X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25557
Przesłano:
Dział: Języki obce

Nazwy mebli i urządzeń w domu - scenariusz lekcji z j. angielskiego

Monika Flont
27.01.2011 r.

Scenariusz lekcji z języka angielskiego w klasie piątej

Temat (Topic): Nazwy pozostałych mebli i urządzeń w domu. Zwrot: there is, there are w zdaniach, pytaniach i krótkich odpowiedziach.

Cele lekcji (Aims/Objectives):
1. Uczniowie poznają nazwy dalszych mebli i urządzeń w domu.
2. Uczniowie umieją wskazać i nazwać meble.
3. Rozumieją zastosowanie zwrotu: there is, there are w zdaniach, pytaniach i krótkich odpowiedziach.
4. Stosują nazwy mebli i zwrot: there is, there are w zdaniach.
Materiały do lekcji (Materials):
1. Plakat: My house, My room,
2. Ćwiczenia w książce,
3. Magnetofon, płyta,
4. Dodatkowe materiały dla uczniów przygotowane przez nauczyciela.
Metody pracy (Methods): aktywizyjąca
Formy pracy: w grupach, indywidualna.
Przewidywane problemy, które mogą wystąpić w czasie lekcji:
1. Uczniowie mogą mieć problem z prawidłową wymową nowych wyrazów,
2. Utrzymanie dyscypliny na lekcji.

Etapy lekcjii (Lesson stage)
1. Powitanie w języku angielskim, sprawdzenie listy obecności i pracy domowej.
2. Rozgrzewka językowa (warm - up). Uczniowie pracują w dwóch grupach. Każda umieszcza na swoim plakacie obrazki z pokojami ich nazwami oraz meblami i ich nazwami w odpowiednich miejscach.
3. Prezentacja nowego materiału (Presentation). Ćwiczenie 6 strona 55 (Pupil's books). Uczniowie patrzą na trzy obrazki przedstawiające trzy pomieszczenia w domu i występujące w nich meble i urządzenia (1 - 12). Ćwiczenie polega na słuchaniu i powtarzaniu wyrazów. Następnie patrzą na ilustrację domu Amy i mówią, które z usłyszanych i powtórzonych mebli i urządzeń znajdują się w domu Amy, i w jakim pokoju. Używają zwrotu: There is ............. in the .............. There are ............ in the .......... . Praca indywidualna.
4. Ćwiczenia kontrolowane (Control practice). Dodają także, co jeszcze znajduje się w pokoju Amy
5. Ćwiczenia (Pracice). Plan mieszkania do wynajęcia (Flat to let). Uczniowie pracują w grupach. Każda losuje rodzaj pokoju oraz odpowiadający mu opis. Zadaniem każdej grupy jest narysowanie występujących w pokojach mebli i urządzeń.
6. Dalsze ćwiczenia (Further practice) podsumowujące lekcję. Praca
w grupach. Każda grupa otrzymuje obrazek przedstawiający jeden pokój. Dokładnie patrzy, co się w nim znajduje. Następnie grupy zadają sobie nawzajem pytania, jakie meble znajdują się w ich pomieszczeniach
i udzielają krótkich odpowiedzi: Is there ........ in the .........? Yes, there is. / No, there isn't. Are there .......... in the ......? Yes, there are. / No, there aren't.
7. Praca domowa (Homework). Uczniowie otrzymują przykład ze strony internetowej z opisem domu Effie. Na podstawie informacji w ramce, piszą podobny opis domu Roberta. Pożegnanie w języku angielskim.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.