X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25541
Przesłano:
Dział: Języki obce

My favourite sports - konspekt lekcji języka angielskiego

KONSPEKT LEKCJI POKAZOWEJ PRZEPROWADZONEJ DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU W KLASIE PIĄTEJ
PRZEZ NAUCZYCIELA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PAWŁA KUDZIĘ

Temat lekcji: My favourite sports.

Cele ogólne: Umiejętność komunikowania się w języku obcym.

Cele szczegółowe:
- Uczeń zna nazwy sportów w języku angielskim
- Uczeń zna czas Present Continuous i potrafi użyć tego czasu do opisywania czynności które mają miejsce teraz
- Uczeń zna czasowniki: like. love, hate i potrafi opisać swoje upodobania przy użyciu tychże czasowników
- Uczeń potrafi odpowiadać na pytania używając czasu Present Simple
- Uczeń potrafi zrozumieć krótką wypowiedź ustną w języku angielskim
- Uczeń sam potrafi zadać pytania o czyjeś upodobania, a także opisać je w krótkim tekście pisemnym

Metody:
Podająca (objaśnienie), problemowo-aktywizująca (sytuacyjna), słuchanie (rozwiązywanie zadań dydaktycznych według instrukcji), praktyczne (pokaz), programowe (z użyciem komputera).

Formy pracy: indywidualna jednolita, indywidualna zróżnicowana, grupowa
zróżnicowana, zbiorowa jednolita.

Środki dydaktyczne: podręcznik i ćwiczenie „Sky high 2”, tablica, flashcards (obrazki),
pokaz multimedialny „Sports”, magnetofon, płyta.


PRZEBIEG LEKCJI
1. Powitanie przybyłych gości, przywitanie z uczniami i zapytanie o samopoczucie.
2. Wprowadzenie do tematu – nauczyciel pokazuje uczniom obrazki i zadaje pytanie: What is it? – uczniowie powinni podać nazwy sportów widocznych na zdjęciach.
3. Zapisanie tematu lekcji: My favourite sports. Podanie na tablicy dzisiejszej daty i pogody przez dyżurnego klasy.
4. Praca w parach: uczniowie otrzymują karteczki z nazwami sportów, nauczyciel wiesza na tablicy obrazki na których widać różne sporty, każda para ma za zadanie podejść i dopasować otrzymane wyrazy do odpowiedniego obrazka.
5. W celu utrwalenia wymowy poznanych dopiero nazw sportów, nauczyciel wydaje uczniom polecenie: listen and repeat. Następnie uczniowie słuchają i powtarzają za płytą nazwy sportów, a nauczyciel pokazuje sporty na tablicy.
6. Po powtórzeniu nauczyciel zdejmuje podpisy spod obrazków, uczniowie ponownie powtarzają nazwy sportów za płytą.
7. Ćwiczenie pamięciowe: nauczyciel pokazuje obrazki ze sportami, uczniowie mówią głośno ich nazwy, przed kolejną próbą, nauczyciel zakrywa niektóre obrazki, co ma ćwiczyć ich pamięć, a jednocześnie sprawdzać stopień opanowania materiału.
8. Pokaz multimedialny: nauczyciel prezentuje pokaz multimedialny, jednocześnie zadając pytanie uczniom: What is he/she doing? Uczniowie odpowiadają pełnym zdaniem np. He is playing football.
9. Podsumowanie ćwiczenia: nauczyciel przypomina wraz z uczniami jakiego czasu użyliśmy w tym ćwiczeniu, jest to czas Present Continuous, którego używamy do czynności które dzieją się teraz.
10. Nauczyciel zadaje uczniom pytanie, o jakim jeszcze czasie mówiliśmy na ostatnich lekcjach: był to czas Present Simple, który z kolei używamy do czynności stałych i powtarzających się takich jak: I like football.
11. Nauczyciel wprowadza czasowniki, potrzebne do następnego ćwiczenia: I love.......- Uwielbiam, I like.........- Lubię, I don’t like...........- Nie lubię............., I hate......- Nienawidzę........ Uczniowie zapisują czasowniki do zeszytu.
12. Nauczyciel jeszcze raz wyświetla prezentację i zadaje uczniom pytanie: Do You like.....? Uczniowie muszą odpowiedzieć na pytanie (Yes, I do lub No, I don’t), a następnie dopowiedzieć czy uwielbiają ten sport (I love...), lubią (I like...), nie lubią (I don’t like....) czy nienawidzą (I hate....).
13. Na tablicy nauczyciel zapisuje odpowiedzi ostatniego ucznia i razem z uczniami wykonuje ćwiczenie, przepisuje zdania używając trzeciej osoby (he lub she). Ćwiczenie to ma za zadanie utrwalić tworzenie zdań w trzeciej osobie liczby pojedynczej poprzez dodanie końcówki – s do czasownika i użycie słówka doesn’t w przeczeniu.
- I like – He/She likes
- I love – He/She loves
- I hate – He/She hates
- I don’t like – He/She doesn’t like
14. Uczniowie otwierają książkę na stronie 11, a nauczyciel wyświetla obrazek z komputera – uczniowie wraz z nauczycielem opisują sportowe upodobania osób widocznych na obrazkach.
15. Listening – uczniowie wykonują ćwiczenie z książki (ćw. 7 strona 11). Słuchają ankiety (survey) dotyczącej dwóch osób: dziewczynki (girl) i chłopca (boy). Słuchając tekstu z płyty wypisują sporty które chłopiec lub dziewczynka uwielbia/lubi (loves/likes), nie lubi (doesn’t like) i nienawidzi (hates).
16. Podsumowanie lekcji i zadanie pracy domowej: nauczyciel wręcza uczniom ankiety (surveys), które uczniowie mają wypełnić poprzez zadanie odpowiednich pytań swoim kolegom lub koleżankom. Uczniowie przypominają jakie to pytanie (Do You like........?). Następnie uczniowie przypominają jakich odpowiedzi na to pytanie można udzielić (I love, I like, I hate, I don’t like). Druga część pracy domowej polega na opisaniu ulubionych sportów koleżanek lub kolegów dzieci w trzeciej osobie np. His name is Karol. He likes...., He hates..... itd.
17. Ocena uczniów i pożegnanie.
18. Pożegnanie gości.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.