X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24442
Przesłano:

Sposoby powstawania dzieł na przykładzie twórczości Pabla Picassa

Temat: „SPOSOBY POWSTAWANIA DZIEŁ-na przykładzie twórczości Pabla Picassa.”

Cele ogólne lekcji:
• Kształtowanie osobowości młodego człowieka do twórczego uczestnictwa w kulturze
• Tworzenie własnej wypowiedzi artystycznej – ekspresja poprzez sztukę.
• Odbiór wypowiedzi artystycznej. Analiza i wykorzystanie zawartych w niej informacji.
Metody i formy pracy:
- wykład połączony z prezentacją multimedialną
- dyskusja „burza mózgów”
- praca w grupach
-praca z tekstem źródłowym (ksero)
-indywidualna praca twórcza
Środki dydaktyczne:
- prezentacja multimedialna przygotowana przez nauczyciela
- podręcznik do plastyki „Do dzieła”
- reprodukcje wybranych dzieł kubistycznych

Materiały i pomoce:
- projektor multimedialny
- Internet strona www.picasso.fineart24.pl
- prezentacja mojego autorstwa dotycząca Pabla Picassa i jego twórczości
- kartki bloku technicznego w kolorze różowym i niebieskim
- przygotowane wcześniej przez uczniów prace malarskie przedstawiające pajaców lub klauny
- farby plakatowe
- kredki, flamastry, pastele do „podrysowywania”
-klej, nożyczki

• PERCEPCJA
Uczeń:
- umiejętnie korzysta z przekazu medialnego – prezentacji w celu uzyskiwania informacji służących wzbogaceniu wiedzy o czołowym artyście XX wieku oraz stworzenia interesującej indywidualnej wypowiedzi plastycznej
- sprawnie korzysta ze źródeł informacji na temat sztuki i zjawisk artystycznych, zawartych w podręczniku, wydawnictwach encyklopedycznych oraz Internecie
• EKSPRESJA
Uczeń:
- umiejętnie posługuje się środkami wyrazu artystycznego , takimi jak plama, barwa, kreska w wyrażaniu własnych emocji, podczas realizacji zadań plastycznych
-umie pracować indywidualnie, podejmuje działalność artystyczną, polegającą na twórczym przetworzeniu zaobserwowanej rzeczywistości
- realizuje projekty z zakresu działań wizualnych wyrażone w formie przetworzonej
- podejmuje zadania kompozycyjne na płaszczyźnie, wykorzystując określone środki formalne do osiągnięcia zmierzonego celu
- potrafi wybierać i umiejętnie łączyć techniki plastyczne, poszerzając jednocześnie swój warsztat
• RECEPCJA
Uczeń:
- rozpoznaje wybrane dzieła sztuki
- przyswoił sobie najważniejsze informacje na temat twórczości Picassa (jego wpływu na sztukę XX wieku) i kubizmu
- potrafi zanalizować dzieło sztuki pod względem formalnym, jak i pod względem treści
- zna podstawowe idee towarzyszące kubizmowi
- zna określenia: geometryzacja, uproszczenie
- wykorzystując znajomość formalnych środków wyrazu, tworzy własną pracę plastyczną.
PRZEBIEG LEKCJI
1. Czynności organizacyjne 1. min.
2. Wprowadzenie do tematu. Nauczyciel, w oparciu o materiały dydaktyczne (prezentacja multimedialna, reprodukcje) omawia twórczość Picassa i jego wpływ na sztukę XX wieku. Ok.5 min
3. Uczniowie mówią, jakie odczucia mają po obejrzeniu prac kubistycznych – próba zrozumienia celu geometryzacji i uproszczenia (dyskusja , „burza mózgów”) ok.3 min.
4. Nauczyciel na podstawie własnego mini wykładu, przygotowanej prezentacji multimedialnej i reprodukcji wspólnie z uczniami omawia istotę zmiany postrzegania świata przez kubistów oraz rezultatów artystycznych, jakie kubizm wywołał w sztuce. Odrzucenie przez kubistów tradycyjnej formy przedstawieniowej i zastąpienie jej przez uproszczone formy geometryczne często wywołuje u niewyedukowanego artystycznie odbiorcy niezrozumienie, czy wręcz odrazę i dezaprobatę oglądanego dzieła sztuki. 5 min.
5. Uczniowie pracują z materiałem źródłowym (ksero) i wypełniają karty pracy, które są podsumowaniem części teoretycznej lekcji. Ok. 5 minut pracy, następnie nauczyciel zbiera karty pracy do oceny.
6. Nauczyciel przedstawia i omawia szczegółowo zadanie plastyczne: 3 min.
- wykonanie pracy kubistycznej w wybranej tonacji kolorystycznej (błękit, róż) z wykorzystaniem portretów pajaców i klaunów wykonanych przez uczniów wcześniej (forma przedstawieniowa – tradycyjna)
7. Praca indywidualna ucznia – wykonanie pracy kubistycznej pt. ”Smutny pajac”- tonacja niebieska, lub „Wesoły pajac” – tonacja różowa. 20 min.
- uczniowie tną tradycyjne portrety pajaców na kawałki trójkątów
- mieszają miedzy sobą elementy i próbują ułożyć nową kompozycję kubistyczną na kartce formatu A4 lub A3; uczniowie wyklejają jedną płaszczyznę będącą tłem dla nowo powstałej pracy
- uczniowie brakujące elementy kompozycji, według własnego uznania, uzupełniają wycinkami lub dorysowują farbą, flamastrem lub pastelami
- całość kartki kompilują elementami wcześniejszych portretów pajaców i własnoręcznymi uzupełnieniami
-wycięte elementy mogą na siebie nachodzić
- należy pamiętać o próbie geometryzacji i maksymalnego uproszczenia nowo powstałego portretu pajaca, zgodnie z zasadami kubistycznymi
• nauczyciel monitoruje przebieg realizacji zadania
8. Nauczyciel wraz z uczniami wskazuje na powstałych pracach fragmenty należące do różnych perspektyw, szukając jednocześnie analogii w obrazach mistrzów kubizmu (głównie Picassa), a także w kubistycznych martwych naturach i pejzażach.
9. Wykonane prace uczniowie przygotowują do ekspozycji: odpowiednio przycinają, wyrównują, podklejają.
10. Wybrani uczniowie prezentują swoje prace. 2 min.

Samoocena i ocena nauczyciela.
11. Podsumowanie i zakończenie zajęć. 1 min.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.