X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24316
Przesłano:
Dział: Języki obce

Konspekt lekcji języka rosyjskiego - podróże

Konspekt lekcji
Język rosyjski
Klasa III, język II, gr. (TAK, TI, TPS,TH)

Temat: Наши путешествия.

Cele lekcji:
- kształtowanie umiejętności formułowania wypowiedzi i posługiwania się strukturami leksykalno – gramatycznymi z zakresu podróży samolotem i planowania przebiegu wycieczek (program, koszty, dopłaty, zakwaterowanie, wyżywienie, obsługa, środki transportu); doskonalenie umiejętności receptywnych: rozumienia treści tekstu ze słuchu, doskonalenie techniki czytania;
- w zakresie sprawności rozumienia tekstu słuchanego
Uczeń rozumie tekst i określa informacje zgodne z wysłuchaną treścią;
- w zakresie sprawności mówienia
Uczeń zdobywa i udziela informacje, na podstawie przeczytanego tekstu selekcjonuje informacje i dobiera właściwe zakończenia zdań, redaguje krótką wypowiedź;
- w zakresie sprawności czytania
Uczeń ze zrozumieniem odczytuje tekst Путешествие на самолёте wyodrębnia w nim główne informacje; dobiera zakończenia zdań;
- w zakresie sprawności pisania
Uczeń poprawnie dokonuje zapisu ćwiczeń;

Formy pracy:
- indywidualna, zbiorowa, w parach;

Metody pracy:
- ćwiczenia w rozumieniu tekstu słuchanego – zadania prawda/fałsz, weryfikowanie informacji; dobieranie rosyjskich i polskich odpowiedników;
- ćwiczenia w rozumieniu tekstu czytanego Путешествие на самолёте – odpowiedzi na pytania do tekstu, określanie głównej myśli, dobieranie zakończeń zdań;
- ćwiczenia w mówieniu – krótkie wypowiedzi na podstawie tekstu;
- ćwiczenia w pisaniu – zapis ćwiczeń gramatycznych i wypełnianie formularza wizowego
- metoda tłumaczeniowo – gramatyczna (praca z tekstem)

Środki dydaktyczne:
- podręcznik Новые встречи 3;
- karty pracy;
- kserokopie formularzy wizowych;


Przebieg lekcji
1. Wprowadzenie
2. Konwersacja i powtórzenie (ustne tłumaczenia na język rosyjski leksyki związanej z poróżowaniem samolotem, rozsypanka słowna)
3. Zapoznanie uczniów z celami lekcji zapis tematu na tablicy;

4. Realizacja głównego celu lekcji:
- semantyzacja nowej leksyki (zapis na tablicy);
- ćw.1 z karty pracy – rozumienie tekstu słuchanego – weryfikacja zgodności informacji;
- ćw.2 z karty pracy – dobieranie odpowiedników polskich do rosyjskich związków wyrazowych;
- głośne czytanie i tłumaczenie tekstu Путешествие на самолёте, dobieranie właściwych zakończeń zdań;
- wypełnianie formularza wizowego;

5. Utrwalenie materiału
- ustne ćwiczenia – omówienie schematu lotniska SV-2
6. Zakończenie lekcji
- poinformowanie uczniów o realizacji wyznaczonych celów;
- praca domowa i jej objaśnienie (pisemnie ćw. II z karty pracy )

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.