X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24586
Przesłano:
Dział: Języki obce

Dolegliwości i ich leczenie - tworzenie i odgrywanie dialogów. Scenariusz lekcji języka angielskiego dla klasy VI, wspomaganie dziecka niepełnosprawnego

Opracowała Katarzyna Stodulska
Scenariusz lekcji języka angielskiego dla klasy VI

Temat lekcji: Dolegliwości i ich leczenie – tworzenie i odgrywanie dialogów.
Czas trwania: 45 minut
Formy pracy: indywidualna, w parach, grupowa, wspomaganie dziecka niepełnosprawnego.

Cele:
Cel główny: powtórzenie i utrwalenie słownictwa związanego z dolegliwościami i chorobami. Nauka sposobów opowiadania o swoim samopoczuciu, wyrażania zainteresowania stanem zdrowia i samopoczuciem innych osób. Ćwiczenie umiejętności reagowania w konkretnej sytuacji komunikacyjnej. Wspomaganie dziecka niepełnosprawnego – indywidualizacja treści nauczania i sposobu wykonania zadań z pomocą nauczyciela.

Cele operacyjne:
Na poziomie wiadomości uczeń powinien:
- wiedzieć w jaki sposób tworzone są zdania oznajmujące, pytające, przeczące oraz krótkie odpowiedzi w czasie Present Simple oraz Past Simple,
- znać zastosowanie czasownika modalnego 'should' – 'powinieneś',
- znać poznane czasowniki, ich pisownię i wymowę,
- znać słownictwo związane z dolegliwościami i chorobami,
- umieć opowiadać o swoim samopoczuciu i dolegliwościach,
- umieć zapytać o samopoczucie innych osób,
- umieć udzielić rady,
- umieć odpowiednio zareagować w konkretnej sytuacji komunikacyjnej,
- umieć przeprowadzić dialog z kolegą na temat jego samopoczucia,
- uczeń niepełnosprawny powinien znać podstawowe określenia chorób i dolegliwości, w bardzo prosty sposób umieć opowiedzieć o swoim samopoczuciu.

Na poziomie umiejętności uczeń powinien:
- tworzyć zdania oznajmujące, pytające, przeczące oraz udzielać krótkich odpowiedzi z użyciem czasów Present Simple i Past Simple,
- umieć poprawnie zastosować czasownik modalny 'should' – 'powinieneś,
- umieć zastosować odpowiednie wyrażenia podczas dialogu na temat samopoczucia kolegi, opowiedzieć o swoim samopoczuciu, poprawnie zapytać o jego samopoczucie, udzielić rady z zastosowaniem czasownika modalnego 'should' – 'powinieneś',
- umieć dopasować podane zdania do podobnych znaczeniowo występujących w tekście dialogu,
- na wzór dialogu w podręczniku umieć ułożyć podobny dialog z zastosowaniem podanych wyrażeń określających choroby i dolegliwości,
- umieć prawidłowo podpisać obrazki przedstawiające różne dolegliwości z wykorzystaniem podanych wyrazów o przestawionych literach,
- uczeń z upośledzeniem w stopniu lekkim zna podstawowe określenia chorób i dolegliwości, w bardzo prosty sposób umie wyrazić stan swojego samopoczucia, z pomocą nauczyciela umie dopasować podane proste zdania do podobnych znaczeniowo występujących w tekście dialogu, w domu z pomocą rodzica umie prawidłowo podpisać obrazki podanymi gotowymi wyrażeniami.

Cel wychowawczy:
- kształcenie umiejętności zgodnej współpracy w parach i w grupie.

Metody:
- powtarzanie za nauczycielem,
- prezentacja,
- wysłuchanie prezentowanego dialogu z wykorzystaniem materiału wizualnego,
- rozmowa,
- praca w parach polegająca na ułożeniu dialogu na temat samopoczucia kolegi i udzielenie mu rady,
- wspólne sprawdzanie poprawności wykonanych zadań.

Procedury osiągania celów:
- zadawanie pytań uczniom,
- formułowanie przez uczniów pytań i odpowiedzi,
-wykonywanie zadań gramatycznych, translacyjnych i ze słuchu,
- samodzielne układanie dialogu.

Środki dydaktyczne:
- podręcznik Starland 3 s. 28, zeszyt ćwiczeń Starland 3 s. 17, nagrania CD do podręcznika, materiał obrazkowy.

Moduły lekcji:
Tok lekcji w zarysie. Metody. Pomoce.

I część – organizacyjna i powtórzeniowa.
- powitanie,
- sprawdzenie listy obecności,
- odpytanie z poprzednich lekcji,
- zapisanie tematu lekcji.

II część - zasadnicza:
- prezentacja materiału: ćwiczenie polegające na wysłuchaniu dialogu prezentowanego w podręczniku. Uczniowie słuchając śledzą tekst dialogu,
- następnie uczniowie czytają samodzielnie tekst dialogu podkreślając nieznane im słowa (takie, które pojawiły się po raz pierwszy). Nauczyciel objaśnia nieznane słowa, które następnie zostają zapisane w zeszytach. Wspólnie tłumaczymy tekst dialogu,
- zapisanie tematu lekcji oraz najważniejszych wyrażeń na tablicy i w zeszytach uczniów,
- uczeń z upośledzeniem w stopniu lekkim czyta dialog z pomocą nauczyciela, który objaśnia mu jego treść, zapisuje do zeszytu tylko wybrane najprostsze określenia chorób i dolegliwości i sposoby ich wyrażania.

III część – utrwalająca:
- uczniowie dopasowują zdania z ćwiczenia do zdań w dialogu,które mają podobne znaczenie
- uczeń z upośledzeniem w stopniu lekkim wykonuje zadanie z pomocą nauczyciela, dopasowując tylko najprostsze zdania,
- ćwiczenie polegające na czytaniu dialogu z podziałem na role, uczniowie wcielają się w rolę sprzedawcy i klienta, personalizacja
- uczniowie samodzielnie układają podobny dialog na wzór omówionego z wykorzystaniem zaprezentowanych wyrażeń,
- uczniowie zapisują swoje dialogi w zeszytach,celem utrwalenia poznanych wyrażeń
- uczeń z upośledzeniem w stopniu lekkim w tym czasie wykonuje zadanie polegające na dopasowaniu obrazków przedstawiających różne dolegliwości do ich nazw, korzystając z materiału obrazkowego w podręczniku oraz pomocy nauczyciela,
- nagrodzenie najaktywniejszych uczniów na lekcji pochwałami oraz bardzo dobrymi ocenami celem ich motywacji do dalszej nauki i pracy na lekcji,

IV część – podsumowująca:
- zadanie pracy domowej:
1. Naucz się słówek i gramatyki.
2. Ex. 4 p.17 (nauczyciel objaśnia sposób wykonania ćwiczenia)
(uczeń z upośledzeniem w stopniu lekkim ma ułatwione zadanie domowe, mianowicie wyrazy ,którymi należy podpisać obrazki nie mają pomieszanych liter).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.