X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24828
Przesłano:

Opis i analiza zadań - §8 ust. 2 pkt 2. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

mgr Aneta Ościk
Szkoła Podstawowa nr 44 im. UNICEF
ul. Gen. Grota – Roweckiego
41-907 Bytom


Opis i analiza zadań - §8 ust. 2 pkt 2

Symbolem dzisiejszych czasów jest powszechna cyfryzacja otaczającego nas świata. Nie sposób zatem wyobrazić sobie pracy nauczyciela bez nieustannego korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Jest wiele powodów, dla których warto po nią sięgać. Począwszy od uatrakcyjniania procesu dydaktycznego (aby lekcja była ciekawsza, aby wykorzystać w pełni zmysły ucznia do przyswajania wiedzy, aby zadbać o właściwą stymulację obu półkul mózgowych, a co za tym idzie, umożliwić każdemu uczniowi znalezienie metody nauki, w której będzie się czuł najpewniej), poprzez kształcenie umiejętności efektywnego korzystania z komputera i Internetu, na uświadamianiu uczniom zagrożeń czyhających w sieci kończąc.
Jako nauczyciel świadomy potrzeby ciągłego doskonalenia warsztatu pracy i starający się zapewnić swoim uczniom najnowocześniejsze metody nauczania, stale rozwijam swoje umiejętności technologicznie i staram się być na bieżąco z nowinkami. Dlatego też uczestniczyłam w kursach i szkoleniach dotyczących technologii komunikacyjnej, co wpłynęło na podniesienie jakości mojej pracy, a przez to na podniesienie procesu dydaktyczno – wychowawczego.

1. Kursy, szkolenia i studia podyplomowe

Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu.

W 2007 roku ukończyłam „Studia Podyplomowe dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu”, realizowane przez Konsorcjum instytucji: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach. Studia obejmowały 570 godzin (zajęcia informatyczne + język angielski) i pozwoliły mi uzyskać kwalifikacje pedagogiczne do nauczania informatyki na każdym poziomie nauczania.

Efekty:
• wiedza zdobyta na studiach umożliwia mi bezproblemowe poruszanie się w programach użytkowych typu Microsoft Word, Microsoft Excel, OpenOffice, Power Point, itp. oraz odkrywanie funkcji innych programów uatrakcyjniających proces dydaktyczny z korzyścią dla uczniów.

Dziennik elektroniczny Librus

Dnia 05 VI 2013 roku uczestniczyłam w wewnątrzszkolnych warsztatach pt.: „Dziennik elektroniczny Librus”, na którym przedstawiono nam zasady funkcjonowania i instrukcję użytkowania dziennika elektronicznego Librus, który szkoła wprowadziła jako obowiązkowe narzędzie pracy każdego nauczyciela. Zostałam także wyznaczona jako współadministrator do zespołu pomocowego koordynującego działanie programu w naszej placówce. W tym celu zorganizowane zostały dodatkowe warsztaty mające na celu zapoznanie nas z wszelkimi opcjami dostępnymi w dzienniku.
Od dnia 01 IX 2014 roku, czyli momentu, w którym Librus stał się naszym drugim dziennikiem, z chęcią pomagam współpracownikom rozwiązywać wszelkie problemy dotyczące użytkowania programu, służę informacją na temat obsługi, a także sama na bieżąco korzystam z dobrodziejstw dziennika (wydruki na wywiadówkę, podsumowania semestralne, aktualizacja frekwencji uczniów). Prowadzę także korespondencję z rodzicami uczniów, powiadamiam o zebraniach i spotkaniach szkoleniowych, a także lekcjach otwartych i wszelkich szkolnych wydarzeniach.

Efekty:
• Uczniowie oraz ich rodzice mogą na bieżąco sprawdzić postępy w nauce, oceny z przedmiotów, a także skontaktować się z nauczycielem w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.
• Moi współpracownicy mogą liczyć na pomoc odnośnie „zakamarków” Librusa, szybkie wyszukanie potrzebnej opcji oraz wyjaśnienie jej przeznaczenia.

Instrukcja użytkowania tablicy interaktywnej

W roku szkolnym 2012 / 2013, nasza szkoła zaopatrzyła się w tablice interaktywne. W związku z tym zorganizowane zostało wewnętrzne szkolenie z instrukcji obsługi tablic, które umieszczone zostały w salach młodszych klas. Świadoma potrzeby rozwijania narzędzi swojej pracy, z chęcią uczestniczyłam w powyższym szkoleniu i nie poprzestałam na nim. Samodzielnie, w ramach swoich zainteresowań, przeszukiwałam Internet w poszukiwaniu ciekawych ćwiczeń i prezentacji, które mogłabym wykorzystać na lekcji. W roku szkolnym 2013 / 2014, pracownia języka angielskiego została także wyposażona w tablicę interaktywną. Od tego czasu praca na tablicy jest nieodłącznym elementem moich zajęć. Korzystam z oprogramowania do tablicy interaktywnej Smart. Niejednokrotnie sama tworzę aktualnie potrzebne ćwiczenia, korzystam z zasobów udostępnionych przez wydawnictwo Pearson oraz inne portale edukacyjne. Uczniowie rozwiązują na tablicy interaktywnej ćwiczenia, oglądają filmy, dowiadują się o zasadach rządzących językiem angielskim, a także o kulturze krajów anglojęzycznych. Tablica interaktywna jest także świetnym narzędziem umożliwiającym uczniom dobrą zabawę po lekcjach. Często służy jako telebim na dyskotekach szkolnych oraz zajęciach pokazowych dla przedszkolaków z okolicznych placówek, systematycznie odbywających się w naszej szkole. Wykorzystuję ją także jako zastępstwo dla standardowej kredowej tablicy, gdyż ten sposób prezentacji notatek jest znacznie wygodniejszy w przypadku uczniów mających problemy ze wzrokiem.

Efekty:
• Poprzez zastosowanie tablicy interaktywnej uatrakcyjniony zostaje nie tylko proces dydaktyczny przyswajania języka, ale także zajęcia pozalekcyjne i imprezy szkolne. Uczniowie mogą usłyszeć i zobaczyć codzienny język angielski „na żywo”, z chęcią uczestniczą także w spotkaniach pozalekcyjnych mających na celu zaprezentowanie atrakcyjności naszej szkoły w środowisku lokalnym.

2. Obsługa szkolnej witryny internetowej

Strona internetowa pod adresem www.sp44.bytom.pl to świetne narzędzie umożliwiające zaprezentowanie wszystkich wydarzeń odbywających się w naszej szkole oraz powiadamianie zainteresowanych o nadchodzących przedsięwzięciach i ważnych faktach (plany lekcji, listy podręczników, otwarcie zapisów do klas pierwszych, itp.), jak również pochwalenie się osiągnięciami uczniów naszej placówki.
Studia podyplomowe, które odbyłam, pozwoliły mi wzbogacić się o wiedzę z zakresu budowania i administrowania witryn internetowych, toteż w roku szkolnym 2012 / 2013 otrzymałam dostęp administratorski do serwera, na którym umieszczona jest strona naszej szkoły. Grono Pedagogiczne zostało poinformowane o możliwości bezpośredniego wysyłania plików na mój adres mailowy i, co za tym idzie, usprawnienia procedury umieszczania ogłoszeń na szkolnej witrynie, uniezależniając nas w tej kwestii od zewnętrznej firmy.
Od początku drugiego semestru poprzedniego roku szkolnego systematycznie uaktualniam dostępne na stronie szkolnej informacje. Nie tylko umieszczam na niej zlecone przez współpracowników materiały, lecz także sama redaguję notatki, robię, edytuję i publikuję zdjęcia z ważnych wydarzeń.
Szczególną opieką otoczyłam podstronę Szkolnego Klubu Europejskiego http://www.sp44.bytom.pl/?szkolny-klub-europejski-eurokids-,62, która służy jako swoisty blog – zapis wydarzeń, w których wzięliśmy udział i do których aktualnie się przygotowujemy, a także imprez promujących Unię Europejską, zorganizowanych w naszej szkole. Pełen opis wydarzeń, wraz z fotografiami dokumentującymi działalność klubu, są mojego autorstwa.

Efekty:
• Promowanie szkoły w środowisku. Ułatwianie rodzicom i uczniom dostępu do wiadomości szkolnych, sprawozdań i wydarzeń z akcji szkolnych.

3. Wykorzystywanie komputera i Internetu w codziennej pracy nauczyciela

Komputer wykorzystuję do swojej pracy niemal codziennie. Bogata oferta programów, którymi dysponuję, świetnie sprawdza się jako pomoc dydaktyczna wspomagająca proces uczenia się i nauczania oraz uatrakcyjniająca i podnosząca jakość procesu dydaktycznego.
Całą dokumentację związaną z awansem zawodowym wykonywałam przy wykorzystywaniu technologii komputerowej. Wszystkie informacje dotyczące awansu oraz zakresu prawa oświatowego pozyskiwałam z Internetu.
Przygotowuję różnego rodzaju pomoce dydaktyczne ułatwiające poznawanie nowej gramatyki czy nowego słownictwa. Wraz z uczniami klas szóstych przygotowaliśmy w 2012 roku prezentacje PowerPoint z materiału gramatycznego, z przeznaczeniem na pomoc naukową dla młodszych uczniów. Prezentacje te są przeze mnie wykorzystywane w dalszym ciągu, w celu uatrakcyjnienia nauczania nowego materiału.
Podczas Dni Europejskich w 2013 roku stworzyliśmy prezentację dotyczącą Florencji, która została pokazana na festiwalu z okazji Bytomskiej Majówki w Bytomskim Centrum Kulturalnym.
Samodzielnie tworzę i drukuję dyplomy konkursowe i podziękowania dla rodziców. Układam testy i kartkówki. W 2014 roku samodzielnie skonstruowałam próbny sprawdzian z języka angielskiego dla klas V, bazując na materiałach udostępnionych przez wydawnictwo Pearson. Pakiet zawierał sprawdzian utworzony w programie OpenOffice Writer oraz płyty z nagraniami ścieżek dźwiękowych do ćwiczeń sprawdzających umiejętność słuchania, które samodzielnie edytowałam i nagrałam z wykorzystaniem programów Golden Wave oraz Nero Burning Room. Sprawdzian został przeprowadzony w kwietniu. Po sprawdzianie przygotowałam analizę wyników uczniów oraz plan naprawczy dla klas V.
Na bieżąco korzystam z zasobu informacji zawartych w Internecie: pobieram zdjęcia, plansze gramatyczne, mapy, dodatkowe informacje, ciekawostki, podkłady muzyczne, nowości programowe. Niejednokrotnie, bezpośrednio na lekcji, prezentuję uczniom sposób wyszukiwania pożądanej informacji, wykorzystując tablicę interaktywną jako ekran. Wspólnie zastanawiamy się nad przydatnością znalezionych w Internecie pomocy dydaktycznych i możliwością wykorzystania ich jako narzędzie umożliwiające sprawniejsze zapamiętywanie nowego materiału, ucząc ich przy tym selekcji materiałów znalezionych w Internecie – zachowywania tych przydatnych i odrzucania bezwartościowych.
Zachęcam uczniów do korzystania z internetowych słowników angielsko – polskich, takich jak: www.diki.pl, www.megaslownik.pl, www.ling.pl, www.macmillandictionary.com czy Longman Dictionary of Comtemporary English. Używam tych słowników na lekcji, prezentując ich możliwości. Propaguję także korzystanie z mobilnej aplikacji słownika Diki.pl na telefon komórkowy, zachęcając uczniów do systematycznego z niej korzystania w codziennej nauce, przy odrabianiu zadań domowych oraz pisaniu prac z języka angielskiego. Szczególną uwagę zwracam na pułapki korzystania z popularnego translatora www.translate.google.com. Uczę, iż aplikacja ta nie posiada inteligencji człowieka i tłumaczy wszystko „mechanicznie” na podstawie tłumaczenia słowo w słowo. Uczulam na fakt, iż zdania tworzone za pomocą tej strony bywają często nielogiczne i, aby ustrzec się błędów, należy uważnie uczestniczyć w lekcji i przyswajać bieżący materiał gramatyczny i leksykalny.
Korzystam z materiałów i podręczników Pearson i Macmillan. Wydawnictwa te oferują rozwiązania technologiczne wspierające naukę języka angielskiego. Materiały są zgodne z najnowszymi trendami w nauczaniu języków obcych, a przy tym atrakcyjne graficznie i metodycznie. Spełniają oczekiwania nauczycieli i uczniów. Podręcznikom towarzyszą płyty CD, z których na bieżąco korzystam na lekcji oraz zachęcam uczniów do samodzielnego rozwiązywania zadań słuchowych, z dołączonych do zeszytów ćwiczeń płyt. Ponadto, wydawnictwo Pearson stworzyło e-panel dla nauczycieli, na którym udostępnione są podręczniki w wersji online. Opcja ta to bardzo wygodne narzędzie do wykorzystania na lekcji, w przypadku gdy uczniowie z jakiegoś powodu nie przynieśli swoich podręczników. Bywa, iż aktualną lekcję wyświetlam na tablicy interaktywnej, aby każdy z uczniów miał możliwość pełnego wykorzystania dostępnych materiałów.
Bardzo często korzystam ze stron internetowych poświęconych nauczaniu języka angielskiego, udostępniających ciekawe quizy, ćwiczenia online, prezentacje gramatyczne i leksykalne oraz filmy. Uczniowie pracują na www.eslgamesplus.com, www.espressoenglish.net, www.englishexercises.org, www.e-ang.pl.
Utrzymuję stały kontakt mailowy z nauczycielami języka angielskiego oraz opiekunami klubów europejskich z bytomskich szkół podstawowych. Wysyłam zgłoszenia na konkursy, dzielę się wiedzą z wykorzystania ciekawych stron internetowych w procesie nauczania. Pozostaję w kontakcie z niektórymi uczniami (zwłaszcza z kółka The Eagles), informując ich o terminach konkursów, przesyłając materiały potrzebne do przygotowania się do nich oraz wytyczne do sposobów radzenia sobie z przyswojeniem materiału.
Poszukując coraz bardziej atrakcyjnych narzędzi pracy, zrezygnowałam z programu PowerPoint na rzecz dużo bardziej nowocześniejszej aplikacji Prezi. Z powodzeniem, pod własnym loginem, tworzę i publikuję na macierzystej stronie programu www.prezi.com prezentacje multimedialne, wykorzystujące animacje i ciekawe rozwiązania techniczne przyciągające uwagę odbiorców. Udostępniam je także innym użytkownikom sieci, gdyż prezentacje mają status publicznych.

Efekty:
• Wszystkie podjęte przeze mnie działania w zakresie stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej uatrakcyjniają proces dydaktyczno – wychowawczy oraz podnoszą jakość mojej pracy pedagogicznej. Pokazują uczniom możliwości jakie stwarza komputer, Internet i tablica interaktywna w doskonaleniu swoich umiejętności językowych. Propagują wśród dzieci wykorzystywanie Internetu w celach edukacyjnych, a nie tylko rozrywkowych. Wpływają na budzenie zaangażowania uczniów i rozwijanie ich umiejętności. Usprawniają przepływ informacji. Służą także wnikliwemu analizowaniu postępów uczniów oraz promują szkołę zarówno w środowisku lokalnym jak i na szerszą skalę.

Cenną jest możliwość utrzymywania stałego, mailowego kontaktu z rodzicami i uczniami, lecz nic nie zastąpi komunikacji interpersonalnej, do której przykładam największą wagę.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.