X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24243
Przesłano:

Sprawozdawczość finansowa. Konspekt z przedmiotu Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej

KONSPEKT Z PRZEDMIOTU

PRZEDSIĘBIORSTWO LOGISTYCZNE W GOSPODARCE RYNKOWEJ

1. Klasa:1LG Specjalność: Technik logistyk

2. TEMAT: SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA

3. Czas trwania: 45 min 4. Liczba uczniów: 28

5. CELE OGÓLNE LEKCJI:
1. PRZEDSTAWIENIE ZADAŃ SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ.
2. ZAPOZNANIE ZE SPOSOBAMI WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI ZE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH PRZEZ INTERESARIUSZY.
3. OMÓWIENIE WARUNKÓWUMOŻLIWIAJĄCYCH WYKORZYSTANIE UPROSZCZONEJ FORMY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.
4. PRZEDSTAWIENIE CECH WŁAŚCIWIE SPORZĄDZONEJ SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ.
5. UŚWIADOMIENIE ISTOTNOŚCI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

6.CELE OPERACYJNE:
PO ZAKOŃCZENIU ZAJĘĆ UCZEŃ POTRAFI:
1. WYJAŚNIĆ CZEMU SŁUŻY SPORZĄDZANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I JAKICH INFORMACJI POSZUKUJĄ W NICH INTERESARIUSZE.
2. OMÓWIĆ WARUNKIUMOŻLIWIAJĄCE WYKORZYSTANIE UPROSZCZONEJ FORMY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.
3. WYMIENIĆ PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO SPORZĄDZENIA WRAZ Z ROCZNYM SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI W ROKU OBROTOWYM.
4. WYMIENIĆ I WYJAŚNIĆ CECHYWŁAŚCIWIE SPORZĄDZONEJ SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ.

7.METODY DYDAKTYCZNE: Wykład, sporządzanie notatek, praca z materiałem źródłowym.

8. ŚRODKI DYDAKTYCZNE: Tablica szkolna, materiał źródłowy.

9. LITERATURA:

1. ANDRZEJCZYK P., PAWŁOWSKI K., PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW DLA LOGISTYKÓW, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA, POZNAŃ 2013.

2. GOŁĘBIOWSKI G. (RED.), ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA,DIFIN, WARSZAWA, 2014.

3. SAWICKI K. (RED.),RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA, POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, WARSZAWA 1999.

4. USTAWA O RACHUNKOWOŚCI Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R., ROZDZIAŁ 5: SPRAWOZDANIA FINANSOWE JEDNOSTKI (DZ. U. Z 1994 R. NR 121, POZ. 591).

10. Przebieg lekcji:
1. Czynności organizacyjne (zajęcie miejsc przez uczniów, przywitanie, sprawdzenie listy obecności).
2. Przedstawienie tematu (SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA)celu zajęć przez nauczyciela.


1. Przedstawienie zadań sprawozdawczości finansowej oraz elementów sprawozdania finansowego. Podanie notatki do zeszytów.
2. Podzielenie uczniów na 2 osobowe zespoły, które pracując
z materiałem źródłowym mają za zadanie udzielić odpowiedzi na zadane pytania.
3. Usystematyzowanie odpowiedzi uczniów, podsumowanie dyskusji.
4. Przedstawienie cech właściwie sporządzonej sprawozdawczości finansowej.

1. Podsumowanie lekcji przez nauczyciela.

UWAGI O REALIZACJI I WNIOSKI OSÓB HOSPITUJĄCYCH ZAJĘCIA:
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.