X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25065
Przesłano:
Dział: Języki obce

Present Perfect - kartkówka, klasa 6

PRESENT PERFECT –review group I TOTAL: ..../15

Name:........................................
1. Zakreśl właściwą formę czasownika w czasie Past simple lub Present perfect.
1. Have you ever visited / Did you ever visit an art gallery? No, never.
2. Last Saturday my parents have gone / went to see a band.
3. I have never swum / swam in the sea.
2. Wybierz for lub since.
1. Garfield has been a film star for/since four years.
2. She’s been unhappy for/since her dog died.
3. I’ve worked here for/since March.
4. Jon’s had a dog for/since twenty-five years.
5. I haven’t seen him for/since his birthday.
3. Uzupełnij zdania używając odpowiedniej formy czasu Present perfect lub Past simple.
1. (you finish) .................................... the cooking yet?
2. Garfield (be) ................................. here since 2 o’clock.
3. She’s in the sitting room. She (be) ........................ since 2 o’clock.
4. Jon (just/meet) .....................................a girlfriend.
5. She (go) .................................. To New York last year.
6. (you work).........................as a TV reporter 20 years ago?
7. We (live) ............................... in Paris from 1998 to 1999.

GOOD LUCK!


PRESENT PERFECT –review group II TOTAL: ..../15

Name:........................................
1. Zakreśl właściwą formę czasownika w czasie Past simple lub Present perfect.
1. Last summer we have swum/ swam In the sea.
2. Have you ever seen/Did you ever see a waterfall?
3. Yes, I have seen/ I saw the Niagara Falls two years ago.
2. Wybierz for lub since.
1. He’s been a cartoonist for/since 30 years.
2. Garfield has been popular for/since 1978.
3. I have been a student for/since 2000.
4. She has worked here for/since a year.
5. Jon has lived in London for/since six years.
3. Uzupełnij zdania używając odpowiedniej formy czasu Present perfect lub Past simple.
1. We (live) ............................... In Paris from 1999 to 2001.
2. I (be) .............................. to London twice.
3. (you have) .................................. A good time when you were to London?
4. I (already do) ........................................my homework.
5. Tim (be) .................................... a TV reporter for twenty years.
6. His friend (leave) .................................... ten minutes ago.
7. I (go) ........................................ To London in 1991.


GOOD LUCK!

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.