest anonimowa, ma na celu poznanie Państwa opinii na temat realizowanego w szkole programu profilaktyki. Proszę o udzielenie szczerych odpowiedzi na każde pytanie.

1. Czy podejmujesz działania profilaktyczne?
a) tak b) nie
Jeżeli tak to jakie? ........................................

2. Z jakimi zachowaniami najczęściej spotykasz się u swoich wychowanków?
nigdy rzadko często bardzo często
Przezywanie się, używanie wulgarnych słów
Śmianie się, dokuczanie
Plucie
Zamykanie w toalecie
Kradzieże
Zmuszanie do czegoś
Szarpanie, wykręcanie rąk
Inne (jakie?)

3. Czy na terenie szkoły spotkałaś /eś się z następującymi zachowaniami uczniów?
nigdy rzadko często bardzo często
Palenie papierosów
Picie alkoholu
Zażywanie narkotyków
Wymuszanie pieniędzy
Inne (jakie?)

4. Gdzie najczęściej mają miejsce zachowania naganne Twoich uczniów? (zaznacz w skali od 1 do 5; 1- najczęściej, 5- najrzadziej)
a) w szkole- na lekcji
b) w szkole- na przerwie
c) w szkolnej toalecie
d) na boisku szkolnym
e) na wycieczkach

5. Jakie działania zaradcze podejmujesz w przypadku nagannych zachowań uczniów? (max.3)
a) przeprowadzasz rozmowę indywidualną z uczniem
b) rozmawiasz w obecności dyrekcji
c) wzywasz do szkoły rodziców
d) poruszasz problem na godzinie wychowawczej
e) stosujesz kary przewidziane w Kodeksie Ucznia
f) inne (jakie?) ........................................

6. W jaki sposób promujesz właściwe zachowania uczniów? (max..3)
a) chwalę ucznia przed klasą b) stawiam właściwą ocenę z zachowania
c) chwalę ucznia przed rodzicami d) chwalę ucznia na apelu
e) daję uczniom przywileje (jakie?)........................................
inne........................................ 7. Jakie są według Ciebie przyczyny nagannych zachowań uczniów?
........................................

8. Jakie według Pana/ Pani zagadnienia powinny być ujęte w nowym programie profilaktyki? Proszę podać propozycje.
........................................

Dziękuję za wypełnienie ankiety!


ANKIETA DLA UCZNIÓW
Ankieta jest anonimowa, ma na celu poznanie Waszych opinii na temat realizowanego w szkole programu profilaktyki. Proszę o udzielenie szczerych odpowiedzi na każde pytanie.

1. Odmawianie w sytuacji, gdy ktoś Cię do czegoś namawia, jest dla Ciebie:
a) trudne b) łatwe c) czasami trudne
d) dość trudne e) zależy od tego, kto mnie namawia
f) nie sprawia mi problemu, sam podejmuję decyzje odnośnie swojej osoby

2. Czy zajęcia na godzinach wychowawczych, z pedagogiem, zajęcia profilaktyczne były Twoim zdaniem?
a) interesujące b) przydatne c) nieprzydatne
d) pomogły mi w zdobyciu wiedzy i umiejętności

3. Czy wiesz do kogo w szkole zwrócić się o pomoc gdy masz kłopoty i trudności?
a) tak b) nie

4. Czy wiadomości i umiejętności zdobyte w szkole są przydatne dla Ciebie na co dzień?
a) tak b) raczej tak c) nie d) raczej nie

5. Czy na zajęciach propagowany był zdrowy styl życia?
a) tak b) raczej tak c) nie d) raczej nie

6. Jak nauczyciele najczęściej reagują w przypadku niewłaściwego zachowania uczniów?
a) rozmowa z wychowawcą
b) rozmowa z wychowawcą w obecności dyrektora
c) wezwanie rodziców
d) poruszanie problemu na godzinie wychowawczej
e) stosowanie kar przewidzianych w Kodeksie Ucznia
inne........................................ 7. Jak nauczyciele promują właściwe zachowania uczniów?
a) chwalą ucznia przed klasą
b) stawiają właściwą ocenę z zachowania
c) chwalą ucznia przed rodzicami
d) chwalą ucznia na apelu
e) dają uczniom przywileje (jakie?)........................................
inne........................................

Dziękuję za wypełnienie ankiety!


ANKIETA DLA RODZICÓW
Ankieta jest anonimowa, ma na celu poznanie Państwa opinii na temat realizowanego w szkole programu profilaktyki. Proszę o udzielenie szczerych odpowiedzi na każde pytanie.

1. Czy wie Pani/ Pan, jakie formy pomocy uczniom i zapobiegania przemocy i agresji, podejmują nauczyciele w szkole, jeśli tak proszę wymienić
a) tak b) nie ........................................

2. Czy wie Pani/ Pan jakie środki zaradcze stosują nauczyciele w przypadku negatywnych zachowań uczniów? Jeżeli tak, proszę zaznaczyć najczęściej stosowane (max.3)
a) rozmowa z wychowawcą b) rozmowa w obecności dyrektora
c) wezwanie rodziców
d) poruszanie problemu na godzinie wychowawczej
e) stosowanie kar przewidzianych w Kodeksie Ucznia
inne........................................

3. Czy wie Pani/ Pan w jaki sposób nauczyciele promują właściwe zachowania uczniów:
a) chwalą ucznia przed klasą b) stawiają właściwą ocenę z zachowania
c) chwalą ucznia przed rodzicami d) chwalą ucznia na apelu
e) dają uczniom przywileje (jakie?)........................................
inne........................................

4. Gdzie najczęściej Pani/ Pana zdaniem dochodzi do nagannych zachowań uczniów (max.3)
a) w szkole- na lekcji
b) w szkole- na przerwie
c) w szkolnej toalecie
d) na boisku szkolnym
e) na wycieczkach

5. Czy Pani/ Pana dziecko zostało w szkole skrzywdzone? Jeżeli tak, to proszę zaznaczyć w jaki sposób.
a) tak b) nie
nigdy rzadko często bardzo często
Przezywanie się, używanie wulgarnych słów
Śmianie się, dokuczanie
Plucie
Zamykanie w toalecie
Kradzieże
Zmuszanie do czegoś
Szarpanie, wykręcanie rąk
Inne (jakie?)

6. Czy na terenie szkoły Pani/ Pana dziecko było świadkiem
a) tak b) nie
nigdy rzadko często bardzo często
Palenie papierosów
Picie alkoholu
Zażywanie narkotyków
Wymuszanie pieniędzy
Inne (jakie?)

Dziękuję za wypełnienie ankiety!

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.