X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25067
Przesłano:
Dział: Języki obce

Halloween - święto strachów. Scenariusz lekcji języka angielskiego

Scenariusz lekcji języka angielskiego dla klasy VI szkoły podstawowej

Prowadzący: Agnieszka Kuczmarska
Data: 28.10.2013
Klasa: VI b
Czas :45 min.

Temat: Halloween – święto strachów.

Cele:
Uczeń:
- posługuje się słownictwem związanym ze świętem Halloween
poznaje zwyczaje związane z Halloween
pyta i odpowiada na pytanie „Are you afraid of...?

Metody: podająca, komunikacyjna, praca z tekstem, burza mózgów
Formy: praca indywidualna, praca w parach
Środki dydaktyczne: krzyżówki, karty pracy dla uczniów z tekstem o Halloween


Przebieg lekcji:
1. Rozgrzewka językowa: Uczniowie układają wyrazy z liter występujących w słowie HALLOWEEN
2. Prezentacja:
A) Uczniowie podają słowa związane ze świętem Halloween: a witch, a spider, a ghost, a bat, a skeleton, a pumpkin, a cat, a dragon, a mummy, a vampire, a monster; itp., nauczyciel zapisuje wyrazy na tablicy i ewentualnie dodaje inne wyrazy nie wymienione przez uczniów.
B) Nauczyciel prowadzi rozmowę z dziećmi o święcie Halloween w oparciu o słownictwo zgromadzone na tablicy: prowadząc rozmowę z dziećmi nauczyciel przekazuje podstawowe informacje na temat tego święta – termin, zwyczaje związane z tą datą oraz bardzo skrótowo : źródła tej tradycji .
3. Ćwiczenia praktyczne
A) Uczniowie indywidualne uzupełniają krzyżówkę o Halloween
(załącznik 1) w oparciu o zaprezentowane słownictwo
B) Nauczyciel pyta kilku uczniów: „Are you afraid of......”, uczniowie odpowiadają na pytania.
C) Uczniowie otrzymują od nauczyciela kwestionariusze zatytułowane „Fear survey” (załącznik 2) po czym zadają pytania swoim kolegom ławki i wpisują odpowiedzi do tabeli. Wybrani uczniowie przedstawiają wyniki pozostałym uczniom w klasie np: Ania is afraid of spiders and vampires.
D) uczniowie otrzymują tekst (załącznik 3) dotyczący tradycji Halloween w Szkocji i w USA, wybrani uczniowie odczytują tekst na głos, w razie potrzeby nauczyciel tłumaczy nieznane słowa. Następnie uczniowie odpowiadają pisemnie na pytania dotyczące tekstu.

4. Podsumowanie zajęć. Zadanie pracy domowej: uczniowie otrzymują karteczki z pytaniami dotyczącymi Halloween, na które muszą pisemnie odpowiedzieć w zeszycie
( załącznik 4 ). Na kolejnej lekcji czytają głośno pytania i odpowiedzi, tym samym utrwalają wiadomości na temat święta Halloween.

Załącznik 2

'A FEAR SURVEY'
Are you afraid of. ....?
YES
NO
1. vampires

2.witches

3.darkness

4. ghosts

5. spiders

6. bats

7.skeletons

8.mice

9.monsters

10. black cats

Załącznik 4

1 When is Hallowe'en celebrated? (give the date)
2. What does exactly the name "Hallowe'en” mean?
3. What do children say knocking on the door at Hallowe'en?
4. What do children do if you don't give them anything?
5. What is a jack-o-'lantern made of?
6. What are two characteristic Hallowe'en colours?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.