X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2545
Przesłano:
Dział: Ankiety

Opracowanie wyników ankiet dotyczących wyboru szkoły ponadgimnazjalnej

Uczniowie klas trzecich Gimnazjum w Deszcznie zostali poproszeni o wypełnienie ankiety odnośnie ich planów edukacyjnych po ukończeniu gimnazjum oraz sposobu podejmowania decyzji.
Badaniem objęto 78 osób z klas IIIa, IIIb, IIIc gimnazjum, w tym 42 dziewcząt i 36 chłopców. Ankieta zawierała 5 pytań.
W wyniku badań uzyskano informacje na temat planów edukacyjnych uczniów oraz przebiegu procesu decyzyjnego.
Na pytanie , z kim uczniowie podejmowali decyzję o wyborze szkoły 56,4% ankietowanych odpowiedziało, że samodzielnie, a 33.3% zadeklarowało, iż tę decyzję podjęło wspólnie z rodzicami. 2,5% wybrało szkołę zasięgając rady przyjaciół. Analiza płci ankietowanych wykazała, że ankietowani chłopcy wykazali dużo większą samodzielność w wyborze szkoły (69,4%) niż dziewczęta (45,2%). Przy czym zbliżone wartości występują w przypadku zasięgania rady rodziców przy wyborze szkoły ponadgimnazjalnej przez uczniów (30,5% chłopców, 35,7% dziewcząt).
Porównując otrzymane wyniki z wynikami badań z ubiegłego roku, można zaobserwować, że znacznie rośnie liczba uczniów, którzy podejmują decyzję o wyborze szkoły wspólnie z rodzicami. W roku 2005 rady rodziców zasięgało jedynie 16,21% badanych a w roku bieżącym aż 33,3% ankietowanych.
Uczniowie poproszeni zostali również o ocenę czynników, które warunkowały ich wybór szkoły ponadgimnazjalnej. Ankietowani uczniowie wybierali czynniki, które w największym stopniu wpływały na proces decyzyjny.
Otrzymane wyniki wykazały, iż najwyższy odsetek badanych przy wyborze szkoły ponadgimnazjalnej zwracał uwagę na atrakcyjność wyuczonego zawodu (72,2%), następnie renomę szkoły (47,2%) oraz kryteria przyjęć (41%) i możliwość zatrudnienia po ukończeniu edukacji (41,6%).
Zarówno chłopcy jak i dziewczęta jako czynnik decydujący w procesie decyzyjnym wskazali odległość od miejsca zamieszkania: dziewczęta (16,6%), chłopcy (38,8%). Przy czym położenie szkoły miało większe znaczenie dla chłopców niż dziewcząt. Ankietowani zdecydowanie odrzucili tradycje rodzinne (3,8%), zainteresowanie zawodem 92,550, obowiązujące przedmioty rozszerzone (2,5%) jako czynniki warunkujące wybór szkoły ponadgimnazjalnej. Jednym z najwyżej cenionych czynników była renoma szkoły ponadgimnazjalnej (47,2%), co ściśle wiąże się z dalszymi planami edukacyjnymi ankietowanych uczniów. Zarówno dziewczęta jak i chłopcy zapytani o planowany czas podjęcia pracy, chodziło o typ ukończonej szkoły wskazali, że zamierzają rozpocząć pracę zawodową po ukończeniu liceum lub technikum - 37,1% ankietowanych (23,8 – dziewcząt, 52,7% - chłopców). Znacznie większy procent badanych uczniów planuje rozpocząć pracę po ukończeniu studiów licencjackich lub magisterskich (46,7%). 16,6% uczniów pójdzie do pracy gdy ukończy studia licencjackie a 30,7% po otrzymaniu dyplomu studiów magisterskich.
W kolejnym pytaniu uczniowie określali charakter pracy, jaką chcą wykonywać po ukończeniu szkoły. Najwięcej ankietowanych (28,2%) myśli o pracy w charakterze pracownika umysłowego,16,6% chce wykonywać wolny zawód a 23% pracować fizycznie, 21.7% prowadzić własną działalność gospodarczą.
Porównując wybory dziewcząt i chłopców można zauważyć, iż dziewczęta częściej wybierają wolne zawody niż chłopcy (dziewczęta 21,42%, chłopcy – 11,1%). Jednak to właśnie chłopcy o wiele częściej decydowali się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej (dziewczęta 11,9%, chłopcy – 33,3%). Zaskakujący jest natomiast procent uczniów, którzy zamierzają funkcjonować na rynku pracy jako pracownik fizyczny (chłopcy – 36,1%), dziewczęta – 11,9%) – obserwowany jest znaczny wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym.
W pytaniach otwartych uczniowie wymieniali szkoły, do których złożą podania o przyjęcie . Wśród dziewcząt największą popularnością cieszy się Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (33,3%), Zespół Szkół Ekonomicznych (21,42%), III LO (21,42%) oraz LO w Deszcznie (21,42%)
Chłopcy najczęściej wybierali również Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (33,3%), oraz LO w Deszcznie (30,5%) i Zespół Szkół Mechanicznych (30,5%).
Uczniowie poproszeni zostali również o wskazanie szkoły pierwszego wyboru, czyli tej do której złożą dokumenty w pierwszej kolejności. I tak 28,5% badanych dziewcząt na pierwszym miejscu stawia Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (28,5%), następnie Zespół Szkół Ekonomicznych (11,9%).
Wśród chłopców dominują Zespół Szkół Elektrycznych (22,2%), Zespół Szkół Mechanicznych (22,2%), V LO (13,8%).
Liceum w Deszcznie jako szkołę pierwszego wyboru wskazało 7,6% badanych (dziewczęta – 7,1%, chłopcy – 8,3%).
Analiza otrzymanych wyników pozwala stwierdzić, że:
- uczniowie raczej samodzielnie wybierali szkoły ponadgimnazjalne,
- najczęściej wybierając szkołę ponadgimnazjalną kierowali się renomą szkoły, kryteriami przyjęć, atrakcyjnością wyuczonego zawodu oraz możliwością późniejszego zatrudnienia,
- zdecydowana większość uczniów wybrała studia licencjackie i magisterskie jako etap, po ukończeniu którego rozpoczną pracę zawodową,
- ankietowani myślą raczej o pracy umysłowej i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej niż podejmowaniu pracy fizycznej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.