X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25554
Przesłano:
Dział: Języki obce

Test końcoworoczny z języka angielskiego dla klasy IV w PSP

TEST KOŃCOWOROCZNY DLA KLASY IV

Imię i nazwisko:
Klasa:

I.Circle tke correct word (zakreśl właściwe słowo):

1. What ... are you from? France.
a. nationality b. country c. world
2. Lisa's got a ... nose.
a. tall b. plump c. long
3. I can ride a ... .
a. trainers b. football c. bike
4. There is a ... with clothes in it.
a. fridge b. bath c. wardrobe
5. Jane is very ... . She always tells jokes.
a. serious b. funny c. polite
6. A bear has got thick brown ... .
a. wings b. scales c. fur
7. You need to wear a coat today. It's ... .
a. hot b. sunny c. freezing
8. Frank is a ... . He repairs cars.
a. vet b. nurse c. mechanic
9. My bedroom is on the ... floor.
a. thirteen b. three c. third
10. He is not afraid of crocodiles. He's very ... .
a. fun b. brave c. fantastic
11. Write the answers in your ..., please.
a. scarf b. notebook c. helmet
12. My favourite ... is Science.
a. school b. room c. subject
13. There are cupboards in the ... .
a. bedroom b. bathroom c. kitchen
14. A parrot has got a ... .
a. wings b. beak c. fin
15. The Smiths family sometimes ... skiing in the winter.
a. do b. go c. play
16. The months of ... are September, October and November.
a. summer b. autumn c. spring
17. Tom wears ... when it's hot outside.
a. boots b. T-shirts c. gloves
18. Cows are ... animals. They live on the farm.
a. wild b. pet c. domestic
19. That's my dad's brother. He's my ... .
a. uncle b. aunt c. cousin
20. You can go down the ... to the kitchen.
a. floor b stairs c. carpet
II. Circle the correct word (zakreśl właściwe słowo):

1. ... are they? They are at school.
a. Who b. What c. Where
2. Mary ... a plump body.
a. have got b. hasn't got c. haven't got
3. Jim, ... you drive a car?
a. have b. has c. can
4. In the kitchen, there ... a table.
a. are b. is c. aren't
5. Sue ... in Rome.
a. live b. don't live c. lives
6. I like watching TV ... the afternoon.
a. in b. at c. on
7. Lucy and Anna sometimes ... photographs.
a. takes b. take c. taking
8. Patty and I are twins. ... birthday is on 5 th May.
a. Us b. Our c. We
9. This is my scarf and ... are my jumpers.
a. this b. these c. that
10. The bed is next ... the window.
a. on b. to c. in
11. ... she live here?
a. Do b. Does c. Don't
12. ... time do you go to school?
a. When b. What c. How
13. Are you doing your homework now? Yes, I ... .
a. do b. am c. 'm no
14. Does your father fly planes? No, he ... .
a. does b. don't c. doesn't
15. They finish school ... three o'clock.
a. on b. in c. at
16. I ... eggs.
a. likes b. doesn't like c. don't like
17. Are there ... pillows on the bed?
a. a b. some c. any
18. Kelly, can you give me ... apple, please?
a. a b. - c. an
19. The baby has got four ... .
a. tooths b. teeths c. teeth
20. Ben and Harry ... good friends.
a. am b. are c. is

III. Circle the correct answer (zakreśl właściwą odpowiedź)
1. A: Good morning, Bill.
B: a Hi Tom.
b And you?
2. A: How old are you?
B: a I’m in grade 8.
b I’m 11 years old.
3. A: Can I have two, please?
B: a What about this pen?
b Sure. That’s 15 zloty.
4. A: It’s 10 zloty, please.
B: a Here you are.
b. Thank you. Goodbye.
5. A: I’d like some information, please.
B: a How can I help you?
b They’re very nice on you.
6. A: Whose CD player is this?
B: a It’s on the table.
b It’s my sister’s
7. A: Let’s meet at the cinema at seven o’clock.
B: a I think so.
b Ok. See you there.
8. A: I’ve got a new pet.
B: a What is it?
b Here, look.
9. A: What do you think of this shirt?
B: a Ok, then.
b It looks nice on you.
10. A: What’s the weather like today?
B: a In spring, it’s quite warm.
b It’s cold.

IV. Napisz list do kolegi/koleżanki o sobie. Napisz, jak masz na imię, gdzie mieszkasz, ile masz lat, jakie są twoje ulubione przedmioty szkolne, ulubiony kolor, sport, piosenkarz, piosenkarka lub zespół muzyczny, co potrafisz robić.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.