X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25476
Przesłano:
Dział: Świetlica

Świetlica uczy, bawi, wychowuje - scenariusz zajęć świetlicowych

1. Temat zajęć: Świetlica uczy, bawi, wychowuje.
2. Cel operacyjny:
•Uczeń poznaje zasady funkcjonowania oraz rolę świetlicy szkolnej
3. Cele szczegółowe:
•Uczeń integruje się z grupą świetlicową,
•wie, jaką rolę pełni świetlica dla jego prawidłowego rozwoju i wychowania,
•zna zasady obowiązujące w świetlicy szkolnej,
•poznaje nowe zabawy,
•uczy się kreatywnego spędzania czasu z rówieśnikami,
•rozwija twórcze myślenie,
•kształtuje umiejętności manualne,
•kształtuje umiejętność współpracy w grupie.
4. Forma pracy: indywidualna i grupowa
5. Metody:
•Metody praktycznego działania uczniów: zabawy integrujące i aktywizujące, praca plastyczna, zabawy dydaktyczne
•Metody aktywizujące: burza mózgów, mapy myśli, krzyżówka
•Metody werbalne: dyskusja, pogadanka
6. Czas trwania zajęć: 90 minut (2 godziny dydaktyczne)
7. Środki dydaktyczne: kłębek nitki, arkusz – brystol, kolorowe serduszka, kolorowe mazaki, karteczki z wypisanymi zasadami obowiązującymi w świetlicy, pluszowa zabawka, odtwarzacz CD, podkład muzyczny, przygotowane arkusze pracy, karteczki z zadaniami, kredki świecowe, pastele, blok rysunkowy


Przebieg zajęć:
1. Prowadzący zaprasza dzieci na dywan. Wychowankowie siadają w kole. Zajęcia rozpoczynają się puszczeniem „Iskierki.”
2. Prowadzący zaprasza dzieci do zabawy integrującej: uczniowie siedzą w kole. Prowadzący trzyma kłębek nitki i rozpoczyna zabawę. Wymawia swoje imię oraz mówi, czym się najbardziej interesuje (jakie jest jego hobby). Po przedstawieniu się rzuca kłębek nitki to innej osoby siedzącej w kole, trzymając cały czas początek nitki. Osoba, która złapała kłębek przedstawia się i wymawia swoje hobby. Następnie rzuca kłębek do innego ucznia, trzymając koniec nitki. Zabawa trwa do momentu przedstawienia się wszystkich uczestników
i stworzenia wewnątrz koła „pajęczyny przyjaźni”.
3. Zabawa dydaktyczna – krzyżówka – uczniowie wspólnie z nauczycielem rozwiązują krzyżówkę. Hasło powstałe dzięki rozwiązaniu krzyżówki to: świetlica. Hasło krzyżówki stanowi wprowadzenie do omówienia tematu zajęć
4. Następuje omówienie tematu zajęć.
5. Zabawa aktywizująca: burza mózgów. Prowadzący wywiesza w widocznym miejscu duży arkusz papieru, wpisując na jego środku hasło: świetlica. Każde dziecko otrzymuje kolorowe serduszko i wpisuje jedną rzecz, która kojarzy im się z tematem zajęć. Uczestnikom klas
I pomaga prowadzący i wychowawca wspomagający przeprowadzenie zajęć. Uczniowie przyklejają wypisane serduszka na arkuszu. Następuje nauczyciel odczytuje skojarzenia dzieci.
6. Zabawa aktywizująca w kole: prowadzący włącza muzykę. W czasie trwania muzyki uczniowie podają sobie pluszową zabawkę. W momencie, gdy muzyka ucichnie, osoba posiadająca zabawkę w ręku losuje z koła jedną karteczkę odwróconą tekstem do dołu.
Na karteczce wypisane są zasady zachowań właściwych i niewłaściwych obowiązujących
w świetlicy. Uczeń odczytuje zasadę i decyduje, do której grupy zachowań należy. Zasady zachowań właściwych i niewłaściwych uczniowie przyklejają na osobnych arkuszach papieru.
7. Zabawa aktywizująca – Świetlicowy taniec „Boogie-Woggie”. Uczniowie wstają i tańczą piosenkę do odpowiedniego podkładu muzycznego. ( piosenka Boogie-Woggie)
8. Piosenka: „Jaka siła jest”. Prowadzący prosi uczniów o wspólne zaśpiewanie świetlicowej piosenki. Słowa piosenki powtarzane są 3-krotnie, za każdym razem tempo śpiewania słów jest coraz szybsze.
9. Zabawa aktywizująca – mapy myśli. Uczniowie zostają podzieleni na grupy. Każda grupa otrzymuje wielki arkusz papieru, na którym znajdują się trzy wycięte i naklejone chmurki. Każda chmurka ma inny kolor i symbolizuje inny obszar pracy świetlicy ( niebieski – nauka, czerwony – zabawa, żółty – zachowanie). Uczniowie dostają również w kopercie paski
z wpisanymi aktywnościami np. odrabianie zadań, śpiewanie piosenek. Zadaniem uczniów jest pogrupować te czynności odpowiednio do haseł znajdujących się w chmurkach. Następuje prezentacja map uczniów.
10. Praca plastyczna: „Co najbardziej lubię robić w świetlicy szkolnej” – uczniowie wykonują pracę za pomocą kredek świecowych lub pasteli.
11. Porządkowanie miejsc pracy. Podsumowanie poznanych wiadomości.
12. Pożegnanie i zakończenie zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.