X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24380
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Regulamin konkursu na najlepszego sportowca szkoły podstawowej

Regulamin konkursu
„Na najlepszego sportowca szkoły”
kl. IV-VI

INFORMACJE WSTĘPNE

Organizator konkursu
• Publiczna Szkoła Podstawowa w Staninie
• Zespół Nauczycieli Wychowania Fizycznego:

CELE I ZASADY PLEBISCYTU

1. Celem plebiscytu jest:

- wyłonienie najlepszego sportowca szkoły w kategorii dziewcząt i chłopców;
- promocja rywalizacji sportowej zgodnej z zasadą „fair – play”;
- aktywizacja uczniów uzdolnionych sportowo do osiągania wysokich wyników sportowych;
- integracja środowiska szkolnego.

2. Plebiscyt zostanie przeprowadzony w kategorii dziewcząt i chłopców.

3. Organizatorzy plebiscytu zapraszają do udziału uczniów – sportowców naszej szkoły zgłoszony przez:
- Samorząd Uczniowski
- samorząd klasowy
- wychowawcę
- nauczyciela w-f
- Dyrektora szkoły

Uczniowie zgłaszani do konkursu powinni wykazać się minimum oceną dobrą z wychowania fizycznego i minimum oceną dobrą z zachowania na półrocze.

4. Uczniowie zdobywają punkty za poszczególne konkurencje, osiągnięcia sportowe i inne opisane poniżej kryteria.
5. Komisja dokona oceny kandydatów według następujących kryteriów:

a) ocena końcoworoczna z wychowania fizycznego – od 2 – 12 pkt
b) ocena końcoworoczna z zachowania – od 2 – 12 pkt
c) osiągnięcia sportowe na szczeblu szkolnym i międzyszkolnym w ramach SZS
• mistrzostwo szkoły I m –4pkt, II m – 3pkt, IIIm – 2pkt,
udział 1pkt
• mistrzostwo gminy I m –6pkt, II m – 4pkt, IIIm – 3pkt,
udział 2pkt
• mistrzostwo powiatu I m –9pkt, II m – 7pkt, IIIm –5pkt, udział 3pkt
• mistrzostwo rejonu I m –12pkt, II m – 9pkt, IIIm – 6pkt, udział 5pkt
• mistrzostwo województwa I m –15pkt, II m – 12pkt, IIIm – 9pkt, udział 6pkt
d) udział w pozalekcyjnych zajęciach sportowych (decyduje n-el wf)
• regularne uczestnictwo – 9pkt
• okresowe uczestnictwo – 6 pkt
• sporadyczne uczestnictwo – 3pkt
e) reprezentowanie swych umiejętności sportowych w środowisku lokalnym - przynależność do klubów sportowych - 9pkt
f) prowadzenie aktywnego, zdrowego trybu życia – od 1 – 6pkt
g) praca społeczna na rzecz sportu szkolnego - od 1 – 6pkt
h) popularność w środowisku szkolnym – plebiscyt:
Im – 12pkt, IIm – 10pkt, IIIm – 8pkt, IVm – 6pkt, Vm – 4pkt, VI m 2pkt
6. O wygranej decyduje największa liczba uzyskanych punktów.

TERMINARZ

1. Uczestnictwo w życiu sportowym szkoły cały rok szkolny.
2. Uczniowie zainteresowani udziałem w plebiscycie powinni być zgłoszeni do Nauczycieli Wychowania Fizycznego do ..........
3. Uroczyste ogłoszenie wyników plebiscytu wraz z wręczeniem nagród odbędzie się podczas zakończenia roku szkolnego.
4. Nagrody i medale zostaną przyznane za miejsca 1-3, a dyplomy za miejsca 1-6.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.