X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24592
Przesłano:
Dział: Języki obce

I’ve got a sore throat! Boli mnie gardło! Scenariusz lekcji języka angielskiego dla klasy V

Konspekt
Opracowała Katarzyna Stodulska
Zespół Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu
Scenariusz lekcji języka angielskiego dla klasy V

Temat lekcji:I’ve got a sore throat! Boli mnie gardło!
Czas trwania lekcji:45 minut
Formy pracy: indywidualna, w parach, grupowa.

Cele:
Cel główny: Wprowadzenie słownictwa związanego z chorobami oraz ich leczeniem, wprowadzenie i zastosowanie czasownika modalnego must, mustn’t. (musi, nie wolno mu). Powtórzenie zastosowania czasownika modalnego should, shouldn’t (powinien, nie powinien).

Cele operacyjne: Na poziomie wiadomości uczeń powinien: - znać odmianę czasownika „to be’(„być”) w czasie Prezent Simple (czas teraźniejszy prosty) w liczbie pojedynczej i mnogiej
- znać czasowniki ich pisownię i wymowę
- znać zastosowanie czasownika modalnego should, shouldn’t
- znać nazwy chorób, ich pisownię i wymowę
- znać odmianę czasownika hale Got (mieć) w liczbie pojedynczej i mnogiej
- zapamiętać sposób wydawania poleceń i zakazów

Na poziomie umiejętności uczeń powinien:
- wydawać polecenia i zakazy.
- układać poprawne zdania typu You must..., You mustn’t... (Ty musisz, Tobie nie wolno..)
-Udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące tekstu
- uzupełnić luki w tekście odpowiednimi wyrażeniami
- przeprowadzić rozmowę z kolegą odnośnie jego dolegliwości (umiejętność komunikacji)

Cel wychowawczy:
- kształcenie umiejętności zgodnej współpracy w parach i w grupie
Metody:
- powtarzanie za nauczycielem
-prezentacja
-rozmowa
- dialog z kolegą
- wspólne sprawdzanie poprawności wykonanych zadań
Procedury osiągania celów:
- zadawanie pytań poszczególnym uczniom
- formułowanie przez uczniów pytań i odpowiedzi
- wykonywanie zadań gramatycznych, translacyjnych i ze słuchu
Środki dydaktyczne:
- podręcznik Welcome 2, s. 58, 59, zeszyt ćwiczeń s. ...., nagrania do podręcznika.

Moduły lekcji.
Tok lekcji w zarysie. Metody. Pomoce.

I część – organizacyjna i powtórzeniowa.
- powitanie
- sprawdzenie listy obecności
- odpytanie z poprzednich lekcji
- zapisanie tematu lekcji

II część – zasadnicza
- prezentacja nowego słownictwa z wykorzystaniem materiału obrazkowego zamieszczonego w ksiązce ucznia oraz materiału na CD, uczniowie słuchają i powtarzaja za nagraniem ćwicząc w ten sposób poprawna wymowę. Następnie uczniowie zapisują nowe wyrażenia do zeszytów z tablicy wraz z ich wymową i polskim tłumaczeniem.
- uczniowie słuchają treści nagrania i jednocześnie czytają tekst dialogu przedstawionego wraz z historyjką obrazkową w podręczniku
- następnie czytają tekst samodzielnie wyszukując nieznane im słownictwo, wszystkie nieznane wyrazy są wyjaśniane przez nauczyciela i zapisywane na tablicy oraz w zeszytach
- wspólne tłumaczenie przeczytanego przez uczniów tekstu celem zrozumienia jego treści
- uczniowie wyszukują w tekście odpowiedzi na pytania typu: Kto to powiedział?
-wprowadzenie czasownika modalnego must/mustn’t i jego zastosowanie, zapisanie na tablicy i w zeszytach
- ćwiczenia utrwalające zastosowanie nowego czasownika, na podstawie materiału obrazkowego i podanych zwrotów układamy zdania, polecenia i zakazy, które zapisujemy w zeszytach
- Uzupełniamy luki w zdaniach załączonych do obrazków
- zakreślamy prawidłowy czasownik (must lub mustn’t) odwołując się do obrazka

III część – utrwalająca
- po wysłuchaniu nagrania na CD będącego przykładem, przeprowadzamy z kolegą dialog korzystając z podanych zwrotów oraz wzoru w podręczniku, ćwicząc komunikację językową i utrwalając poznane zwroty.

IV część – podsumowująca:
-zadanie pracy domowej:
1. Naucz się nowych słowek i powtórz gramatykę.
2. Przepisz dialog ze s. 58
3. Naucz się czytać dialog ze s. 58
4.Wykonaj ćwiczenia ...

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.