X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24976
Przesłano:
Dział: Języki obce

Present continuous - test

Imię i Nazwisko
........................................
Klasa...............Data..................................
ilość pkt............./...........max.

Test Present Continuous – zadania


Ex 1 Uzupełnij używając odpowiedniej formy czasu Present Continuous (10pkt)

1) Mike................. (NOT/READ) a book.
2) He........................ (EAT) lunch.
3) Look! Our uncle....................(COME) !
4) She........................(NOT/TALK) to her brother now.
5) She......................... (CLEAN) her room.
6) .........................(YOU/TRY) to fall asleep?
7) I ...................... (LEARN) French this year.
8) I ........................ (NOT/LEARN) German.
9) No, they ........................ (NOT/SLEEP) .
10)They ....................(HAVE) their breakfast now.


Ex 2 Wybierz poprawną odpowiedź (5pkt)
1. Jack, Kate and I ............... in this competition.
a. is taking part b. am taking part c. are taking part

2. He ..............late home!
a. always comes b. is always coming
c. always is come

3. Mum listen! They.............
a. are argueing b. are arguing c. arguing

4. ................. the grass now? It's cold outside.
a. is she moweing b. is she mow c. is she mowing

5. You can go there, he...............
a. isn't not sleeping b. isn't sleep c. isn't sleeping


Ex 3 - Przetłumacz zdania używając konstrukcji Present Continuous (10 pkt)

1. Mama gotuje obiad w tej chwili
........................................
2. Nie odrabiany lekcji dzisiaj
........................................
3. Kiedy ty jedziesz do Londynu?
........................................
4. Ala pójdzie do kina jutro.
........................................
5. Czy twój tato sprząta swój samochód.?
........................................


Ex 4 - Wstaw Present Continuous (5pkt)

1. Have you heard the news? Radiohead........................(give) a concert next Friday.
2. Greetings from Greece. We...............................(spend) a great time here.
3. Paul and his father........................................ (drive) their new car.
4. Do you like the party? Yes, I ................................(enjoy) it very much.
5. What ....................................(you do)? Nothing special. I'm bored.


Ex 5 - Ułóż kolejność używając czasu Present Continuous (10pkt)

1 my /glasses/ looking /I'm /for
........................................
2 are/ What /reading?/ of /you /book /kind ........................................
3 Pamela /Why/ crying?. is
........................................
4 you /leaving? /When /are
........................................
5 waiting/ you /Are/ for /me?
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.