X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24999
Przesłano:
Dział: Języki obce

Present Perfect vs. Past Simple - ćwiczenia dla szkoły podstawowej

Wybierz właściwą odpowiedź:
1. They’ve........................ to the island.
a)swimmed b)swum c)swam
2. A:When........................ this dress? B:Yesterday.
a)have you buy b)did you buy c)have you bought
3. I..................... in this room for four years.
a)have been B)am C)have was
4. She hasn’t written to him .................. Christmas. A)for B)from C)since
5. We........................ two books so far.
a)have visited B)visited C)has visited
6. Peter........................... to Africa two months ago. a)has gone B)went C)have gone
7. ...............he ever.................. tennis?
a)Has/played B)Did/ play C)Does/ play
8. No, we............... pizza recently.
a)ate B)eaten c)haven’t eaten
9. He hasn’t read this book............... .
A)just B)ever C)yet
10. I............ Jenny five minutes ago.
A)have seen B)saw C)will see
11. They’ve.....................watched that film.
A)already B)so far c)recently
12. ...........................the alarm clock last night?
A)Have you heard B)Did you hear C)Was you hear

Wstaw: "for" lub "since"
1. ............ my birthday
2. ............ two weeks
3. ............ yesterday
4. ............ 1999
5. ............ 30 days
6. ............ my sister was born
7. ............ three years

Utwórz pytania i przeczenia do podanych zdań:
Lucy has taken pictures of the tigers.
........................................
........................................
The children have gone to bed.
........................................
........................................
You’ve had lunch.
........................................
........................................
She’s broken her arm.
........................................
........................................

Przetłumacz zdania:
Dwa dni temu kupiłem nowy dom.
........................................
Kasia kupiła nowy sweter.
........................................
Właśnie umyliśmy ręce.
........................................
Nie umyliśmy rowerów w ubiegłą sobotę.
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.