X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2556
Przesłano:

Konspekt katechezy kl. VI "W rodzinie wzrastam w wierze"

Konspekt katechezy 14.11.2008r
Klasa VI
Temat: W rodzinie wzrastam w wierze
Cel ogólny: ukazanie rodziny jako środowiska wzrostu w wierze
Cele szczegółowe:
Uczeń: -określa znaczenie rodziny w życiu dziecka;
-wylicza, jakie są zadania rodziny chrześcijańskiej względem ochrzczonego dziecka;
-objaśnia, w jaki sposób ochrzczeni stają się dla innych nauczycielami wiary;
-uzasadnia dlaczego pierwsze nauczanie wiary odbywa się w rodzinie.
Metody i środki dydaktyczne: fotosymbole, praca z tekstem, pogadanka; karty pracy, Pismo święte
Formy pracy: grupowa, indywidualna, z partnerem.

Plan katechezy

Modlitwa:
-wybrany uczeń przedstawia intencję, w której będziemy się modlić i rozpoczyna wybraną przez siebie modlitwę.

I Wstęp
-Zapoznanie uczniów z tematem katechezy –rodzina chrześcijańska i jej zadania.
-wprowadzenie do pracy w grupach:
Katecheta wyjaśnia uczniom, na czym polegać będzie praca w grupach: każda grupa otrzyma fotosymbole z których należy wybrać jeden związany z tematem RODZINA. Po zakończeniu pracy przedstawiciel grupy prezentuje wybrany obraz i uzasadnia wybór. /czas pracy ok. 4-5 min./
-podział na grupy, rozdanie obrazów
Podsumowanie
Katecheta stawia problem katechezy: Jakie są zadania rodziny chrześcijańskiej względem ochrzczonych dzieci?

II Rozwinięcie
Katecheta wprowadza uczniów do pracy z podręcznikiem: O zadaniach, jakie mają do spełnienia rodzice wobec dziecka przypomina kapłan w czasie chrztu świętego.
-uczniowie odszukują w podręczniku katechezę i uzupełniają zadanie 1 i 2 w karcie pracy /czas- ok.5min./
Odczytanie wybranych odpowiedzi, podsumowanie
Zadaniem rodziców jest przekazanie dzieciom wiary i miłości do Boga. Rodzice są pierwszymi nauczycielami-katechetami swoich dzieci.

Wprowadzenie do wykonania zadania nr 3: odpowiedzi jak rodzice mogą wypełniać to zadanie poszukamy w tekście Pisma świętego.
-uczniowie odszukują fragment księgi Dziejów Apostolskich 2,42 z którego wypisują, w jaki sposób wiarą dzielili się pierwsi chrześcijanie /uzupełniają pierwszą kolumnę tabeli
- drugą kolumnę uczniowie uzupełniają na podst. podręcznika str.78-79 /czas ok.15 min./

Podsumowanie pracy:
Katecheta prosi chętnych uczniów o odczytanie udzielonych odpowiedzi.
Uzupełnia, jeśli jest taka konieczność.

III Zakończenie
Katecheta prowadzi rozmowę na temat jak w rodzinach uczniów jest przekazywana wiara.

Zapis tematu do zeszytu.

Zadanie domowe
W jaki sposób rodzice dzielą się z tobą wiarą?
Dla chętnych:
Ułóż modlitwę w intencji swojej rodziny

Modlitwa
Prowadzi katecheta.

Karta pracy
Imię i nazwisko:........................................

Zadanie 1.
Napisz, jakimi słowami kapłan poucza rodziców, o podejmowanym przez nich obowiązku, przed udzieleniem dziecku sakramentu chrztu świętego:
........................................

Wypisz słowa wypowiadane przez kapłana do rodziców i rodziców chrzestnych po udzieleniu sakramentu chrztu świętego:
........................................

Zadanie 2
O jakim obowiązku przypomina kapłan rodzicom ochrzczonego dziecka?/minimum trzy zdania/
........................................

Zadanie 3
Odszukaj w Piśmie świętym Dz 2,42.
Na podstawie odszukanego tekstu uzupełnij pierwszą kolumnę tabeli, w której masz wskazać, w jaki sposób pierwsi chrześcijanie dzielili się wiarą.
Korzystając z podręcznika /str.78-79/ poszukaj powiązania tekstu biblijnego z życiem rodziny.

Pierwsi chrześcijanie: Ja i moja rodzina:
-......................... -.....................
.......................... ......................

-......................... -.....................
.......................... ......................

-......................... -.....................
.......................... ......................

-......................... -.....................
.......................... ......................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.