X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25472
Przesłano:

W europejskim świecie bajek i baśni - Program projektu "Dobre praktyki"

PROGRAM PROJEKTU „DOBRE PRAKTYKI”
„W EUROPEJSKIM ŚWIECIE BAŚNI I BAJEK”

„Książka to mistrz, co darmo nauki udziela, kto ją lubi, doradcę ma i przyjaciela,który z nim smutki dzieli, pomaga radości, chwile nudów odpędza, osładza cierpkości”

Ambroży Grabowski

Miejsce realizacji: Przedszkole nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu

Czas realizacji: od X.2014 do VI.2015

Opracowały: mgr Klaudia Trestka, mgr Katarzyna Blonka

Realizujące : Nauczycielki przedszkola

UZASADNIENIE ZGŁOSZENIA:

Czytanie dziecku jest skuteczną metodą wychowania wrażliwego człowieka, myślącego samodzielnie, z bogatą wyobraźnią, umiejącego radzić sobie w życiu dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom. Niestety kontakt z żywym słowem został zastąpiony „szklanym ekranem” (obraz), w wyniku czego dzieci coraz gorzej posługują się językiem, ich słownictwo jest uboższe, wyobraźnia mało rozwinięta. Dzieci nie umieją radzić sobie w wielu trudnych dla nich sytuacjach emocjonalnych (irracjonalne lęki, pierwsze dni w przedszkolu itp.), nie znają słów określających ich przeżycia, nie potrafią zwrócić się do dorosłego o pomoc i przez to łatwo mogą wpaść w pułapkę własnych negatywnych emocji i braku akceptacji ze strony otoczenia. W takich właśnie sytuacjach ważną rolę odgrywa bajkoterapia.
Bajki dla dzieci zawsze miały ogromny wpływ na wychowanie i ich rozwój psychiczny. Aby umożliwić dziecku jeszcze bliższy kontakt
z książką opracowałyśmy w tym celu projekt edukacyjny „W europejskim świecie baśni i bajek” . Wdrożenie projektu stwarza wspaniałą okazję do poszerzania wiedzy o naszym państwie, jak również o krajach europejskich.
Program umożliwia zaspakajanie naturalnej potrzeby ekspresji w dziedzinach działalności twórczej i werbalnej, poszerza skalę wzruszeń i przeżyć, rozwija wrażliwość, umiejętność słuchania, daje możliwość poznania tradycji, zwyczajów, zabytków, sławnych ludzi jak również zabaw dzieci, oraz bajek i ich autorów z krajów europejskich.
Obserwując dzieci zwróciłyśmy uwagę na wysoki poziom rozwoju umysłowego, a poza tym dzieci interesują się krajami europejskimi.
Rodzice często podróżują po świecie, a dzieci wyjeżdżają na wakacje razem z nimi. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom napisałyśmy powyższy program.
Celem projektu jest upowszechnienie kultury europejskiej oraz rozbudzenie zainteresowania różnymi krajami regionami Europy. Bajki będą formą umożliwiającą w sposób przystępny dla dzieci pogłębienie wiedzy na temat krajów europejskich, ich dziedzictwa i bogactwa kulturowego. Możliwość wirtualnej podróży po Europie.

GENEZA

Analizując ofertę naszego przedszkola zastanawiałyśmy się jak jeszcze bardziej ją uatrakcyjnić, jakie tematy poruszać na zajęciach,
aby były ciekawe dla dzieci i poszerzały ich wiedzę o otaczającym je świecie. Pomysł podsunęły same dzieci, które opowiadały z błyskiem
w oku relacje z odbytych podróży z rodzicami. Dlatego wpadłyśmy na pomysł i opracowałyśmy projekt, w którym zaspokoimy ciekawość świata dzieci połączony z zamiłowaniem do słuchania bajek, baśni, legend. Będą mogły podzielić się z nami własnymi doświadczeniami i przeżyciami z podróży. Poprzez bajki z różnych krajów Europy dzieci w sposób przyjemny, bezstresowy i dostosowany do ich wieku będą mogły poznać kulturę i obyczaje tych krajów. Wzmocni to w nich poczucie bycia obywatelem Europy, pozwoli przyswoić informacje na temat krajów UE w sposób poza formalny, oparty na doświadczeniu. Dany kraj mogły będą poznać niemal wszystkimi zmysłami. Planowane działania mogą sprawić, że obudzi się w dzieciach chęć poznawania nowego. Poznają coś poza często hermetycznie zamkniętym światem, poszerzy to ich horyzonty. Będą miały być może niepowtarzalną okazję zapoznania się z różnymi formami przekazu.

CELE OGÓLNE PROGRAMU:

1) Kształtowanie emocjonalnego stosunku do książki jako źródła przeżyć i wiedzy.

2) Budzenie ciekawości poznawczej.

3) Rozwijanie twórczej inwencji dzieci.

4) Budzenie zainteresowań czytelniczych.

5) Rozwijanie fantazji dziecka.

6) Kształcenie poprawnych wypowiedzi i umiejętności wyrażania myśli.

7) Budzenie uczuć patriotycznych, poszerzenie wiedzy o swoim środowisku, mieście i kraju.

8) Poznanie tradycji, zwyczajów, zabytków i innych ciekawostek krajów Unii Europejskiej.

9) Kształtowanie szacunku i tolerancji do przedstawicieli różnych narodowości.

10) Rozwijanie mowy dziecka.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Dziecko:
• uważnie słucha czytanego opowiadania i bajki,
• umie rozpoznawać postacie z czytanych opowiadań i bajek,
• potrafi dokonać oceny postaw bohaterów,
• umie dostrzegać potrzeby innych,
• przewiduje konsekwencje swojego postępowania,
• rozumie znaczenie różnych pojęć,
• dostrzega dobro i zło,
• potrafi opisać obrazki, odpowiadać na pytania,
• przestrzega zasad i norm obowiązujących w grupie,
• wzbogaca słownictwo,
• rozpoznaje symbole narodowe,
• zna nazwy kilku państw europejskich,
• stosuje się do ustalonych reguł, aktywnie współpracuje w grupie,
• zna niektórych europejskich autorów tworzących dla dzieci,
• rozpoznaje sportowców z innych krajów, artystów, kompozytorów,
• wymienia ciekawostki kulinarne poszczególnych krajów,
• wymienia najciekawsze i najbardziej znane zabytki innych krajów,
• słucha wybranych utworów kompozytorów europejskich,
• potrafi wykonać układ taneczny dostosowany do jego możliwości charakterystyczny dla danego kraju,
• zna kilka zwrotów w języku obcym

METODY PRACY:
- gry i zabawy dydaktyczne
- swobodna aktywność twórcza
- pokaz i obserwacja
- opis, pogadanka
- swobodna rozmowa, dialog
- słuchanie utworów literackich i muzycznych
- spotkania z ciekawymi ludźmi
- konkursy, quizy

FORMY PRACY:
- indywidualna
- grupowa, zespołowa
- zajęcia praktyczne

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

- flagi krajów europejskich
- mapa polityczna Europy
- przewodniki, albumy fotograficzne, ilustracje
- filmy video, płyty CD, DVD
- widokówki, plakaty
- informacje z Internetu
- gry, układanki dydaktyczne
- teksty bajek
- płyty CD z muzyką innych narodów (np. tańce)
- projektor
- brystole, nożyczki, kredki, farby, kleje
- klocki Lego
- stroje, kostiumy

SYTUACJE EDUKACYJNE:

POZNAJEMY POLSKĘ – PAŹDŹIERNIK

DZIAŁANIA

1. Wykonanie papierowej flagi Polski

2. Słuchanie bajki „Koziołek Matołek”

3. Prezentacja multimedialna „Z czego słynie Polska?”
Zapoznanie dzieci z ogólną charakterystyką naszego kraju: położeniem geograficznym, ukształtowaniem terenu zabytkami, ważniejszymi miejscami itp

Cele operacyjne:
zna i nazywa symbole własnego kraju (barwy, hymn, godło),
wie, czym są symbole narodowe,
wykonuje flagę Polski
uważnie słucha bajki
potrafi opowiedzieć bajkę.
rozpoznaje polskich sportowców , artystów, kompozytorów
wymienia najciekawsze i najbardziej znane zabytki naszego kraju

POZNAJEMY NIEMCY – LISTOPAD

DZIAŁANIA

1. Słuchanie bajki „Jaś i Małgosia” Braci Grimm

2. Prezentacja multimedialna „Z czego słyną Niemcy?”

3. Turniej piłki nożnej

Cele główny:
- Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania oraz wypowiadania się na określony temat.

- Zapoznanie dzieci z ogólną charakterystyką Niemiec położeniem geograficznym, ukształtowaniem terenu zabytkami, ważniejszymi miejscami oraz ciekawostkami.
Cele operacyjne:
poznaje autorów bajek dla dzieci Jakuba i Wilhelma Grimm
uważnie słucha bajki
poznaje strój i tańce Bawarczyków
wie, że Jan Sebastian Bach i L.von Beethoven byli Niemcami i genialnymi kompozytorami
słucha muzyki poważnej.
czerpie radość podczas turnieju piłki nożnej.

POZNAJEMY CZECHY – GRUDZIEŃ

DZIAŁANIA

1. Oglądanie bajki „Krecik”

2. Prezentacja multimedialna „Z czego słyną Czechy?”

3. Prezentacja czeskiego tańca ludowego „Polka” w wykonaniu tancerzy zespołu ludowego, nauka podstawowych kroków.

Cele główne:

- Zapoznanie dzieci z ogólną charakterystyką Czech, położeniem geograficznym, zabytkami, ważniejszymi miejscami oraz ciekawostkami.
- rozwijanie poczucia rytmu, wrażliwości słuchowej i ekspresji ruchowej,
- Rozwijanie mowy

Cele operacyjne:
opowiada o przygodach Krecika
rozwiązuje zagadki słowne
uczy się kroku podstawowego polki
tworzy improwizacje ruchowe do piosenek muzyki rozrywkowej (
H. Vondrackova, K. Gott,
Jozin z Bazin )

rozpoznaje flagę czeską
wie, że knedle to tradycyjne czeskie danie

POZNAJEMY FRANCJĘ – LUTY

DZIAŁANIA

1. Przedstawienie teatralne pt „Czerwony Kapturek” w wykonaniu nauczycielek

2. Prezentacja multimedialna „Z czego słynie Francja?”

3. Zabawa taneczna przy Kankanie

Cele główne:
- Wyrabianie koncentracji i podzielności uwagi,
- Rozwijanie pamięci, języka i wyobraźni,
- Poszerzanie wiedzy ogólnej o Francji

Cele operacyjne:
potrafi wymienić niebezpieczeństwa wynikające z rozmowy z nieznajomą osobą,
poznaje charakterystyczne potrawy kuchni francuskiej: żaby, ślimaki sery, rogaliki, ciasto francuskie.
Poznaje znane budowle i zabytki Francji: wieża Eiffla, Łuk Triumfalny, Wersal
wie, że Paryż to stolica Francji
wie, że kankan to francuski taniec

POZNAJEMY WŁOCHY – MARZEC

DZIAŁANIA

1. Słuchanie bajki „Pinokio” C. Collodi

2. Prezentacja multimedialna „Z czego słyną Włochy?”

3. Wykonanie pizzy.

Cele główne:
- Zapoznanie dzieci z ogólną charakterystyką Włoch, położeniem geograficznym, zabytkami, ważniejszymi miejscami oraz ciekawostkami.
- Rozwijanie sprawności manualnej oraz uważnego słuchania

Cele operacyjne:
uważnie słucha bajki
wie, kto napisał „Pinokia”
szuka skojarzeń odnoszących się do konturu kraju.
wie, co jest stolicą Włoch
ogląda zdjęcia
poznaje najsłynniejsze zabytki Włoch: Krzywa wieża w Pizie, Koloseum
poznaje charakterystyczne dania włoskiej kuchni: pizza, rissoto, makaron „Spaghetti”, kawa cappuccino, lody.

POZNAJEMY HISZPANIĘ – STYCZEŃ

DZIAŁANIA

1. Słuchanie bajki „Don Kichot”

2. Prezentacja multimedialna „Z czego słynie Hiszpania?”

3. Wykonanie maski Zorro

Cele główne:

- Rozwijanie pamięci, języka i wyobraźni,
- Zapoznanie dzieci z ogólną charakterystyką Hiszpani
- Rozwijanie sprawności manualnej

Cele operacyjne:

uważnie słucha bajki
poznaje charakterystyczny taniec hiszpański – flamenco
wie co to jest corrida
podziwia piękne krajobrazy
wie, że Hiszpania to królestwo
samodzielnie wykonuje maskę Zorro

POZNAJEMY DANIĘ – KWIECIEŃ

DZIAŁANIA

1. Słuchanie baśni „Brzydkie Kaczątko”

2. Prezentacja multimedialna „Z czego słynie Dania?”

3. Konkurs grupowy „Najciekawsza budowla z klocków Lego”

Cele główne:

- Rozwijanie pamięci, języka i wyobraźni,
- zapoznanie dzieci z ogólną charakterystyką Danii
- Rozwijanie sprawności konstrukcyjnych

Cele operacyjne:

wie kim jest wiking
poznaje charakterystyczne stroje, rodzaje łodzi
wie skąd wzięła się nazwa klocków Lego
poznaje wybrane bajki Adersena
tworzy ciekawe budowle z klocków Lego

POZNAJEMY BELGIĘ - MAJ

DZIAŁANIA

1. Słuchanie bajki „Smerfy”

2. Prezentacja multimedialna „Z czego słynie Belgia?”

3. Quiz dotyczący Smerfów

Cele główne:

- Zapoznanie dzieci z ogólną charakterystyką Belgii
- Rozwijanie pamięci, języka i wyobraźni,

Cele operacyjne:

Uważnie słucha bajki
wie, że Smerfy pochodzą z Belgii
wie, że Belgowie wymyślili potrawy: frytki, gofry, krokiety,
wie, że Belgia to kraj słynący z: koronek, produkcji statków.
poznaje istotne informacje dotyczące siedziby Unii Europejskiej w Brukseli
odpowiada na pytania dotyczących Smerfów

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA
Dziecko:
- umie zatańczyć proste układy taneczne,
- aktywnie uczestniczy w zabawach,
- zna barwy narodowe, stolicę Polski,
- zachowuje się właściwie w trakcie słuchania hymnu,
- rozpoznaje różne regiony Polski,
- dziecko zdobędzie wybrane wiadomości na temat wybranych krajów europejskich,
- pozna tradycje, zwyczaje w wybranych krajach Europy,
- zna twórczość Andersena i posiada podstawowe informacje o jego ojczyźnie,
- umie wypowiedzieć się plastycznie,
- potrafi wziąć udział w zabawach grupowych zgodnie z podanymi zasadami,
- efektywnie współdziałać w zespole,
- wykazuje się twórczymi pomysłami w trakcie zabaw,
- wie że Polska leży w Europie,
- potrafi określić nastrój muzyki,
- odtwarza ruchem nastrój słuchanej muzyki,
- akceptuje odmienność dzieci innych krajów,
- wie co to jest przyjaźń jaka jest ważna,
- odróżnia dobro od zła

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.