X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2506
Przesłano:

Jedność w wielości - różne wyobrażenia Boga. Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie VI

Cele: uczeń:
- poznaje różne wyobrażenia Stwórcy ( plastyczne, poetyckie) (p)
- wypowiada się na temat utworu (p) i popiera swoje zdanie cytatami (pp)
- wyszukuje podobne motywy w różnych tekstach i porównuje je ze swoimi wyobrażeniami (pp)
- wskazuje środki poetyckie (p)

Metody i techniki: praca z tekstem, rozmowa kierowana, technika skojarzeń – słoneczko, technika niedokończonych zdań.

Formy: indywidualna, zbiorowa, grupowa.

Środki dyd. : podręcznik (reprodukcja, wiersze), słownik wyrazów bliskoznacznych, arkusze papieru, karteczki, tekst z lukami.

Przebieg lekcji:

Wprowadzenie:

1. Sprawdzenie pracy domowej.
2. Podanie celów lekcji.
3. Ćwiczenia słownikowe :
a) Słoneczko skojarzeń – uczniowie na karteczkach wypisują po 3 rzeczowniki i po 3 przymiotniki określające Boga. Kartki naklejają na wspólny plakat – ramiona słoneczka stanowią takie same skojarzenia. Następnie podają inne określenia korzystając ze słowników i dopisują je do plakatu.

b) Technika niedokończonych zdań – uczniowie kończą zdania :
Gdybym miał namalować Pana Boga użyłbym barw:...................................
Gdybym miał opisać Pana Boga użyłbym przymiotników............................
Gdybym miał skomponować muzykę przedstawiającą Boga, byłaby...........

4. Zapis tematu:
- To są wasze skojarzenia na temat Boga, a jak ukazali Go artyści – malarze i poeci sprawdzimy na lekcji.

Temat: Jedność w wielości – różne wyobrażenia Boga.

2. Opracowanie nowego materiału – analiza tekstów kultury:

a) Ustny opis witraża Stanisława Wyspiańskiego ,, Bóg Ojciec – Stań się” (podręcznik s. 211-212). W jakich barwach ukazany jest Bóg? Co robi? Kim jest? Jakich przymiotników użyjemy opisując Go?
Wraz z wypowiedziami powstaje na tablicy wykres.

BÓG
W plastycznej wizji Wyspiańskiego: (barwy, kto, co robi, jaki)


b) Analiza wierszy ,,W Dolinie Pięciu Stawów” i ,,Ogród świata” s. 224-225
- Sprawdzimy, czy taki sam obraz Boga ukazany jest w wierszach.

Uczniowie zostają podzieleni na 2 grupy. Każda grupa analizuje inny wiersz. Wyniki pracy zapisują na plakacie według wzoru z tablicy. Uczniowie prezentują pracę podpierając się cytatami z wiersza.

- Jakimi środkami poetyckimi poeci budują obraz Boga?
Uczniowie podają przykłady uosobienia i epitetów.

3. Podsumowanie:

- Jakie wspólne określenia znajdziemy w tych tekstach?
- Czym się różnią te opisy?
- Proszę zredagować notatkę na temat tych trzech wizji wykorzystując zgromadzone słownictwo. Dla uczniów słabszych – tekst z lukami.

Uwaga: Jeżeli uczniowie wykonają zadanie w krótkim czasie, mogą zapoznać się jeszcze z przysłowiami dotyczącymi Boga, korzystając z dostępnych słowników.

4. Ocena lekcji.

5.Praca domowa – do wyboru:
· Napisz wiersz o Panu Bogu. Możesz wykorzystać pomysły z lekcji.
· Z dostępnych źródeł ( Internet, własna płytoteka, lekcje muzyki) dobierz muzykę do wybranego dzieła omawianego na lekcji.
· Zapisz 5 przysłów dotyczących Boga i wyjaśnij, jak rozumiesz jedno z nich.
· Dla chętnych : Przygotuj prezentację multimedialną zawierającą obrazy z różnymi wyobrażeniami Pana Boga. Na slajdzie umieść tytuł obrazu, autora, wiek powstania dzieła. Uszereguj slajdy chronologicznie. Masz na tą pracę tydzień.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.