X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23968
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Regulamin szkolnej wycieczki autokarowej do Sandomierza

Regulamin szkolnej wycieczki autokarowej do Sandomierza w dniu 5.06.2013 r.
Naszym celem jest udana, przyjemna i bezpieczna wycieczka, toteż zobowiązujemy się przestrzegać poniższych wymagań:
1. Punktualnie stawiamy się na zbiórce w wyznaczonym miejscu.
2. W razie potrzeby rodzice przed wycieczką podają odpowiednie środki zapobiegające chorobie lokomocyjnej. Unikamy spożywania pokarmów, które mogą przyczynić się do złego samopoczucia podczas jazdy autokarem.
3. Podczas jazdy w autokarze zajmujemy wyznaczone miejsce, nie przemieszczamy się,
nie stoimy, nie śmiecimy, nie hałasujemy, nie niszczymy sprzętu, nie otwieramy okien bez pozwolenia kierownika lub opiekunów wycieczki, nie wychylamy się przez okna.
4. Pamiętamy o zabraniu ważnej legitymacji szkolnej.
5. Uczestnicy powinni posiadać odpowiedni ubiór – wygodne buty, płaszcz przeciwdeszczowy, nakrycie głowy.
6. W trakcie wycieczki wykonujemy wszystkie polecenia kierownika, opiekunów wycieczki oraz przewodników po obiektach zabytkowych.
7. Podczas spacerów po mieście przestrzegamy przepisów ruchu drogowego, zachowujemy ostrożność przy wsiadaniu i wysiadaniu z autokaru.
8. Przemieszczamy się całą grupą, zabrania się samowolnego oddalania się od grupy.
9. Bezwzględnie przestrzegamy zasad dobrego zachowania, jesteśmy zdyscyplinowani
oraz kulturalnie odnosimy się do kierownika, opiekunów, przewodników oraz innych uczestników wycieczki.
9. Dbamy o dobre imię szkoły oraz klasy, zachowujemy się stosownie w miejscach publicznych, nie hałasujemy, nie śmiecimy.
10. W czasie zwiedzania obiektów zabytkowych przestrzegamy wszelkich regulaminów tych obiektów, w czasie zwiedzania z przewodnikiem przestrzegamy poleceń przewodnika, traktujemy z należytym szacunkiem obiekty zabytkowe.
11. Na podróż zabieramy kanapki i napoje (niegazowane lub herbatę), pozostałe posiłki w czasie wycieczki będą spożywane na własny koszt.
12. Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest dbać o swój bagaż i pieniądze. Kierownik
i opiekunowie wycieczki nie odpowiadają za utracone lub zniszczone przedmioty uczestnika wycieczki.
13. Wszystkich uczestników wycieczki obowiązuje zachowanie nie narażające bezpieczeństwa własnego i innych. Zgłaszamy opiekunom informacje o wszystkich zagrożeniach mających wpływ
na bezpieczeństwo uczestników.
14. Przestrzegamy bezwzględnego zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania środków odurzających.
15. Złe samopoczucie oraz wszelkie skaleczenia natychmiast zgłaszamy opiekunom wycieczki, którzy zaopatrzeni są w apteczkę.
16. Po zakończeniu wycieczki niezwłocznie udajemy się do miejsca swojego zamieszkania.
17. Uczestnictwo w wycieczce nie zwalnia ucznia z obecności w szkole następnego dnia po wycieczce.
18. Nie przestrzeganie powyższego regulaminu może spowodować konsekwencje w postaci obniżenia oceny z zachowania.

Aneta Szyda

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem wycieczki szkolnej i go akceptuję.

Data i czytelny podpis rodzica ........................................

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem wycieczki szkolnej i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Data i czytelny podpis ucznia ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.