X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25369
Przesłano:

Dzień Taty - scenariusz zajęć zintegrowanych

SCENARIUSZ ZAJĘĆ
KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE

Temat okresowego ośrodka pracy : Bezpieczne wakacje z dorosłymi
Temat dnia : Święto taty
Czas trwania zajęć: 5 x 45 min

Cele rewalidacyjne:
uczeń:
- ćwiczy poprawną wymowę i artykulację głoski „t”, poprawnie nazywa przedmioty i zawody,
- rozwija percepcję wzrokowo -ruchową oraz spostrzegawczość,
- doskonali pamięć i logiczne myślenie,
- usprawnia funkcję ręki, dłoni w czasie pisania i ekspresji plastycznej.

Cele dydaktyczne:
uczeń:
- wypowiada się na temat pracy zawodowej swojego taty oraz jego obowiązków domowych,
- umie w odpowiedniej kolejności ułożyć ilustracje do treści wysłuchanego wiersza,
- rozpoznaje i nazywa zawody na ilustracjach (lekarz, policjant, strażak ),
- potrafi dokonać analizy i syntezy słuchowo – wzrokowej wyrazu „tata”,
- zna kształt nowo poznanej litery „T , t”,
- umie wyodrębnić głoskę i literę „t”,
- potrafi z rozsypanki poznanych liter ułożyć proste wyrazy,
- umie dodawać i odejmować liczby w zakresie: 5, 10, 20.

Cel wychowawczy:
uczeń:
- docenia pracę domową i zawodową swojego taty,
- wyraża chęć niesienia pomocy tacie (rodzicom) w codziennych pracach domowych.

Formy pracy:
- z całą grupą,
- indywidualna praca z dzieckiem.

Środki dydaktyczne:
- kalendarz pogody , etykiety z nazwami dni tygodnia,
- tekst piosenki wraz z melodią „ Do czego służy tata”,
- ilustracje przedstawiające: policjanta, strażaka, lekarza,
- ilustracje przedstawiające zawody męskie (np. zegarmistrz, rolnik, kierowca ),
- ilustracje przedstawiające tatę podczas wykonywania różnych czynności w ciągu dnia,
- kartoniki z pisanymi literami „a , m , t” (dla każdego dziecka po dwie litery),
- ilustracja przedstawiająca tatę,
- etykieta z wyrazem tata – w kolorze czerwonym,
- etykieta z wyróżnioną na czerwono na literą „t”,
- etykiety do analizy słuchowej i wzrokowej wyrazu tata, rozbitym na sylaby, litery,
- ilustracja wraz z etykietami (dla każdego ucznia),
- instrumenty perkusyjne: tamburyn, trójkąt;
- szarfy w czterech kolorach: czerwonym,zielonym, niebieskim i żółtym.

Zajęcia wstępne:

1 . Przywitanie się z dziećmi.
Nauczyciel i uczniowie stoją w kole na dywanie i przekazują iskiereczkę – mówiąc wierszyk:
„Iskiereczkę puszczam w krąg, niech powróci do mych rąk.”

2 . Ćwiczenia ruchowe:
Nauczyciel rozdaje uczniom po jednej szarfie:
a) marsz po obwodzie koła z szarfą na głowie w rytm tamburyna – ćwiczenie równowagi,
b) ćwiczenia orientacyjno – porządkowe.

Uczniowie trzymają oburącz szarfę nad głową, udając, że są to parasole.
Delikatne uderzenia w trójkąt – drobny deszczyk – uczniowie: spacerują z „parasolami”,
Głośne uderzenia w tamburyn – burza – uczniowie: kucają z dłoni robią „daszek nad głową”.

c) zabawa bieżna „poznaj swój kolor”

Szarfy leżą przed dziećmi. Na sygnał – podniesienie szarfy przez N np. w kolorze zielonym – uczniowie z szarfą w tym kolorze biegają w różnych kierunkach, a następnie wracają na swoje miejsca. Kolory wywoływane są na zmianę (każdy kolor wywoływany jest dwa razy, następnie kolejne kolory kierowane są do ławek).

3. Zajęcia porządkowe:
a) lista obecności
Dzieci wsłuchują się w listę obecności czytaną przez N, kolejno wywoływani uczniowie odpowiadają.
Po sprawdzeniu obecności uczniowie liczą ile dzieci jest w klasie, a ile zostało w domu. Porównują czy więcej jest obecnych czy nieobecnych, dziewczynek czy chłopców.
b) wyznaczenie dyżurnego- przypomnienie obowiązków.

4. Obserwacja stanu pogody i zmian zachodzących w przyrodzie, kalendarz pogody:
a) obserwacja pogody przez otwarte okno,
b) wymiana spostrzeżeń na temat stanu pogody (słońce, deszcz, burza) , przyrody ( kolor liści na drzewach), oraz przechodzących osób ( jak są ubrane),
d) ćwiczenia kalendarzowe.

Uczniowie siadają w kole na dywanie- kolejno zgodnie z ruchem wskazówek zegara układają etykiety z nazwami dni tygodnia. Uczniowie przeliczają etykiety , ustalają nazwę dnia dzisiejszego i odszukują go w kalendarzu wiszącym na ścianie. Dyżurny zaznacza odpowiednią etykietę na makacie kalendarza;

e) zapisanie daty na tablicy przez dyżurnego,
f) zapisanie daty w zeszycie – wklejenie dnia tygodnia i zaznaczenie ilustracji pogody.

5. Omówienie spraw aktualnych nurtujących uczniów
a) aktualne wydarzenia,
b) samopoczucie dzieci,
c) przypomnienie tematyki poprzednich zajęć.

6. Ukazanie celu pracy , wzbudzenie pożądanego zainteresowania .

Uczniowie gromadzą się na dywanie przy tablicy flanelowej.
N: Na dzisiejszych zajęciach chciałam was zapoznać z pewnym chłopcem, który ma na imię Jacek (N wiesza na tablicy ilustracje przedstawiającą chłopca). Posłuchajcie uważnie wiersza. Dowiecie się co robił Jacek.
N czyta wiersz Czesława Janczarskiego pt. „Tatuś wraca z pracy”

"TATUŚ WRACA Z PRACY"

Stoi Jacek na balkonie
słyszy: dyń - dyń!
Tramwaj dzwoni.
Już jest tramwaj
niedaleko,
mknie po szynach
szybko, lekko.
Na przystanku
tramwaj staje.
- Kto to wysiadł
czy poznajesz?
- To mój tatuś!
woła Jacek -
wraca, bo już
skończył pracę.

N pyta dzieci:
- Co robił Jacek?
- Skąd wracał tatuś Jacka?
- Czym przyjechał?”

N: Bardzo ładnie odpowiadaliście na moje pytania .Przypomnijmy sobie to wszystko, o czym mówiliśmy. Chłopiec na obrazku to Jacek . Jacek czekał na balkonie na swojego tatę. Tata Jacka wracał tramwajem z pracy.
N pokazuje dzieciom trzy ilustracje do treści wiersza.
N: Popatrzcie, mam tu obrazki do wiersza, który wam czytałam. Pomóżcie mi poukładać je w kolejności.
U układają obrazki zgodnie z treścią wiersza, w następującej kolejności:

1. Jacek wyglądający przez balkon.
2. Tramwaj stojący na przystanku.
3. Tata wysiadający z tramwaju.

N: Jak wiemy tata Jacka wraca z pracy. On pracuje z komputerem. Jest informatykiem. Mieliście się dowiedzieć od swoich tatusiów, czym się zajmują, jaki zawód wykonują lub czym zajmują się w wolnym czasie w domu. Ja przygotowałam kilka ilustracji z zawodami które mogą być wam pomóc w opowiadaniu o swoim tacie.

N rozkłada na dywanie ilustracje. U podnosząc palec – opowiadają o pracy swoich ojców, wskazują na ilustracjach odpowiednie zawody.

N zawiesza na tablicy wybrane przez dzieci ilustracje.
Dużo dowiedzieliście się o tym gdzie pracują i co robią. Na tablicy zawiesiliśmy obrazki
z zawodami, które wybraliście. Nazwiemy te zawody jeszcze raz.

Praca poznawcza:

1. Obserwacja dowolna – dzieci oglądają przyniesione przez nauczyciela ilustracje, wymieniają się nimi, opowiadają, kogo przedstawiają.

2. Obserwacja ukierunkowana z wykorzystaniem zebranego materiału.
N wiesza na tablicy ilustrację przedstawiającą tatę, zwraca się do dzieci z pytaniem:
N:„Kto to jest?” Żeby nikt się nie pomylił , to my go podpiszemy
N. wiesza pod ilustracją dużą etykietę z wyrazem „tata”.

U odczytują napis na etykiecie.
Pod kierunkiem N dokonują analizy słuchowej i wzrokowej wyrazu „tata”.
N: Ile sylab ma wyraz tata?
U dokonują analizy słuchowej wyrazu „tata” na głoski: t-a-t-a.
N demonstruje kolejną etykietę z wyodrębnioną na czerwono literą „t”, pyta U które litery już znają, a która jest dla nich nowa?
U próbują napisać literę t palcem w powietrzu, następnie palcem na ławce, kredą na tablicy, mokrą gąbką.

N rozdaje dzieciom wyciętą ilustrację taty oraz etykiety z wyrazem „tata” – jedną w kolorze czerwonym, drugą czarną z wyodrębnioną literą „t” na czerwono.
U wklejają sylwetę taty do zeszytów i odpowiednio ją podpisują wykorzystując etykiety
Pod spodem samodzielnie piszą wyraz „tata”.

Rozwiązywanie zadań z treścią:

Zadania typu: Tata dał Jackowi 5 jabłek. Jacek zjadł 2 jabłka. Ile jabłek ma Jacek?

Ekspresja plastyczna:

„Krawat dla taty” – wykonanie krawata z szarego papieru,
- ozdabianie wydzierankami z papieru kolorowego gotowych szablonów,
- ozdabianie krawatów dużą i małą literą „t” (kolorowanie flamastrami),
- ocena pracy i zachowania się dzieci,
- porządkowanie swoich miejsc pracy,
- wspólne oglądanie upominków wykonanych dla tatusiów.

Zajęcia końcowe:

1. Porządkowanie klasy.
2. Mycie rąk.
3. Ocena pracy i zachowania uczniów w trakcie zajęć. Pochwała za ciężką pracę – przyczepienie kwiatków na tablicy: Nasze sukcesy.
4. Zadanie pracy domowej-ćwiczenia graficzne w pisaniu poznanej litery – karty pracy.

Ewaluacja:

N pyta uczniów: Jak podobały się wam zajęcia? Zaznaczcie proszę wasze nastoje na tablicy humorów.
U odszukują etykiety ze swoimi imionami i umieszczają je przy odpowiednim symbolu na tablicy flanelowej.

Pożegnanie:

Odprowadzenie dzieci do szatni , ewentualne rozmowy z rodzicami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.