X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25521
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Najlepsza Klasa - regulamin konkursu

Regulamin konkursu
"NAJLEPSZA KLASA"
2013/2014

I. Cele
• zachęcenie uczniów do systematycznej i efektywnej nauki,
• mobilizacja do aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły oraz do współodpowiedzialności za jej funkcjonowanie,
• promowanie zachowań zgodnych z normami określonymi przez Statut Szkoły,
• integracja poszczególnych klas w dążeniu do wspólnego celu,
• budowanie poczucia odpowiedzialności jednostkowej i grupowej zarówno uczniów jak i nauczycieli.
• rozwijanie osobowości, talentów i zainteresowań uczniów,

Cele te mają być osiągnięte, dzięki współzawodnictwu między klasami w różnych dziedzinach życia szkoły, która ma wyłonić najlepszą klasę, która otrzyma tytuł: „Najlepsza Klasa 2013/2014”, będącą wzorem dla wszystkich klas naszej szkoły.

II. Uczestnicy
W konkursie biorą udział uczniowie klas: I – III, IV – VI Niepublicznej Szkoły Podstawowej oraz uczniowie klas I-III Niepublicznego Gimnazjum

III. Czas trwania projektu oraz ogłaszanie wyników
• konkurs trwa od 25.11.2013 – 30.05.2014,
• każda klasa będzie oceniana oddzielnie po I i II semestrze
• wyniki konkursu zostaną ogłoszone ok. 1.06.2014,
• laureatem konkursu jest klasa, która zajęła I miejsce w kategorii I-III, IV-VI NSP oraz w kategorii I-III NG
• klasy, które w danym roku szkolnym zajęły I miejsca w konkursie, mają prawo do tytułu „NAJLEPSZEJ KLASY” przez następny rok szkolny.

IV. Organizatorzy
• Organizatorem konkursu są samorządy klasowe I – III , IV-VI NSP, klas I-III NG oraz wychowawcy klas pod kierunkiem p. Anity Mireckiej.

V. Nagrody

1) Nagrodą jest dofinansowanie dowolnego przedsięwzięcia klasy – laureata konkursu.
2) Fundatorem nagrody jest Dyrektor Zespołu Szkół Niepublicznych im Juliusza Słowackiego w Radomiu

VI. Oceny zadań klas dokonuje komisja w składzie:
- nauczyciel opiekujący się konkursem w danym roku szkolnym
- nauczyciel biblioteki
- wychowawcy klas
- dyrektor szkoły

VII. Obszary współzawodnictwa:
1. klasy I – III Niepublicznej Szkoły Podstawowej

• udział w konkursach organizowanych na terenie szkoły i poza nią
• czytelnictwo ( ilość wypożyczonych książek z biblioteki szkolnej),
• zaangażowanie klasy - „kolorowe środy”
• wygląd pomieszczeń klasowych (4 oceny w roku)-(wystrój sali z okazji świąt Bożego Narodzenia, Walentynek, Wielkanocy oraz wystrój ogólny)
• najsympatyczniejsza klasa w szkole
• udział w akcjach charytatywnych („Góra Grosza”, plastikowe zakrętki), ekologicznych (systematyczna zbiórka zużytych baterii)

2. klasy IV - VI Niepublicznej Szkoły Podstawowej oraz klasy I-III Niepublicznego Gimnazjum

• wyniki w nauce
• wyniki w zachowaniu
• frekwencja
• czytelnictwo ( ilość wypożyczonych książek z biblioteki szkolnej
• wygląd pomieszczeń klasowych (4 oceny w roku) (dekoracje z okazji świąt Bożego Narodzenia, Walentynek, Wielkanocy oraz wystrój ogólny)
• udział w akcjach charytatywnych („Góra Grosza”, plastikowe zakrętki), ekologicznych (systematyczna zbiórka zużytych baterii),
• udział w apelach i uroczystościach szkolnych
• zaangażowanie klasy - „kolorowe środy”
• udział w kołach zainteresowań
• udział w zawodach, konkursach i olimpiadach
• najsympatyczniejsza klasa w szkole

VIII. Kryteria i punktacja

1. Wyniki w nauce
(Przyznaje się punkty za średnią klasową oraz średnią ocen z poszczególnych przedmiotów – na koniec I semestr)
• powyżej 5.0 – 25pkt.
• 5.0 – 4.6 – 20 pkt.
• 4.5 – 5.1 – 15 pkt.
• 4.0 – 3.6 – 10 pkt.
• 3.5 – 3.0 – 5 pkt.

2. Zachowanie
(Za ocenę zachowania każdego ucznia przyznaje się punkty- na koniec I sem.)
• wzorowe – 3 pkt.
• bardzo dobre – 2 pkt.
• dobre – 1 pkt.

3. Frekwencja
(Klasa otrzymuje punkty za średnią frekwencję na koniec I semestru)
• powyżej 95% - 20 pkt.
• 95% - 93% - 15 pkt.
• 92% - 90% - 10 pkt.
• 89% - 88% - 5 pkt.

4. Czytelnictwo
(Punkty przyznawane są pod koniec I i II półrocza. Otrzymuje je klasa, która wypożyczy największą ilość książek w bibliotece szkolnej do końca I semestru oraz do końca maja 2014 r. Punkty przyznawane są według następujących zasad)
I miejsce – 20 pkt.
II miejsce – 15 pkt.
III miejsce – 10 pkt.

5. Udział w życiu szkoły.
a). wystrój klasy (Klasa otrzymuje punkty za najlepszy wystrój klas (4 oceny w roku) (dekoracje z okazji świąt Bożego Narodzenia, Walentynek, Wielkanocy oraz wystrój ogólny)
I miejsce – 10 pkt.
II miejsce – 7 pkt.
III miejsce – 3 pkt.
dodatkowo za czystość i porządek – od 0 do 3 punktów;
b). udział w akcjach i zbiórkach .
Klasa, która najefektywniej będzie brała udział w zbiórkach (np. nakrętek, baterii itp.) lub akcjach (np. Góra grosza) może otrzymać – w zależności od wkładu pracy i zaangażowania – 15, 10 i 5 pkt. za każdą akcję.
c). apele i uroczystości
Za każdego ucznia, który brał aktywny udział w przygotowaniu przedsięwzięcia – klasa otrzymuje 2 pkt.
d). „ kolorowe środy”
Klasa otrzymuje punkty za największą ilość osób przebranych, ubranych na odpowiedni kolor
I miejsce – 10 pkt.
II miejsce – 7 pkt.
III miejsce – 3 pkt.

e). koła zainteresowań
Klasa otrzymuje za każdego ucznia biorącego udział w kołach zainteresowań
i wolontariacie następujące punkty :
- za systematyczną pracę – 10 pkt. za każdą osobę
- za sporadyczne akcje – 2 pkt. za każdą osobę.
Punkty przyznawane są dwukrotnie – pod koniec I półrocza 2013r. oraz pod koniec maja 2014r.
6. a) za uczestnictwo indywidualne w konkursach wewnątrzszkolnych klasa otrzymuje l punkt za każdego uczestnika oraz dodatkowo:
- 5 punktów za I miejsce,
- 3 punkty za II miejsce,
- 2 punkty za III miejsce,
b) za uczestnictwo zespołowe w konkursach wewnątrzszkolnych klasa otrzymuje l punkt za każdego uczestnika oraz dodatkowo:
a) za I miejsce 5 punktów.
b) za II miejsce 3 punkty,
c) za III miejsce 2 punkty,
c) za uczestnictwo w konkursach międzyszkolnych (powiatowych, rejonowych) klasa otrzymuje 2 punkty za każdego uczestnika oraz dodatkowo:
- 15 punktów za I miejsce,
- 10 punktów za II miejsce,
- 5 punktów za III miejsce.
d) za uczestnictwo w konkursie na szczeblu wojewódzkim klasa otrzymuje l0 punktów za każdego uczestnika oraz:
- 15 punktów za finalistę,
- 20 punktów za każdego laureata
e) za uczestnictwo na szczeblu ogólnopolskim klasa otrzymuje 20 punktów za każdego uczestnika i dodatkowo:
- 30 punktów za finalistę,
- 50 punktów za laureata.

7. Najsympatyczniejsza klasa w szkole
Pod koniec maja wszyscy nauczyciele będą mogli zagłosować na najsympatyczniejszą według siebie klasę w szkole. Wychowawcy biorący udział w głosowaniu nie będą mogli głosować na własną klasę. Po obliczeniu głosów komisja przyzna następujące dodatkowe punkty :
Za I miejsce – 15 pkt.
Za II miejsce – 10 pkt.
Za III miejsce – 5 pkt.Regulamin konkursu opracowała p. Anita Mirecka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.