X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25005
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego do dyplomowania

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

IMIĘ I NAZWISKO: Beata P.
MIEJSCE ZATRUDNIENIA: Zespół Szkół nr xxx w Rybniku
NAUCZANY PRZEDMIOT: język angielski
DATA ROZPOCZĘCIA ORAZ ZAKOŃCZENIA STAŻU: 01.09.2011- 31.05.2014

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1.III.2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393).

Opracowała:
Beata P.
Wodzisław Śląski, 25 czerwca 2014

W dniach od 1.09.2011r. do 31.05.2014r. odbywałam staż w Zespole Szkół nr xxx w Rybniku, umożliwiający mi ubieganie się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. W tym okresie pracowałam przede wszystkim z uczniami liceum ogólnokształcącego, ale również z młodzieżą gimnazjum dwujęzycznego w ramach zastępstwa w okresie wrzesień 2012-luty 2013. Moje działania w ramach realizacji stażu pozwoliły mi wzbogacić doświadczenie w pracy z uczniem zdolnym, ponieważ taka jest specyfika mojej szkoły, ale również wspomagać rozwój uczniów słabszych. Udział w warsztatach i szkoleniach pomógł mi w dostosowywaniu się do zmian zachodzących w szkole, głównie w kontaktach z uczniami i rodzicami, zastosowaniu technologii informacyjnych oraz formule egzaminu maturalnego. Coroczna praca przy organizacji Festiwalu Teatrów w Języku Angielskim pozwoliła mi mieć swój własny wkład w podnoszenie atrakcyjności szkoły. Dodatkowo, pełnienie funkcji wychowawcy klasy w latach 2013-2014 pomogło mi osiągnąć większą wprawę w aktywnej realizacji zadań wychowawczych.

Powyższe działania stanowiły moje priorytety, natomiast w szczegółowym sprawozdaniu przedstawiam realizację zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

§8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Wstępna analiza własnych umiejętności.

Na podstawie analizy moich umiejętności nabytych wcześniej, w czasie mojej kilkuletniej pracy w Zespole Szkół nr 1 w Rybniku, zaplanowałam swój dalszy rozwój zawodowy. Chciałam dobrze przygotowywać uczniów do matury, zostać egzaminatorem OKE, umieć urozmaicić i uatrakcyjnić lekcje języka angielskiego, zachęcać uczniów do udziału w konkursach oraz brać udział w organizowaniu imprez szkolnych.

Efekty:
Przygotowanie głównych punktów planu rozwoju zawodowego.

2. Poznanie procedury awansu zawodowego.

Zapoznałam się z aktami prawnymi regulującymi zasady awansu zawodowego: Kartą Nauczyciela i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Dokonałam ich analizy i omówiłam z innymi nauczycielami. Korzystałam również z informacji dostępnych w Internecie, m.in.. na stronach Ośrodka Rozwoju Edukacji i Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Efekty:
-Poszerzenie wiedzy dotyczącej aspektów prawnych awansu zawodowego, poznanie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu na nauczyciela dyplomowanego oraz sposobu dokumentowania dorobku zawodowego.
-sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego.

3. Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego.

Regularnie brałam udział w zebraniach zespołu przedmiotowego. Wspólnie z koleżankami analizowałyśmy zmiany w egzaminie maturalnym oraz jego wyniki. Wymieniałyśmy się doświadczeniami dotyczącymi przygotowania uczniów do konkursów oraz doświadczeniami w pracy w przedmiotowych zespołach egzaminacyjnych i zespołach nadzorujących egzamin maturalny. Wspólnie wybierałyśmy najlepsze szkolne podręczniki po konsultacjach z przedstawicielami wydawnictw. Do roku szkolnego 2012/2013 włącznie przygotowywałyśmy odpowiednie narzędzia i przeprowadzałyśmy test uplasowania uczniów w odpowiednich grupach językowych.

W maju 2012 roku przeprowadziłyśmy badanie wyników w grupach językowych w klasach drugich. Moim zadaniem było koordynowanie badania: przygotowanie testu z materiałów dostarczonych przez wszystkie nauczycielki języka angielskiego, porównanie i przedstawienie wyników oraz opracowanie wniosków i wskazań do dalszej pracy.

Efekty:
Dzielenie się wiedzą, rozwijanie umiejętności pracy zespołowej oraz koordynacji zadań, wsparcie bardziej doświadczonych nauczycieli.

4. Udział w formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły.

W czasie trwania stażu uczestniczyłam w wielu formach doskonalenia zawodowego, takich jak szkoleniowe rady pedagogiczne, warsztaty, konferencje metodyczne, które w dużym stopniu przyczyniły się do wzbogacenia mojego warsztatu pracy dydaktycznej i wychowawczej. Do najważniejszych zaliczam następujące:
Praca z uczniem zdolnym/ maj 2014
Uczeń, rodzic, nauczyciel w kontekście praw i odpowiedzialności w szkole /październik 2011
Nowe oblicze szkoły ponadgimnazjalnej /wrzesień 2012
Kurs udzielania pierwszej pomocy /październik 2012
Matura ustna z języka obcego /październik 2011
Matura 2015 – część pisemna: co się zmieni i co to znaczy? (szkolenie internetowe) /październik 2013
Matura 2015 bez tajemnic / październik 2013

Efekty:
Pierwsze z wymienionych szkoleń pozwoliło mi poznać niektóre metody aktywizujące uczniów oraz uświadomić sobie pozytywne i negatywne cechy ucznia zdolnego. Kolejne trzy pokazały problemy, które mogą pojawić się w szkole oraz sposoby radzenia sobie z nimi. Szkolenia dotyczące matury były niezbędne, by nadążyć za zmianami w egzaminie, ponieważ przygotowywali je eksperci: egzaminatorzy, autorzy arkuszy maturalnych i materiałów metodycznych dla nauczycieli oraz doradcy metodyczni.

5. Przygotowanie uczniów do udziału w różnych konkursach.

Mimo że w czasie mojego stażu nie udało mi się rozpoznać ucznia wybitnie uzdolnionego, który zdobyłby tytuł finalisty ważnych konkursów ogólnopolskich związanych z językiem angielskim, zachęcałam wszystkich uczniów do udziału w konkursach związanych z ich zainteresowaniami. Starałam się ich na bieżąco informować o ważnych wydarzeniach, przedstawiać ich charakterystykę, pomagać w zgłoszeniach. Moi uczniowie brali udział w tak różnorodnych konkursach jak Olimpiada Języka Angielskiego i Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX, Masters Tournament (ogólnopolski konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych), Ogólnopolski Konkurs Translatorski organizowany przez XXXV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa w Warszawie czy Powiatowym Konkursie Piosenki Obcojęzycznej w ZS nr 3 w Rybniku. Motywując uczniów do udziału w konkursach chciałam nie tylko wyszukać najzdolniejszych użytkowników języka angielskiego, ale przede wszystkim zachęcić do poszukiwania własnych pasji.

Efekty:
Motywowanie uczniów do dodatkowej pracy i rozwijania zainteresowań.

6. Przygotowanie uczniów do matury.

Regularnie przeprowadzałam próbną maturę z języka angielskiego, zarówno w ramach ogólnopolskiej akcji Próbna Matura z Operonem, jak i we własnym zakresie, po zajęciach dydaktycznych lub w czasie ferii zimowych.

Efekty:
Uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności i uzyskania informacji zwrotnej w postaci wyniku procentowego oraz stosownego komentarza. Próbna matura organizowana przeze mnie w czasie ferii stwarzała sytuację, w której uczeń pisał egzamin z własnej woli, samodzielnie organizując swój wolny czas. Najwięcej satysfakcji dał mi fakt, iż mimo braku obowiązku szkolnego zazwyczaj egzamin ten pisała zdecydowana większość klasy.

Dodatkowe zrealizowane zadania:
7. Pełnienie dodatkowych zadań i funkcji w szkole.
W roku 2012 wzięłam, a w 2014 ponownie wezmę udział w pracach komisji rekrutacyjnej do liceum.
Regularnie brałam udział w pracach zespołu nadzorującego egzamin maturalny, również sprawując funkcję przewodniczącej takiego zespołu, a także w pracach przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego.

Efekty:
Aktywny udział w zadaniach organizacyjnych szkoły.

§ 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Prowadzenie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem technologii komputerowej.

Przygotowując zajęcia często szukałam dodatkowych informacji z wiedzy ogólnej przeszukując Internet (np. www.wikipedia.pl. www.wikipedia.eng) . Wykorzystywałam ogólnodostępne filmy i programy z zakresu kultury i geografii krajów anglojęzycznych (np. seria Visions of Europe, prezentująca najciekawsze miejsca w Europie w języku angielskim. Korzystałam i zachęcałam uczniów do korzystania ze sprawdzonych słowników online (www.ling.pl, www.ldoceonline.com). Korzystałam z testów maturalnych i towarzyszących im nagrań zamieszczanych na stronie www.operon.pl. W roku szkolnym 2012/2013 moi uczniowie korzystali z nowatorskiego serwisu www.myenglishlab.pl – zeszytów ćwiczeń i testów maturalnych online. Jednym z narzędzi oceniania uczniów były prezentacje na różne tematy, w których uczeń korzystał z zasobów Internetu i różnych programów komputerowych (np.Powerpoint).

Efekty:
Interesujące narzędzia wsparcia nauki dla ucznia(film, prezentacja, ćwiczenia online), zwiększające jego zainteresowanie i zaangażowanie.
Oszczędność czasu przy przygotowywaniu zajęć.

2. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.

Obecnie praktycznie wszystkie dokumenty, wykorzystywane w pracy nauczyciela, są tworzone za pomocą komputera. W codziennej pracy wykorzystywałam technologię komputerową do tworzenia różnego rodzaju testów, ankiet, pomocy dydaktycznych.
Dodatkowym pomocnym narzędziem była poczta elektroniczna. Komunikowałam się w ten sposób z innymi nauczycielami, przesyłam uczniom informacje o konkursach, dokonywałam zgłoszeń do konkursów.

Efekty:
Usystematyzowanie i przejrzystość warsztatu pracy nauczyciela.

Dodatkowe zrealizowane zadania:

3. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego jako narzędzia pomocnego w ewaluacji uczniów i informacji zwrotnej dla nauczycieli.

Przeprowadzając badanie wyników nauczania z języka angielskiego w 2012 roku (wspomniane wcześniej) wszystkie wnioski oparłam na analizie przedstawionej za pomocą arkusza kalkulacyjnego Microsoft Office Excel. W tabelach przedstawiłam uzyskane wyniki w formie punktowej oraz procentowej, obliczone dla każdego ćwiczenia osobno oraz łącznie za daną umiejętność. Wyróżnione zostały części, za które dana grupa uzyskała najwyższą oraz najniższą średnią. Przedstawiłam średnie wyniki we wszystkich grupach tak, aby łatwo było je porównać.

Efekty:
Przejrzystość, czytelność i rzetelność przedstawionych wyników.
Informacja zwrotna dla nauczyciela i ucznia na tle innych uczniów grupy i na tle innych grup.

§ 8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

1. Prowadzenie zajęć otwartych.
2. Pełnienie obowiązku opiekuna stażu lub opiekuna praktyk.

W roku 2011 pełniłam funkcję opiekuna praktyk studentki Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Opolskim. Moje zadania obejmowały umożliwienie jej obserwacji oraz prowadzenia zajęć, wymianę doświadczeń w nauczaniu języka, zapoznanie z dokumentacją szkoły, udzielanie informacji zwrotnych dotyczących jej silnych i słabych stron, służenie radami dotyczącymi aspektów wychowawczych pracy z uczniami.

Efekty:

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi (również przyszłymi) nauczycielami, co stanowi ważną umiejętność w pracy nauczyciela.

3. Opracowanie i udostępnienie w bibliotece szkolnej scenariuszy lekcji, uroczystości szkolnych, testów i kart pracy.

Przez cały okres stażu gromadziłam wszelkie materiały związane z egzaminem maturalnym: kopie arkuszy i nagrania na płytach. Przygotowanie arkuszy maturalnych dla całej klasy lub grupy jest drogie, ponieważ składa się z wielu stron, natomiast przygotowanie nagrań tekstów do odsłuchania może być skomplikowane, ponieważ autentyczne nagrania maturalne nie są nigdzie publikowane zaś zapisywanie nagrań z projektu Operonu może być czasochłonne. W ciągu kilku lat zgromadziłam bazę materiałów maturalnych na różnych poziomach z różnych lat, które teraz wykorzystuję jako maturę próbną dla moich uczniów, materiały ćwiczeniowe lub ciekawą formę zajęć w ramach zastępstw za nieobecnych nauczycieli. Dodatkowo, wymieniam je z innymi nauczycielkami przedmiotu. Przechowuję te materiały swojej sali oraz w pokoju nauczycielskim, gdzie najczęściej spotykam wszystkie anglistki. W podobny sposób wymieniamy się lub wypożyczamy sobie testy uplasowujące, ćwiczenia i filmy.

Efekty:
Oszczędność czasu i pieniędzy.
Rozwijanie współpracy. Koleżeństwo i miła atmosfera w pracy.

4. Zamieszczenie w Internecie planu rozwoju zawodowego.

Nie zamieściłam w Internecie mojego planu rozwoju. Uznałam to za niepotrzebne, ponieważ na początku mojego stażu istniała olbrzymia liczba podobnych publikacji.

5. Poszukiwanie nowatorskich rozwiązań problemów.

Samodzielne próby rozwiązania problemów nie zawsze są skuteczne. Jestem najmłodszą anglistką w naszej szkole, dlatego dość często zdarzało mi się prosić o pomoc inne nauczycielki przedmiotu. Rozmowy dotyczyły ciekawego pomysłu na konkretną lekcję, doboru podręcznika, rozkładu materiału, prowadzenia dokumentacji lub problemów wychowawczych. Pomoc uzyskiwałam w wyniku indywidualnych rozmów lub w ramach spotkań zespołu przedmiotowego.

Efekty:
Wymiana doświadczeń, inny punkt widzenia i bodziec do przemyśleń.

6. Opracowanie programów lub szablonów komputerowych na użytek szkoły.

Tabele w programie Excel, które przygotowałam do badania wyników nauczania w 2012 roku zamierzam wykorzystać ponownie lub udostępnić je innym nauczycielom.

Efekty:
Taka forma prezentacji wyników i analizy bardzo podobała się pozostałym nauczycielom. Gotowe szablony mogą znacznie skrócić czas opracowania.

§ 8 ust.2 pkt.4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Przygotowanie programu zajęć przygotowujących do egzaminu maturalnego.

Opracowując plan rozwoju zawodowego moim zamierzeniem było stworzenie uniwersalnego szczegółowego programu zajęć dodatkowych w formie konsultacji maturalnych. Nie wzięłam jednak pod uwagę faktu, że co roku grupa przygotowująca się do matury jest zupełnie inna: uczniowie są zróżnicowani pod względem predyspozycji językowych, ale również pod względem potrzeb. Czasami należy więcej uwagi poświecić maturze na poziomie rozszerzonym, czasami maturze na poziomie podstawowym. W niektórych grupach wyraźnie widać, które umiejętności są słabiej rozwinięte. Niektórzy uczniowie są bardzo zainteresowani taką formą pomocy i regularnie uczęszczają na zajęcia, w innych grupach ciężko znależć choć kilku wytrwałych i zmotywowanych uczniów.
Mój wniosek był taki, że program zajęć należy zawsze dostosować do potrzeb, preferencji, liczebności i poziomu zaawansowania grupy, więc niemożliwe jest stworzenie programu uniwersalnego. W czasie stażu udało mi się jednak opracować i co roku wdrażać pewien ogólny program konsultacji maturalnych. Jest on bardzo ogólny i elastyczny, ale zawsze zawiera 2 stałe punkty: próbną maturę pisemną (poziom według zapotrzebowania) oraz próbną maturę ustną. W ciągu roku szkolnego każdy uczeń ma możliwość wykonania zadań na wzór matury ustnej, z przestrzeganiem procedur takich jak mierzenie czasu, wybór zestawu itd. Uczeń otrzymuje również natychmiastową informację zwrotną w postaci procentowego wyniku i krótkiego komentarza dotyczącego popełnianych błędów i strategii zdawania takiego egzaminu.

Efekty:
Stworzenie uczniowi sytuacji podobnej do egzaminu maturalnego.
Wypracowanie strategii zdawania egzaminu ustnego.
Znalezienie słabych punktów ucznia.
Przełamanie stresu w kontakcie z egzaminatorem.

2. Opracowanie programu przygotowań uczniów do konkursów przedmiotowych.

Z powodów podobnych do tych, które wymieniłam w punkcie poprzednim, uznałam że niemożliwe jest stworzenie takiego programu przy bardzo dużej ilości organizowanych konkursów. Moim zdaniem przygotowanie ucznia do konkursów przedmiotowych zawsze jest sprawą bardzo indywidualną.

Dodatkowe zrealizowane zadanie:

3. Opracowanie i wdrożenie własnego programu wychowawczego w oparciu o program wychowawczy szkoły z elementami języka angielskiego.

W roku szkolnym 2013/2014 powierzono mi funkcje wychowawcy w klasie pierwszej LO. Jak każdy wychowawca opracowałam program wychowawczy dla klasy w oparciu o program wychowawczy i szkolny program profilaktyki. Postanowiłam wzbogacić go o elementy języka angielskiego. Jednym z punktów programu jest edukacja proeuropejska, dlatego chętni uczniowie przygotowują prezentacje różnych krajów europejskich. Prezentacja jest dokonywana w języku angielskim, uczniowie mogą zadawać pytania. Dodatkowo, uczeń przygotowuje plakat lub prezentację multimedialną przedstawiającą specyfikę kraju.

Efekty:
Urozmaicenie lekcji w ramach GDDW: prezentacje są zwykle bardzo interesujące i dobrze przygotowane.
Motywacja i rozwijanie zainteresowań uczniów: uczniowie bardzo chętnie przygotowują prezentacje, ponieważ są nagradzani ocenami języka angielskiego. Ponadto sami wybierają kraj oraz atrakcje, o których chcieliby mówić.
Wystrój klasy: najciekawsze plakaty zdobią gazetki ścienne.
Rozwijanie umiejętności językowych poza lekcjami języka angielskiego.
Planuję wykorzystywać język angielski do omawiania istotnych tematów wychowawczych w ramach GDDW w kolejnych latach nauki.

§ 8 ust.2 pkt.4 b
Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej

1. Zdobycie uprawnień egzaminatora maturalnego OKE.
2. Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej z zakresu egzaminu maturalnego z języka angielskiego.

We wrześniu i październiku 2012 roku zdobyłam uprawnienia egzaminatora egzaminu maturalnego z języka angielskiego oraz egzaminu maturalnego z języka angielskiego dla klas dwujęzycznych. Z powodów osobistych nie udało mi się jak dotąd wziąć udziału w sprawdzaniu arkuszy maturalnych, chciałabym jednak i planuję wykonanie tego zadania w ramach matury 2015.

§ 8 ust. 2 pkt.4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Organizacja wycieczek szkolnych.
Jako wychowawca klasy w roku szkolnym 2013/2014 zorganizowałam dwie wycieczki szkolne: jednodniową wycieczkę integracyjną na Górę Żar (wrzesień 2013) oraz trzydniową wycieczkę do Zakopanego (czerwiec 2014).

Efekty:
Rozwijanie własnych zdolności organizatorskich.
Integracja klasy.
Upowszechnianie aktywnego wypoczynku.
Obserwacja relacji wewnątrzklasowych.

2. Organizacja imprez szkolnych.

Od kilku lat jestem współorganizatorką Szkolnego Festiwalu Teatrów w Języku Angielskim.
W marcu 2014 roku w ramach tej imprezy zorganizowałam konkurs na najlepszy plakat promujący jubileuszową edycję festiwalu. Zgłoszono ponad 80 prac wykonanych różnymi technikami, z czego nagrodzono 6 najlepszych. W skład jury oceniającego prace weszli przedstawiciele Dyrekcji, Rady Pedagogicznej oraz uczniów naszej szkoły.

Efekty:
Zainteresowanie festiwalem wśród większej liczby uczniów niż grupa występujących i oglądających przedstawienia.
Wyłonienie talentów plastycznych.
Aktywne promowanie festiwalu na terenie szkoły (plakaty zdobiły szkołę już na kilka dni przed wydarzeniem).
W przyszłym roku chciałabym poszerzyć konkurs o udział uczniów naszego gimnazjum, żeby i oni mogli poczuć się pełnoprawnymi uczestnikami imprezy i zachęcić ich do udziału w festiwalu w przyszłości.

3. Przystąpienie do projektu „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku”.
W roku szkolnym 2012/2013 przystąpiłam do projektu i regularnie biorę udział w organizowanych formach doskonalenia nauczycieli.

Efekty:
Możliwość doskonalenia zawodowego w dogodnym czasie i miejscu.
Możliwość wymiany doświadczeń.

§ 8 ust.2 pkt 4 e - wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami:

1. Organizacja imprez szkolnych we współpracy z innymi instytucjami.
Jak wspomniałam wcześniej, od kilku lat jestem współorganizatorką Festiwalu Teatrów w Języku Angielskim. Poza oczywistymi korzyściami wynikającymi z organizacji tej imprezy, takimi jak cele edukacyjne i walory artystyczne, festiwal daje możliwość współpracy z innymi instytucjami i podmiotami gospodarczymi. Ścisła współpraca z Radą Rodziców oraz pozyskiwanie sponsorów (lokalne firmy, wydawnictwa, księgarnie) wiązało się z wymiernymi korzyściami dla uczniów w postaci bardzo atrakcyjnych nagród rzeczowych, pamiątkowych kubków, dobrze zaopatrzonego bufetu. Współpraca z mediami z kolei dała możliwość promowania szkoły w mieście i poza nim.

Efekty:
Korzyści dla uczniów.
Tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły.

PODSUMOWANIE:
Zadania, które sobie postawiłam i realizowałam w ciągu minionych trzech lat nie są ostatnim etapem mojego rozwoju zawodowego, a stanowią jedynie kontynuację doskonalenia mojego warsztatu pracy. Dają mi pewną satysfakcję, ale również motywację do dalszych działań na rzecz uczniów, koleżanek i kolegów nauczycieli oraz szkoły.

Nie byłoby to możliwe bez życzliwości Dyrekcji. Za wszelką okazaną mi pomoc serdecznie dziękuję.


Sporządziła
Beata P.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.